منبع تحقیق درباره 
تاثیرات اجتماعی

منبع تحقیق درباره تاثیرات اجتماعی

دانلود پایان نامه

برنامه آموزشی افزایش پیدا می‎کند و بالاتر رفتن خود کارآمدی منجر به نتایج بهبود سلامت می‎شود(لوریگ، گنزلز، لورنت، مورگان، لاریس، 1998).
بهبود سطح خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه می‎تواند به بازماندگان توانایی اعمال کنترل بیشتر بر وضعیت شان را دهد. خودکارآمدی یک مسئله مهم به خصوص در موارد مزمن است که می‎تواند به تنظیم بهتر برای رهبری بیماری سرطان سینه و عوارض آن و همچنین کنترل احساس بیشتر در سلامت کمک کند (مارکس آلجرنت، 2005). چرا که بطور مثال، زنان مبتلا به سرطان سینه با خودکارآمدی بالا تحت تاثیر مقررات قرار می‎گیرند و در ابزار احساسات خود در طول دوره پزشکی موفق‎تر هستند و بنابراین آنها بیشتر رضایت روحی و احساسی داشته و مشکلات کمتری را دریافت می‎کنند(کولی و همکاران، 2005).
در حقیقت، خودکارآمدی عمومی بالاتر در یک هفته بعد از عمل جراحی سرطان سینه با عوارض روانی کمتر و سازگاری اجتماعی بالاتر همراه است(لام، فیلینگ، 2007).پژوهشها در کانادا (کانینگهام، لوک وود، کانینگهام، 1991) در ژاپن(هیرای و همکاران، 2002، کوهو و همکاران، 2010، دنو و همکاران، 2012) و ایالات متحده (کیمبل و همکاران، 2004، هیتزمن و همکاران، 2011)نشان می‎دهند که خودکارآمدی بالا مراقبت از خود را تحت تاثیر مثبت قرار می‎دهد و افسردگی کمتر و پریشانی روحی و منفی کمتری را در میان بیماران مبتلا به سرطان در پی دارد.
پس از مطالعه خودکارآمدی بعنوان یکی از متغیرهای مهم و دخیل در درمان سرطان در بخش بعدی به مطالعه متغیر تصویر بدنی پرداخته می‎شود.
2-4- تصویر بدنی

برای انسان هیچ حکم و ارزشی مهمتر از داوری او در مورد خویشتن نیست و ارزشیابی شخص از خویشتن، قطعی‎ترین عامل روند تحول روانی اوست. این ارزشیابی به شیوه قضاوت هوشیارانه و صریح شفاهی یا کتبی بر شمردن صفات و توصیف حالات محدود نمی شود بلکه بعد احساسی نیز دارد، احساسی که جدا کردن آن و شناسایی آن دشوار است زیرا پیوسته توسط انسان تجربه می‎شودو جزیی از سایر حالات اوست و در هر واکنش احساسی دخالت دارد. هر احساسی زاییده یک برآورد و بازتاب یک ارزشیابی درباره سودمندی یا زیان بخشی برخی از جنبه‎های حقیقت در قلمرو و حیات آدمی است(بایبی، 1998). تصویر ذهنی که فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در واکنش‎های ارزشی او آشکار می‎شود و از آنجا که ادراک فرد از بدن، تاثیر زیادی بر شخصیت و رفتار او دارد تصویر منفی از بدن موجب عوارض روانی می‎گردد که خواه نا خواه این عوارض در روحیات وحالات و روابط بین شخصی فرد تاثیر می‎گذارد (بایبی، 1998). زنان و مردان هر دو بر تصویر بدنی تاکید دارند اما این امر در بین زنان جایگاه ویژه‎ای دارد، استاندارد‎های اجتماعی کنونی برای زیبایی زنان به صورت افراطی بر روی تمایل لاغری تاکید می‎کنند. مطالعات زیادی نارضایتی قابل توجهی را از اندازه بدن، شکل بدن در میان زنان نشان داده اند(رودین، سیلبرستین، استریجل موری، 1984؛ تیگمان، 2004). بنابراین زنان به سادگی در معرض عوامل مستعد ساز پریشانی تصویر بدنی قرار می‎گیرند(کش، روی، 1999؛ اسچوارت، برونل، 2004).
