منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار پرخاشگرانه

منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه

احساس شما درباره خشم چیست؟ درباره خشم خودتان چیست؟ آیا آن را انکار میکنید؟ آیا آن را سرکوب می کنید؟ یا قطع نظر از آن که به سودتان باشد یا نباشد آن را ابراز می کنید؟ یا آن را به موازات سایر هیجاناتی که تجربه می کنید، به سادگی می پذیرید؟  

احساس خشم، ناراحتی یا سرخوردگی امری کاملا طبیعی است. انسان بودن و زندگی کردن بدون احساس این هیجانات دشوار است. خشم، هیجان شدیدی است و لازم است به نحوۀ عملکرد آن در زندگی خود توجه کنید. با آگاهی بیشتر درباره خشم، می توانیم اقداماتی در جهت برخورد مؤثر و مبتنی بر ابراز وجود با آن انجام دهیم.
بگذارید ببینیم افراد در مورد خشم چه احساسی دارند. برای اکثر ما کنار آمدن با خشم دشوار است زیرا خشم را یک هیجان بسیار شدید میدانیم. مخصوصا در جوامع غربی بیان هیجانات چندان قابل قبول نیست. بنابراین، در ابراز آن ها احساس گناه و ناراحتی میکنیم، خصوصا خشم که چندان قابل کنترل نیست. اغلب ما حتی داشتن خشم را انکار میکنیم. انکار خشم گاهی آسانتر از کشمکش کنار آمدن با آن است. اما آیا واقعا انکار خشم سرانجام آسانتر است؟ آیا تا به حال پیش آمده است که خشمی را که به هنگام بروزش سرکوب و انکار کرده اید در موقعیت کاملاا متفاوتی به صورت نامناسبی ظاهر شود؟ البته نمیتوان گفت که همیشه مناسب است خشم خود را ابراز کنیم، اما همچنان که در مورد احساسات دیگر نیز صادق است، خوب است در مورد آنچه احساس میکنید حقیقت را به خود بگویید و آن احساس را بپذیرید. فقط با آگاهی از حقیقت درون خود است که می توان به طور خلاق و سازنده در زندگی عمل کرد.
چرا خشمگین می شویم؟
به طور کلی مواقعی را که خشمگین می شویم می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد.
1- وقتی به نحوی احساس ناکامی، تهدید یا اهانت می کنیم و یا وقتی که راه رسیدن به اهداف برای ما به وسیله عمل فرد دیگر ظاهرا بسته شده باشد.
2- به عنوان یک رفتار دفاعی، وقتی واقعاً سخت احساساتمان جریحه دار شده است. اما نمیخواهیم آسیب پذیر جلوه کنیم و از این رو در عوض خشم خود را نشان می دهیم.
3- وقتی موقعیت با عمل فرد دیگر خاطره موقعیت ناتمامی را از گذشته در ما زنده کند.
4- وقتی احساس می کنیم حقوق ما رعایت نشده یا کسی به ما بدی کرده است.
5- وقتی به طریقی بترسیم یا احساس بی کفایتی کنیم و از خودمان عصبانی شویم.
احساس خشم
همه ما گاهی اوقات خشمگین می شویم، اما فقط شمار اندکی از ما میدانند با این احساسات چگونه رفتار کنند. برای درک این موضوع و پی بردن به این که خشم از کجا می آید به طور مختصر به برخی از احساساتی که همراه خشم هستند بررسی میکنیم.
حق به جانب داشتن
وقتی از چیزی خشمگین هستیم، معمولاً معتقدیم که حق با ما است و فرد دیگر اشتباه می کند. سؤالی که در این جا باید از خود پرسید این است که «آیا این طور است؟» اگر معتقد باشیم که این طور است، سپس میگوییم عصبانی هستیم و احتمال دارد رفتار پرخاشگرانه و تهمت آمیزی بروز دهیم. حالا از خودتان بپرسید که آیا می خواهید طرف مقابل را تنبیه کنید؟
دل آزردگی
این همان نشانگان (سندرم) «آن ها چطور جرأت می کنند؟» است. اگر شما حتی ذره ای از این احساس را تجربه کنید به خاطر این است که خود ر ابیش از حد جدی گرفته اید یا آنچه را که افراد انجام می دهند، بیش از حد شخصی تلقی می کنید. به عنوان مثال، اگر دوستی به شما قول داد که روز دوشنبه به شما تلفن کند و بگوید که قادر است برای جشن به شما کمک کند یا نه ولی حالا چهارشنبه است و او هنوز تلفن نزده است اگر این موضوع شما را خشمگین و آزرده می کند، به جای این که فکر کنید به شما بی احترامی شده است، ببینید آیا مشکلاتی وجود داشته است که مانع تلفن زدن او به شما شده باشد. ببینید آیا مشکلاتی وجود داشته است که مانع تلفن زدن او به شما شده باشد. این باعث نمی شود که خشم شما مرتفع شود ولی چشم اندازی از موقعیت به شما می دهد.
عزت نفس پایین
در این آموزش درباره عزت نفس و راههای برخورد با آن صحبتهای زیادی شد. حقیقت این است که اگر درباره خود احساس خوبی نداریم، به احتمال زیاد به خاطر این است که چیزها را شخصی می گیریم؛ یعنی عمل افراد را حمله یا توهین شخصی به حساب می آوریم، در حالی که چنین قصدی نبوده است.
قضاوت کردن
این مسأله به طور تنگاتنگی به سه مورد قبلی، به خصوص با موضوع دل آزردگی، مربوط است. کسی کاری انجام داده است که ما به آن موافق نیستیم و بنابراین «او باید اشتباه کرده باشد». اگر بخواهید حکم صادر کنید معمولا به این طریق فکر خواهید کرد که: «باید آدم احمقی باشد» و غیره.
اگر افکار و احساساتی از این نوع داشته باشیم، آنچه معمولا رخ می دهد این است که وقتی با افراد مورد نظر صحبت میکنیم این احساسات آشکار خواهند شد. عده کمی قادرند در حالت خشم، خود را واضح و مستقیم ابراز کنند.
آیا خشم مفید است؟ چگونه؟

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد قاعده نفی عسر و حرج

بستن منو