منبع تحقیق درمورد عالم مجردات

منبع تحقیق درمورد عالم مجردات

دانلود پایان نامه

 

عقل بحثی گوید: این دوراست و گَوْ
بـیزتـأویلــی،محـالیکـمشنو
(مثنوی 3/3656)
عُــجب کــِردِن وَلای خــدای غَفـُور
لایُحـِبُّ کُـــلَّ مُختَــالٌ فَخُـــور
1) ترجمه بیت: کبر و غرور ورزیدن در حضور خداوند بخشنده گناه است زیرا؛ خداوند هیچ فخر فروشی را دوست ندارد.
2) نکات بلاغی: غفور با فخور کلمه قافیه وسجع است، نوع شعر ملمع، اقتباس سوره های النساء آیه (36): (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)، لقمان (18): (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) والحدید(23): (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)، واج آرایی (ل) و سوره البقره آیه(173): (إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ).
فخر آن سَر که کفِ شاهش بُرَد
ننگِ آن سر کو به غیری سَر بَرَد
(مثنوی4/2966)
4-6- مَرمُوزات از دیدگاه مُلا پریشان
4-6-1- مرموزات ملا
طـه: نُــه یَک تـاچِهل وپنج مَیُو
ه:پنج یَک تــاپَنْـج وَپـانزدَه مَـچُو
1) ترجمه بیت: حرف(طا، ها) از رموز قرآنی هستند که خداوند بیان می دارد، بین عدد یک تا چهل وپنج است‌، وحرف ها ازیک تا پنچ و پانزده درنوسان است.
2) نکات بلاغی: میو بامچو: کلمه قافیه،نُه یک تاچهل وپنج وپنج یک تاپانزده: عددکنایه ازچهارده معصوم است.
3) شرح مفاهیم عرفانی: طاها: نام بیستمین سوره قرآن است که با کلمات مقطعه شروع شده است، و از اسماء رمزی خداوند در قرآن است و بحث عبد وعابد را بیان میدارد، و این حرف ابتدای سوره که بیان شده است. اشاره به لطافت اسرارحق والهامات ربّانی با کوچکترین واج قرآنی وحضرت رسول الله که مظهرپاکی وکمال است، ولقب انسان کامل یافته است، به این اسم زیبای خداوند متصف گردیده اند، که مصدر نور وهدایت بشراست. پیامبرمکرم اسلام بعد ازحروف مقطعه به تجلیات کلامی حق متصف گردیده است. (ر. ک. سلیمانی،1390: 195)، « درآیه (2) سوره (طه) خداوند می فرماید: قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را به رنج افکنی، (مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) که کنایه ازلطافت تجلی کلام حق است، ومیان ذات طاهرمحمّدی باحرف (طا) همبستگی ازنظرطاهر بودن ولطافت اسم حضرت رسول به این لفظ ربّانی جهت کمال نسبت داده شده است. لفظ طاها برابرعدد(9) است وتاکسی این نُه (9) را برلوح زرین خود خالص نگرداند، به سعادت ونیکی نمی رسد. وهرکسی این را بدست آورد طلسمی برای دشمنی با جن وانس در وجود خود می سازد وحضرت رسول را درخواب می بیند. ازلطایف این رقم (ط) یکی این است که آن نهایت مراتب آحاد است».(سلیمانی، 1390: 195)