در کل می‎توان گفت، تصویر بدنی بازنمایی درونی و ظاهر بیرونی فرد است که این بازنمایی ابعاد جسمانی، ادراکی و نگرش نسبت به آنها را در دارد(گلپرور، کامکار، ریسمانچیان، 2007). بسیاری از افراد به ویژه زنان، زمان، تلاش و هزینه‎های زیادی را صرف رسیدن به تصور ایده آل بدنی می‎کنند، زنان به احتمال زیاد نسبت به مردان به علت پیام‎های اجتماعی در مورد نقش زنان و انتظارات از آنها که اغلب گیج کننده است با تحریف تصویر بدنی در چالش هستند(برزوسکی، بایر، 2005).
2-4- 1- تعریف تصویر بدنی
از نظر سندز تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم سازی می‎شود، در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‎ای است که در بردارنده عوامل بیولوژیکی، روان شناختی درونی و عوامل اجتماعی وخارجی است(بی تا، به نقل از علیپور، معظمی، نزهد، ظاهری، 2009).
تصویر بدنی از خود به معنای احساسات فرد درباره جذابیت‎های زیبایی ظاهری و جنسی خود است. به عبارت روشن‎تر به این معناست که فرد بدن خود را چگونه می‎بیند و چه احساسی درباره آن دارد و نیز فکر می‎کند دیگران بدن او را چگونه می‎بینند(ریچاردلی ، مک کابه، 2001). اصطلاح تصویر بدنی اولین بار توسط پل شیدلر (1920,به نقل از گیلسون، فرایت، 2006) به عنوان تصویری از بدن و جسم خود که انسانها در ذهن خود می‎سازند و نحوه ظهور آن در نظر خودشان، تعریف شد.این تعریف هم شامل ادراک و نگرش می‎شود که مولفه ادراکی برای تصویر بدنی این است که فرد اندازه، شکل، وزن، صورت، حرکت و اعمالش را چگونه می‎بیند، در حالی که اجزای نگرشی این است که فرد چه احساسی درباره این ویژگی‎ها دارد و چگونه احساساتش رفتارایشان را هدایت می‎کند. کش (1997) بیان می‎کند تصویر بدنی به آنچه فرد واقعاَ شبیه آن است، یعنی به شکل و ظاهر فیزیکی فرد مربوط نمی شود، بلکه به احساس فرد نسبت به بدنش مربوط است بخصوص باورها، ادراکات، افکار، احساسات و فعالیتهای فرد که با ظاهر فیزیکی او ارتباط دارد.
اگر چه این اصطلاح در رشته‎های مختلف مثل پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستی وجود دارد اما معنای ثابت و اجماعی در همه این رشته‎ها ندارد(پوپ، فیلیپس، اولوردیا، 2000).
تصویر ذهنی از جسم خود، مفهوم پیچیده‎ای است که در بردارنده عوامل بیولوژیکی، روانشناسی درونی و عوامل اجتماعی خارجی است.رضایت از تصویر ذهنی از جسم خود مستلزم رضایت از تناسب اندام، زیبایی ظاهری، سلامت بدنی، پاکیزگی و زیبایی پوست ومو و توانایی مهار کردن وزن می‎باشد(پاشا، نادری، اکبری، 2008). گروگان (1999)تصویر بدنی را به عنوان ادراک شخصی، افکار، احساسات فرد درباره بدن خود توصیف کرده است و جنبه فاعلی‎ای که در جریان تاثیرات اجتماعی مانند عدم رضایت از تصویر بدنی تغییر می‎کند. جامعه انسانی همواره ارزش بسیاری برای زیبایی بدن انسانی قائل بوده است. اما این زیبایی در همه فرهنگ‎ها و در سراسر تاریخ تعریف واحدی نداشته است. تصویر بدنی از خود تا حدودی نتیجه تجربیات شخصی، شخصیت و عوامل متنوع اجتماعی و فرهنگی از جمله تعریف زیبایی است. احساس فرد نسبت به ظاهر فیزیکی وی در چشم دیگران یا ایده آل‎های فرهنگی که در آن زندگی می‎کند تصویر بدنی او را از خودش شکل می‎دهد. درک فرد از ظاهر خود می‎تواند از درک دیگران از ظاهر او یا از استانداردهای اجتماعی متفاوت باشد. هم چنین تصویر بدنی از خود، طیف وسیعی از تأثیرات روانی و فیزیکی را بر فرد می‎گذارد(توکا، 2008).
