منابع پایان نامه ارشد درباره فشار روانی

منابع پایان نامه ارشد درباره فشار روانی

دانلود پایان نامه

 

عمل مثبت
مجددا خاطر نشان می شویم که در این دنیا همه چیز بر وفق مراد ما نیست. ناخرسندی چیز مثبتی است و بدون آن زندگی متوقف می شود و ما هیچ اقدامی برای پیشبرد اهدافمان انجام نخواهیم داد. برای مثال، اگر در اوایل این قرن زنها از حقوق مدنی خود خشمگین نمی شدند، برای به دست آوردن حق رأی مبارزه نمی کردند.
تخلیه فشار روانی
ابراز خشم می تواند به شدت از فشار روانی بکاهد: احساساتی که ممکن است در صورت عدم ابراز سرکوب شده و باعث پریشانی حتی بیماری گردند آزاد می شوند. این گفته به آن معنی نیست که باید خشم خود را نسبت به فردی که از او عصبانی هستیم ابراز کنیم.
صمیمیت فزاینده
ابراز خشم می تواند به یک رابطه صادقانه و اعتماد فزاینده منجر شود. اگر بدانید شخصی میخواهد درباره موضوع های حادتری با شما صحبت کند و نه به طور سطحی (گویی که اصلاً مسألهای وجود ندارد)، در شما احساس احترامی نسبتی به او ایجاد می شود.
رها کردن احساسات
اگر از احساسات خود، از جمله خشم خود، همچنان که بروز میکند آگاه باشید و به طور مناسبی با آن ها کنار بیایید، امکان کمتری برای ذخیره سازی و سرکوبی احساسات ابراز نشده یا منع شده که می تواند به فشار روانی درونی و اختلال جدی در ارتباطات منجر شود، وجود خواهد داشت.
دستیابی به اهداف
مهم است که بدانیم انرژی به کار رفته در هیجان خشم همان انرژی است که برای انجام کارهایی که ما را به اهدافمان می رساند به کار می بریم. اگر از این انرژی به طور صحیح استفاده شود میتواند در ابراز وجود و بیان افکار و به دست آوردن آنچه در زندگی میخواهیم، به ما کمک کند. اما باید با دقت به کار برده شود.
تمرین
اگر میبینید دارید به خودتان پیام منفی میدهید: دست نگه دارید. از خود بپرسید آیا گفتن این پیام برایم مفید است؟ آیا در زندگی به من کمک میکند که به آنچه میخواهم برسم؟ اگر مفید نیست، پیام دیگری که سازنده باشد کدام است؟
جلسه پنجم
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها تدریس را شروع میکند.
خشم میتواند یک هیجان بسیار مخرب باشد
1- خشم میتواند منجر به تعارض قدرت جدی شود، اگر هر دو طرف بخواهند بر صحت نقطه نظرات خود تأکید نمایند.
2- وقتی خشم ابراز می شود، احتمال بروز خشم باقی ماندۀ گذشته یا ابراز نشده و در نتیجه، عصبانیت شدید بیشتر می شود.
3- از نکات بالا نتیجه میگیریم که گیرنده (فرد مقابل) ممکن است اشتباه برداشت کند و سردرگمی ایجاد شود.
4- خشم می تواند به افکار غیرمنطقی و آشفته منجر شود. امکان دارد در «تصحیح نارواییهایی» که در گذشته در مورد ما انجام گرفته است حالت وسواس پیدا کنیم و بیش از اندازه بر بی عدالتی های گذشته تکیه کنیم، تا به زمان حال بپردازیم.
برخی از علایم خشم پنهانی
قبول کردن خشم یا هر احساس دیگری، اگر آن را تجربه می کنید، حاکی از ابراز وجود است. اما گاهی اوقات واقعاً تشخیص نمی دهید که آنچه احساس می کنید خشم است. می دانید «اشکالی وجود دارد» ولی نمیدانید آن چیست. برخی از این علایم عبارت اند از:
1- پرخوری، نوشیدن خیلی زیاد یا دردهای جسمی غیرقابل توضیح میتوانند علایم خشم و یا این که شما خشم را درونریزی کردهاید باشند.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع فرهنگ سیاسی تشیع

بستن منو