منابع پایان نامه ارشد درباره قدرت تشخیص

منابع پایان نامه ارشد درباره قدرت تشخیص

دانلود پایان نامه

برای بررسی خشم خود جملات زیر را تکمیل کنید.  

وقتی کسی خشم خود را به من ابراز کند من………………………..
اگر خشم خود را ابراز کنم……………………
اگر خشم خود را واپس زنم………………….
جلسه ششم
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها بحث خود را آغاز میکند.
درخواست کردن- گفتن «بله» و «نه»
درخواست کردن
وقتی تقاضایی می کنیم، به شخص مقابل فرصت میدهیم که آنچه را درخواست کردهایم به ما بدهد. متأسفانه بسیاری از ما درخواست کردن را دشوار می یابیم، با وجود این، میتوانیم یاد بگیریم چگونه آنچه را میخواهیم، با ابرزا وجود درخواست کنیم. چرا درخواست کردن دشوار است؟ پاسخ به این سؤال به گذشته و تجارب فعلی ما بر می گردد.
گذشتۀ ما
در کودکی به طور ناخودآگاه هر موقع چیزی را میخواستیم تقاضا میکردیم. ما نیاز داشتیم والدینمان «نه» بگویند تا محیط امنی برایمان فراهم شود. ما تجربه های مکرری درباره رد شدن درخواست هایمان داشتیم. چنان که یاد گرفتیم مرتب درخواست کردن روش آسانی برای آزردن و برانگیختن والدینمان بود. این نپذیرفتن اغلب بار هیجانی پیدا می کرد و نیز نیاز داشتیم که والدینمان برای تشویق و ترغیبمان هرجا مناسب است «بله» بگویند، اما همه ما به اندازه لازم از این تجارب مثبت برخوردار نمی شدیم.
وقتی بزرگ شدیم اکثر ما کم و بیش یاد گرفتیم درخواستهایی بکنیم که منطقی و مناسب باشند. به موازات درخواست هایی که از همسالان خود و دیگران داشتیم، قدرت تشخیص ما نسبت به این که چه وقت، چگونه و از چه کس تقاضا کنیم بیشتر شد. اگر درباره خود نظر خوبی داشتیم، برایمان آسان تر بود که تقاضا کنیم. اگر درباره خود نظر خوبی نداشتیم حتی منطقی ترین تقاضا، فشارزا و دشوار می بود. اگر درخواست ما پذیرفته نمی شد خود را فردی طرد شده می دیدیم و شاید احساس می کردیم که «من بی ارزش هستم»، «من مستحق آن نیستم». از این رو عزت نفس ما کاهش می یافت. هیچ کس نیست که در همه چیز کاملاً با جرأت باشد اما می توانیم فنون ابراز وجود را که به ما بهترین فرصت را می دهد تا آنچه را می خواهیم به دست آوریم، بیاموزیم. البته ممکن است در این موفق شویم یا نشویم ولی با کوشش می توانیم عزت نفس خود را افزایش دهیم.
تجزیه زمان حال
بچهها بگذارید زمان حال خود را در نظر بگیریم. مثلا «دوست داریم از دیگران چیزهایی را درخواست کنیم، اما نمیتوانیم! چرا نمی توانیم؟»
دلایل آن ممکن است از این قرار باشند:
1- ممکن است «نه» بگویند: ممکن است در به دست آوردن آنچه می خواهیم با شکست مواجه شوم.
2- ممکن است «بله» بگویند: ولی آیا واقعاً آن را می خواهم؟
2- اگر تقاضای مرا رد کنند ممکن است احساس طرد شدگی به من دست بدهد.
4- ممکن است به خاطر این درخواست درباره من بد فکر کنند.
5- اگر درخواست کنم، فکر می کنند نمی توانم از عهده آن برآیم.
6- اگر درخواست کنم خود را آسیب پذیر خواهم کرد.
در اینجا تمرینی است که شما را قادر می سازد تا دریابید در مورد درخواست کردن چه احساسی خواهید داشت.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره پایگاه اطلاعات

بستن منو