منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

3- این تفکرات را امتحان کنید و از خود بپرسید، آیا من می خواهم به این فرصت «بله» بگویم؟  

آیا این مهم است که دیگران فکر کنند من زیادی جسورم؟ چرا باید آن ها مرا ترغیب کنند؟
اگر آنها واقعا مرا نمیخواهند پس چرا از من میپرسند؟
4- وقتی این افکار برایتان روشن شد، آنگاه میل خود برای «بله» گفتن را تحکیم کنید.
چرا «بله» گفتن مشکل است؟
– حق من نیست
اگر عزت نفس شما خیلی پایین باشد و نتوانید تصور کنید که چرا یک نفر دارد از شما درخواست میکند، آنگاه ممکن است این طور فکر کنید.
– ممکن است درخواست از ته دل نباشد
این ممکن است در راستای تفکر فوق باشد. ممکن است تصور کنید که به این دلیل از شما تقاضا کردهاند که دلشان برای شما سوخته و یا صرفا خواستهاند رعایت ادب را کرده باشند. بهترین کار آن است که بگذارید دیگری درخواست کند و شما مسؤولیت پاسخ را به عهده بگیرید.
– واقعاً مطمئن نیستم که این همان چیزی است که می خواهم
ممکن است به این نتیجه برسید که واقعا این همان نیست و سپس احساس ترس کنید و طرف مقابل ممکن است احساس خشم نماید و از آن استفاده کند.
– اطلاعات کافی ندارم
شما ممکن است ندانید که دقیقا به چه چیزی «بله» میگویید. بنابراین کاری که باید انجام دهید آن است که اطلاعات بیشتری بخواهید تا این که بتوانید همان تصمیمی را که میخواهید بگیرید.
مطالبی دیگر برای فکر کردن
1- همیشه در مورد این که آیا می خواهیم «نه» بگوییم یا «بله»، احساس سختی داریم. به خاطر داشته باشید که این موضوع را در نظر بگیرید.
2- وقتی می خواهیم «نه» بگوییم و نمیگوییم، معنایش این است که به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خودمان اهمیت داده ایم. ما نتوانستهایم مرزها را مشخص کنیم.
3- اگر شما به آن مقداری که دلتان می خواهد «نه» نمیگویید، سعی کنید بیشتر به خودتان «بله» بگویید.
4- «بله» گفتن هنگامی که واقعا میخواهید «نه» بگویید به معنی نادیده گرفتن اهمیت خودتان است.
«نه» گفتن هنگامی که واقعا می خواهیم «نه» بگوییم کار مثبتی است نه منفی. استفاده از «نه» به این شیوه یک مهارت اساسی و پرقدرت در ابراز وجود است.
به همین نحو بسیاری از ما در «بله» گفتن به هنگام پذیرفتن درخواست دیگران مشکل داریم.
کنار آمدن با انتقاد
بسیاری از ما وقتی با انتقاد روبرو میشویم حالت تدافعی میگیریم. اغلب از انتقادهایی که در دوره کودکی از ما شده و ما را شدیدا ناراحت کرده است، خاطره هایی داریم. بنابراین حالا انتقاد را به عنوان چیز بدی تلقی میکنیم، ولی ضرورتا این طور نیست. اما برای این که بین انتقادی که بیشتر بیانگر ویژگی های شخص مقابل است تا خود شما و انتقادی که مفید است و به نفع ماست تفاوت قایل شویم، باید بتوانیم خودمان را ارزیابی کنیم. به این معنی که در مورد عقاید، افکار، اعمال و احساسات خودمان صراحت داشته باشیم.

مطلب مرتبط :   همبستگی اجتماعی

بستن منو