تصویر بدنی تصویر شخصی فرد از بدنش است که عواطف را نیز در بر می‎گیرد. گاهی به تصویر بدنی بعنوان درک خود اشاره می‎شود. تصویر بدن شامل حس درونی کودک در مورد خودش است. این احساس درونی از بدو تولد شروع شده و روش های تربیتی اعمال شده بر کودک تاثیر بسزایی بر آن دارند. در کودکانی که ارتباط گرم و امنی با دیگران و محیط شان دارند تصویر بدنی مناسب تری شکل می‎گیرد. در سالهای بعدی تصویر بدن مثبت وابسته به تجارب جابجایی و تحرک و کنترل بدن در محیط است تصویر بدنی، مفهوم بدن و طرحواره بدنی همگی اجزای آگاهی بدنی هستند. سطح بالاتر تصویر بدنی بواسطه الگوهای حرکتی و برتری جانبی و عملکرد طرفی و جهت یابی ایجاد می‎شوند (پرسنل، برمن، مادلی، 2007).
2-4- 2-شکل گیری تصویر بدن
تصویر بدنی برمشاهده خود و عکس العمل دیگران شکل می‎گیرد و حاصل تعامل پیچیده باز خوردها، هیجانات، خاطرات، تخیلات و تجربه هشیار و نا هشیار فرد است (لاوری و همکاران، 2005). کودک به دو طریق تصویر بدن را شکل می‎دهد، به نظر می‎رسد در حرکات مختلف فیزیکی و وضعیت‎های مختلف بدنی و توجه به بدن و صورت دیگران تصویر بدنی را بنیان می‎گذارد. در سنین 1 تا2 سالگی بازی‎های حسی حرکتی نقش اصلی را در ایجاد تصویر بدن دارند( دویدن، غلت زدن، ور رفتن با اشیا، کشیدن و هل دادن و پرت کردن اشیا و… ) در کنار آن واکنش والدین به کودک و اینکه مانع‎اند یا مشوق، باعث ایجاد اولین پایه‎های تصویر بدن و اعتماد به نفس می‎شود. بازی‎های حرکتی در تمام سالهای کودکی حاوی تحریکات بدنی مفید برای ایجاد تصویر بدن هستند. با افزایش سن کودک این بازی‎ها رشد یافته‎تر و پیچیده‎تر می‎شوند.کودک در این بازی‎ها از کارکردهای بدنش و موقعیت بدنش در فضا آگاه می‎شود. موفقیت در این بازی‎ها در ایجاد تصویر مثبت از خود بسیار حائز اهمیت است. بازخوردی که کودک از جایجایی و تحرکش در محیط از اطرافیان می‎گیرد در ارتقاء یا اختلال در تصویر بدن بسیار مهم است. اگر با اولین دویدن کودک مادر دنبالش بدود یا دائم بگوید مواظب باش کودک حس می‎کند دست به کار خطر ناکی زده است. اگر با دستکاری‎های ساده کودک در محیط مخالفت شود، کودک از تجربه‎های جالب و حیاتی باز مانده و در ضمن حس می‎کند در محیط نا امنی قرار گرفته است(ریچاردلی و مک کابه، 2001).
