منابع پایان نامه ارشد درباره اعتماد به نفس

منابع پایان نامه ارشد درباره اعتماد به نفس

دانلود پایان نامه

 

در قسمت زیر دلایلی که ممکن است به خاطر آن ها از دیگران انتقاد کنید، ارائه می شود.
1- فهرستی از عقاید خود را در مورد زندگی تهیه کنید. مثلاً این که:
مردم باید خودشان را تر و تمیز نگه دارند.
هرکس دوست دارد ازدواج کند.
بیشتر افراد بالای 60 سال دوست دارند زندگی آرامی داشته باشند.
اگر من همه کارها را به طور کامل انجام ندهم، موفق نیستم.
2- از خودتان بپرسید آیا این باورها موجب می شود که دسته خاصی از مردم را با دیدی انتقادی و منفی ارزیابی کنید.
3- از خودتان بپرسید که آیا از این کار راضی هستید.
4- اگر نه، نگاه دیگری به باورهای خود بیندازید و توجه کنید که کدام یک از آن ها برا به عنوان حقایق جهان شمول و کدام یک را صرفاً باوری شخصی تلقی می کنید.
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها سخن خود را آغاز میکند.
جلسه دهم
ارتباط کلامی
«مهم نیست چه می گویید، مهم آن است که چگونه میگویید».
ما نمی دانیم که یونانیان باستان موقعی که با هم صحبت می کردند چگونه سخن می گفتند، با این همه بسیاری از نوشتههای آنها هنوز باقی است. به عنوان نویسنده، هنگام نوشتن در مورد سخن گفتن توأم با ابراز وجود، با مسأله مشابهی مواجه هستیم. برای درک این که سخنی برای ابراز وجود مبتنی است یا نه، باید آن را بشنویم. پیش از این در این کتاب در مورد استفاده از لغات به منظور سخن گفتن توأم با ابراز وجود تاکید کردیم، درمثال های مختلفی که در آن رابطه ذکر شد به نحوی ادای کلمات نیز اشاره کردیم، مثلاً قاطعانه، پرخاشگرانه، تردیدآمیز و غیره.
به افرادی که آن ها را خوب می شناسید و می دانید که با ابراز وجود [اعتماد به نفس] صحبت میکنند، دقت نمایید و آن ها را در عمل مشاهده کنید. چطور این کار را می کنند؟ وقتی مشاهداتتان تمام شد آن ها را با فهرست زیر مقایسه کنید:
1- شروع- گوینده توجه شنونده را جلب میکند.
2- گوینده رودررو به شنونده نگاه میکند، به این منظور که توجه او را همچنان به خودش معطوف نگه دارد.
3- رسایی صدا به قدر کفایت است، به طوری که شنونده میتواند به وضوح آنچه را که گفته شده بشنود.
4- لغایت به وضوح تلفظ می شوند.
5- صدا و تأکید روی کلمات مناسب است.
6- از آهنگ کلام، مکث ها و سکوت ها به طور مؤثری استفاده می شود.
7- از تردید غیر ضروری و من و من کردن اثری نیست.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع تعاملات زناشویی

بستن منو