حرف (ها) بیانگرعوالم خمس و این حرفها اشاره به عوالم خمس است، که درصورت ومعنی مطلق دراعیان خارجی وتعینات نفس به نوعی جلوه گر میگردد، که (الف) اشاره به ظهورذات اقدس احدیت می باشد. و (ها) اشاره به احاطه وشمول معنی برجمیع مراتب کونین است، وهمچنین اسم جلاله(الله) که ابتدای آن با (الف) شروع می شود وانتهای آن با (ها) ونزدیکی مخرج خروجی این دو حرف هم به هم نزدیک است، و بیانگراسرارالهی است. (ر. ک. سلیمانی، 1390: 149)، حروف طا ها از نظر رمز عددی براساس حروف ابجد (ط = 9، الف = 1 و ه = 5) جمع آنها15می شود. امّا بدون الف (طه) که برابر با عدد(1) است جمع بسته گردد، عدد(14) بدست می آید، که دال بر وجود مقدس حضرت رسول الله نور خداوند و حضرت علی و(12) (یازده ستاره امامت و ولایت) فرزند مبارک آن حضرت می باشد. خود ملا (ط =9 و ه = 5) گرفته است. طه: اهمیت این سوره در این است که پیامبر فرمدند: قبل از آفرینش آدم به دوهزار سال برای فرشتگان بازگوکرده است، فرشتگان گفتند خوشا به حال امتی که این آیات برای آنان نازل شده است. (ر. ک، مکارم شیرازی، 13/152-153:1371)
آدم وحـــوّا لِشـــان بــی حــاصـل
جمعش شصت سین ای انسان کامِل
1) ترجمه بیت: حضرت آدم وحوّا نتیجه آرزویشان برآورده شد، هرچند جمعیت آنان به شصت رسید ولی حقیقت سوره یاسین که قلب قرآن است، و به حضرت خاتم و اهل بیتش اشاره دارد، به حقیقت محمّدیه می رسد. که خاتم انبیاء نمونه انسان کامل و وارسته حق است.
2) نکات بلاغی: حاصل با کامل: کلمه قافیه
3) شرح مفاهیم عرفانی: سین: اشاره به سوره یاسین قلب قرآن وآل یاسین که پیغمبراسلام است، «این اصطلاح ازفواتح سوره مأخوذ است و در تلویحات کنایه از جواهر عقلی و نفوس فلکی است. وشهاب الدین سهروردی: که فواتح سور را بیان داشته گفته: کنایه از عقل و نفس است، و به کمک همین نفس است که انسان می تواند به عالم مجردات عروج کند وبه نفوس کامل به پیوندد». (سجادی، 1389: 44)، تکرار واج (الف، ن) سین: سین کنایه ازحقیقت محمِّدیه و مراتب جامعه می باشد و از حروف مقطعه قرآن است، که حامل رموز و اسرار الهی است وسوره ی (36) قرآن است، ودرحدیث نبوّی قلب قرآن معرفی گردیده است که می فرمایند: «اِنَّ لِکُلِّ شَیءٍ قَلباًوقَلْبُ الْقُرآنِ» هرچیزی قلب و مرکزی دارد وقلب قرآن سوره یاسین است؛ زیرا قلب منبع روح است محل نزول جایگاه خداوند و حقیقت محمّدیه به منزله روح عالم است، و می تواند اشاره ای هم باشد به حدیث قدسی: «لَوْلامُحَمَّدً (صَلَّی اللهَ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ) مَاخَلَقْتُ الدُّنْیَاوَالآخِرَهَ وَالاَالْسَّمواتِ وَالْأَرْضَ وَلاَالْعَرْشَاَالْکُرْسِیَّ وَلاَالْلَّوْحَ وَلاَالْقَلَمَ وَلاَالْجَنَّهَ وَلاَالْنَّارَوَلَوْلاَمُحَمَّد ٌمَاخَلَقْتُکَ یَاآدَمُ » از آن بیان می شود. یاسین قلب قرآن است که حامل اسرار خداوند و آن اسرار حروف و کلمات سور قرآنی درآنها به ودیعه نهاده شده است، ومجمل آن درسوره یاسین آیه (58) نهفته است. که خداوند می فرماید: پروردگاری مهربان به آنها سلام گفته است: (سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ) شصت اگر اشاره به حروف ابجد باشد همان حرف (س) عدد (60) می باشد. (ر.ک، سلیمانی، 1390 : 265و 269)
محمـدوسـین مُخــاطـب چـراست؟

مطلب مرتبط :   مقاله درباره ایرادات نظریه

بستن منو