2-4- 3-جنبه‎های مختلف تصویر بدنی
آنگونه که فرد خود را می‎بیند (جنبه مفهومی)؛ تصویر بدن همیشه آن طوری نیست که واقعا بدن هست. برای مثال بسیاری بدن خود را چاق‎تر یا لاغر‎تر یا بزرگ‎تر از آن که هست می‎بینند.
احساسی که فرد درباره بدن خود دارد (جنبه احساسی)؛ هرکدام از فراد احساس خاصی نسبت به ظاهر بدن خود دارند. تصویر احساسی از بدن به میزان رضایت و یا عدم رضایت فرد از ظاهر عمومی، وزن، فرم ویا حتی قسمت‎های خاصی از بدن وی بر می‎گردد.
تفکرات و باورهایی که فرد درباره بدنش دارد (جنبه شناختی)؛ احساسی که افراددرباره بدن خویش دارند غالبا با باورها و افکار خاصی همراه هستند. افرادوقتی درباره بدن خود ناراضی هستند که فکر می‎کنند شکل، رنگ یا سایز خوب و متوازن و زیبایی ندارند. یعنی تعریف و باور خاصی نسبت به درست، خوب، زیبا، متناسب و جذاب بودن بدن یک دختر یا پسر و یا یک زن و یا مرد در سن خود دارند.

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع انتخاب نمونه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارهایی که فرد به دلیل تصور بدنی‎ای که از خود دارد انجام می‎دهد یا نمی دهد (جنبه رفتاری)؛ غالبا احساسات منفی و نارضایتی نسبت به بدن می‎تواند باعث شود که از برخی کارها و فعالیت‎ها کناره گیری شود مثل ورزش کردن یا شنا کردن با دیگران و یا حتی انجام کارها و فعالیت هایی که در آن‎ها افراد خوب هستند چون آنها را در مرکز نگاه و توجه دیگران قرار می‎دهد(مارتین، روبینا، 2010).
آن چه درباره تصویر بدنی مهم است این است که چگونگی آن یک امر حتمی و غیر قابل تغییر نیست بلکه تحت تاثیر دنیای پیرامونی در معرض تغییر است. یعنی شاید بتوان که تصویر بدنی خودرا از طریق ایجاد تغییر در آن چه دیده می‎شود، تماشا می‎شود، خوانده می‎شود، شنیده می‎شود و گوش داده می‎شود و یا از تغییر رویکرد خود نسبت به آن چه دیده می‎شود، تماشا می‎شود، خوانده می‎شود، شنیده می‎شودو گوش داده می‎شودبهبود ببخشید (توکا، 2008).
2-4- 4-تصویر بدنی و بیماری ها
مطالعات زیادی ارتباط بین تصویر بدنی و سلامت را ثابت کرده است(لیچتی، یرنال، 2010). سرطان و درمان سرطان می‎تواند تاثیر عمیقی بر وضع ظاهری بیماران داشته باشد(فریس، هارکوت، فوسل، 2007). تصویر بدنی نه تنها به نارضایتی بدنی مربوط است بلکه سرمایه گذاری افراطی رفتاری و شناختی فرد برظاهر فیزیکی و نیز در تعیین احساس فرد از خود مرتبط می‎شود(کش، 2002، لیونه، پیرن، 2004). در واقع، قبل از سن 18 سالگی در دوره بلوغ و تغییرات آن و همچنین پس از سن 65 سالگی کاهش ظرفیت‎های جسمی و روانی و ابتلا به بیماری‎های مختلف می‎تواند تصویر بدنی را تحت تاثیر قرار دهد(ایگناتاویوکس، ورکمن، میشلر، 1999، ص، 148). ضعیف بودن تصویر بدنی می‎تواند موجب اختلال در خوردن، کاهش اعتماد بنفس، اضطراب، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی در اجتماع و گریز از اجتماع، بیخوابی، عملکرد جنسی ضعیف و عزت نفس پایین شود (آیزرد، 