منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

 

– من نباید در ترافیک معطل شوم.
– من نباید مجبور باشم برای ادامه زندگی پول کافی به دست آورم.
در اینجا شما درباره آنچه در زندگیتان رخ میدهد با خود صادق نیستید. شما کل دنیا را برای وضعیت خود سرزنش میکنید. اگر تعداد زیادی از این نوع پیامها در سر دارید، احتمالا در بسیاری از قسمتهای زندگیتان احساس میکنید که قربانی شدهاید. چنین پیامهایی شاید تلاشهای غیرمنطقی در جهت کنترل زندگی خودتان باشد. بررسی عقاید و صحبت با خود میتواند بسیار نیروبخش باشد و شما را از قربانی بودن به یک فرد مسؤول زندگی خود تغییر دهد. این خیلی سازنده تر از آن است که خشمتان را بر روی دیگری خالی کنید.
ابراز خشم به شخص خاص، به صورت مستقیم
این عمل ممکن است مناسب باشد:
1- وقتی با کسی تعارض، سوء تفاهم یا ارتباط نادرست دارید که واقعاً میخواهید آن را حل کنید. وقتی احساس محبت، علاقه و احترام نسبت به فرد دیگر میکنید و مشتاق هستید که به نقطه نظر او گوش کنید.
2- وقتی از هدف ها و انتخاب های مهم خود آگاهید، در فکر گرفتن حق خود یا توضیح مکرر نقطه نظر خود نیستید.
3- وقتی مشتاق هستید با فردی رک باشید و ترجیح می دهید که خود را در مقابل او آسیب پذیر کنید تا این که تظاهر کنید که مطلب طرف مقابل در شما اثر نداشته است.
4- وقتی عمل فرد مقابل بر روی شما و افراد دیگر تأثیر داشته است. مثلا در یک موقعیت شغلی که شکست فرد در انجام کار اثرات گسترده ای دارد، لازم است اثر اعمال وی را به او اطلاع دهند تا از تکرار آن جلوگیری شود.
5- راه حل برخورد با احساس خشم به صورت سازنده، مانند ابراز احساسات دیگر، این است که بر آن مسلط باشید و فقط درباره آن تذکری به طرف مقابل بدهید.
راه های دیگر کنار آمدن با خشم
نخست، می توانید به دوستتان بگویید که چقدر درباره آنچه رخ داده است عصبانی هستید. بخشی از ابراز وجود شامل صریح و صادق بودن در مورد احساساتتان است، یعنی به جای این که بگویید «حالم کاملا خوب است»، آنچه را که احساس می کنید بیان نمایید. ممکن است این کار را به طریقی که صرفاً به صورت گزارش دادن است انجام دهید. لازم نیست در احساسات خو غوطه ور شوید.
دوم، وقتی از چیزی خشمگین هستید و این موضوع شما را ناراحت و عصبی می کند و احساس بدی به شما دست میدهد میتوانید به جای آن که حواس خود را بر آن متمرکز کنید و به آن انرژی بدهید، بی خیالش باشید. ممکن است فکر کنید که این کار به این سادگی که به نظر میرسد نیست، ولی مطمئنا غیرممکن هم نمی باشد.
سوم، میتوانید برای تمرکز بر چیزی غیر از عصبانیت خود، به تمرینهای تن آرامی بپردازید؛ همچنان که به آرامش دست می یابید توانایی شما در انتخاب آنچه میخواهید افزایش می یابد و به شرایط واکنش نشان نمی دهید یا می توانید به یک موسیقی آرام بخش گوش کنید.
چهارم، ورزش برای کاهش عصبانیت راه حل خوبی است؛ چیزهای متفاوتی مناسب افراد مختلف است. به طور کلی عاقلانه است که حتما به اندازه کافی ورزش کنید و این کار به شما کمک می کند تا آرامش جسمی و روانی داشته باشید.
سرانجام، به شیوه متفاوتی رفتار کنید. یک راهش این است که طرف مقابل را از مزیت شک بهره مند سازید. مثلاً اگر فکر می کنید کسی به شما توهین میکند، احتمالاعصبانی خواهید شد. اگر در عوض فرض کنید که فرد بی فکری است، با احتمال بیشتری آن را در ذهن خود پاک یا آن را فراموش میکنید.
بسیاری از ما احساس می کنیم که مبارزه کردن جزء لازم زندگی در این دنیا است و چون عادت داریم به خودمان سخت بگیریم، معمولا روی چیزهای منفی متمرکز می شویم و آن ها را فراموش نمیکنیم. در این موارد فکر کنید از خودتان چه میخواهید و از خودتان سؤال کنید که آیا واقعا میخواهید ناراحت و عصبانی شوید؟ توجه کنید ببینید چه امور دیگری اتفاق میافتد و بر چه چیز دیگری می توانید تمرکز کنید.
مثلا سارا از دست یکی از همکارانش در محل کار که نسبت به او گستاخی کرده بود عصبانی شد. او در آنجا تازه وارد بود و احساس قدرت نمیکرد تا به آن خانم بگوید چه احساسی دارد. او عصبانیت خود را به منزل آورد. آن روز صبح او دو بسته پستی دریافت داشت که خوشحالش کرده بودم. یکی از آن ها کارت پستال یکی از دوستانش بود که برای گذراندن تعطیلات به یونان رفته بود، چون از این که دوستش به یادش بوده خوشحال شد و دیگری نامه ای بود که او را برای تعطیل آخر هفته به روستایی دعوت کرده بود. هنگام ظهر مشغول خرید بود و آنچه را برای تولد دوستش می خواست پیدا کرده و خوشحال بود. حال که عصبانیت تمام فکرش را به خود مشغول کرده بود همه این ها را به فراموشی سپرد.
سارا تصمیم گرفت مسؤولانه کاری در این رابطه انجام دهد. «آیا من می خواهم این احساس را داشته باشم احساس عصبانیت و ناآرامی را؟» پاسخ منفی بود. «در این خصوص چه کاری می توانم بکنم؟»
نخست، به دوستی تلفن زد و موضوع همکارش را با او در میان نهاد. دوستش به حرف های او گوش داد و در مورد آنها به اظهار نظر پرداخت تا سارا تسکین یافت. بعد نشست و رویدادهای آن روز را بررسی کرد و به یاد نامهها و خرید ظهر افتاد. او آگاهانه تمرکز بر خشم خود را متوقف کرد و در عوض بر احساسات خوش و قدرشناسی ها تمرکز نمود. آنگاه، آرامش بیشتری یافت. بچهها کاری که سارا انجام داد خیلی به او کمک کرد.
واقعیت برای شما به وسیله آنچه فکر می کنید واقعی است و به وسیله پیام هایی که به خود می دهید تعیین می شود. شما می توانید به جای «بزرگ» جلوه دادن یک موقعیت به آن بخندید.
تمرین

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مشکلات هیجانی

بستن منو