منابع پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

منابع پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

جلسه نهم  

روش های کنار آمدن با انتقاد
برای مقابله با نجوای انتقاد در ذهنتان، بهتر است تا حدودی خودتان را تأیید کنید. این تأییدات باید بر آنچه که هستید مبتنی باشد نه بر یکی از رفتارهای خاصتان. با ارزش بودن ضرورتاً به معنی این نیست که به طرز خاصی عمل کنید، بلکه کافی است که فقط خودتان باشید. مهم است که تأییدات شما بر همین اصل کلی مبتنی باشد تا بتوانید با انتقاد به طور موفقیت آمیزی کنار بیایید. این انتقادها موجب می شود که در زمینه های مختلف زندگیتان پیشرفت بیشتری بکنید، چرا که معنی آن این است که به آن خوبی که باید باشید نیستید. در اینجا نمونهای از این تأییدات در زیر ارائه شده است.
– وضعم را به همان صورت که هستم، میپسندم.
– حداکثر سعی خود را می کنم و کسی بیش از این نمیتواند انجام دهد.
– انسان هستم و حداکثر تلاش خود را می کنم. گاهی موفق میشوم و گاهی نمیشوم.
– وضع من خوب است.
تمرین
1- در طول روز نسبت به پیام های منفی که به خود می دهید آگاهی حاصل کنید. آن ها را یادداشت کنید.
2- فهرستی از بایدها و نبایدهایی که به خود می گویید تهیه نمایید.
3- اگر احساس افسردگی و یا پایین بودن عزت نفس می کنید از خودتان بپرسید که آیا این احساس، نتیجه انتقاد درونی شما نیست؟
تمرین
1- حدود بیست دقیقه الی نیم ساعت را به ارزیابی دقیق از خودتان اختصاص دهید و موارد زیر را در نظر بگیرید.
– شکل ظاهر: فهرستی از نکات منفی و مثبت وضع ظاهر خود از قبیل مو، چشم، لباس و… تهیه کنید.
– رابطه تان با دیگران: روابط صمیمی و نزدیک با دوستان و روابط اجتماعی همگانی.
– شخصیت: مثل اوصاف شخصی و خصیصه های خود.
مردم حق دارند عقاید خود را بیان کنند
تا چه حد این مطلب درست است. وقتی کسی عقاید خود را بیان می کند، تجاوزی به حریم و فضای دیگران و یک نوع انتقاد تلقی می شود. بیایید سه حالت را در نظر بگیریم.
روابط صمیمی: روابطی صمیمی بین همکاران و یا والدین و بچه ها و یا بین خواهرها و برادرها و یا دوستان نزدیک وجود دارد. اغلب اوقات در سطح چنین روابطی، اظهارنظرهایی مجاز شمرده می شود که در سایر روابط غیرقابل تحمل هستند. اما در همین نوع رابطه است که تحقیرهای ظریفی اتفاق می افتاد. مثلاً «تو که نمی خواهی بازهم بخوری، این طور است. فکر می کنی که باید بازهم بخوری؟» (به طور ضمنی می خواهند به او بگویند که خیلی چاق شده ای).
دوستان و آشنایان: این بستگی دارد به میزان دوستی و آنچه که بین این گروه خاص دوستان رسم است. بین یک گروه از دوستان ممکن است این قابل قبول باشد که بگویند: «من فکر نمی کنم که لباست مناسب باشد» ولی بین گروهی دیگر امکان ندارد.
غریبه ها: اگر یک فرد کاملاً غریبه مثلاً در مورد ظاهر شما اظهار نظر کند، این ممکن است غیرقابل قبول و یک نوع تهاجم به حریم شخصی تلقی شود.
در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول این که: عقاید مردم مربوط به خودشان است و ممکن است طرح این عقاید بیشتر در مورد خود آن افراد به ما اطلاعات دهد تا ما. این خیلی مهم است که یاد بگیریم که عقدید دیگران را زیاد شخصی تلقی نکنیم. دوم این که، وقتی خودتان عقیده ای را مطرح می کنید ببینید آیا صرفاً عقیده خود را مطرح می کنید یا به طور ضمنی دارید انتقاد می کنید. اگر این طور است آیا باید آن را در آن زمان بخصوص بیان کنید. از خودتان بپرسید که از این کار چه هدفی دارید؟ آیا شما به ابراز وجود می پردازید؟ آیا در آن زمان، احساسات فرد دیگر را در نظر می گیرید؟

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع توزیع مجدد درآمد

بستن منو