1991، هنری، 2011، فینگلد، 1992)و بر این اساس، نارضایتی بدنی را می‎توان به شکل تفاوت بین ظاهر واقعی و ظاهر دلخواه نیز تعبیر کرد. به عقیده کش(2002) مفهوم تصویر بدنی دو عامل را در بر می‎گیرد 1) برجستگی خود ارزیابی: اهمیت جایگاه فردی بر وضع ظاهری جسمی برای تعاریف خودشان از خود ارزشمندی (عزت نفس و خود پنداره)، 2) برجستگی انگیزشی: تلاش افراد در مدیریت وضع ظاهری رفتارها برای باقی ماندن یا بهبود جذابیت شان به کار گرفته می‎شود، بعضی از مطالعات خارج از حیطه سرطان تفاوت‎های بنیادی بین این دو حقیقت را نشان داده‎اند (کش، تریالت، آنیس، 2004، موریرا، سیلوا، مارگویس، کاناوارو، 2010). به طور قابل ملاحظه‎ای همبستگی بین برجستگی انگیزشی و نتایج سازگاری بهتر و بر جستگی خود ارزیابی و نتایج بد کارکردی بدتر را نشان داده‎اند (موریرا، سیلوا، مارگویس، کاناوارو، 2010) کارور و همکاران (1998) نشان دادند که سرمایه گذاری اولیه در ظاهر (وضع ظاهری) پیش بین پریشانی روحی (اشفتگی هیجانی) در طول یکسال پس از جراحی سرطان سینه می‎باشد.
هنگامی که بدن یک زن حامل تومور سرطان سینه است بدن در عمل جراحی تغییر خواهد کرد(برگسویت و همکاران، 2008). پس از جراحی سرطان سینه بدن زنان برای همیشه تغییر می‎کند حتی اگر پروتز هم انجام شود (بریدن، 1999). و در این زمینه می‎توان گفت، تصویر بدنی و احساسی که افراد نسبت به خود دارند، حتی رفتار آنان را تحت تاثیر قرار می‎دهد(یاربوروگ، 2011). برداشتن یک یا هر دو سینه غالبا با احساس مثله شدن، تغییر در تصویر ذهنی، کاهش جاذبه جنسی، اضطراب، افسردگی، احساس ناامیدی، گناه، ترس از عود بیماری، طرد شدن، در نهایت با افکار مرگ همراه است(کانکل، امی و تیتوس، 2002).
در این خصوص، تحقیقات دیگر نشانگر این است که اگر چه درد فیزیکی سرطان و دردهای درمان با گذشت زمان کاهش می‎یابد ولی تجربه درد عاطفی ممکن است باقی بماند زنانی که سینه خود را از دست داده‎اند غمگین هستند و یا احساس می‎کنند بخشی از بدن آنها مرده است( لانگلیر، سالیوان، 1998). و هنگامی که یک زن بعد از عمل به آینه نگاه می‎کند، یک بدن با یک زخم یا چند زخم پس از دست دادن سینه‎ها می‎بیند (پرایس، 1998). این زخمها بر تصویر بدنی منفی تاثیر عمیقی دارند جای زخم و بد شکلی بدنی می‎تواند در نتیجه به تغییرات درک از خود و رتبه بندی پایین‎تر جذابیت بشود(اوگدن، لیندردگ، 2008). از آنجا که ارتباط مثبتی بین جذابیت بدنی و خوشبختی وجود دارد این زنان احساس خوشبختی نمی کنند(کش و پروزنسکی، 2004). عوارض مرتبط با شیمی درمانی، یائسگی زودرس ممکن است نتایج منفی در ظاهر و تصویر بدن در زنان زنان داشته باشد (هارکوت، فریته، 2008). موری (2007)اظهار داشت که از دست دادن مو برای برخی زنان ناراحت کننده‎تر از دست دادن سینه است.از سویی دیگر برخی از شواهد وجود دارد

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد رساله قشیریه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو