منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

 

– نمی توانم بگویم نه، زیرا دلم برای آن ها می سوزد
اگر نه بگویم، شاید هیچ کس دیگر نتواند یا مشتاق نباشد به آن ها کمک کند و در نتیجه کارشان راه نمی افتد. اگر به هر دلیل باید نه بگویید، مثلاً به خاطر تعهدات دیگری که دارید، با بله گفتن و خود را تحت فشار قرار دادن فقط باعث می شوید از خودتان عصبانی و از فرد مقابل منتقل شوید و بدتر این که ممکن است دوستی شما نیز به هم بخورد.
فراموش نکنید که تغییر نظر قبلی و بله گفتن به فرد درخواست کننده، همیشه امکان پذیر است. سؤال اساسی این است که آیا از روی انتخاب بله می گویید یا احساس وظیفه و تعهد می کنید. اگر از روی وظیفه یا تعهد بلی می گویید، مجدداً احساس تنفر خواهید کرد و شاید فرد مقابل را هم سرزنش کنید.
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها سخن خود را آغاز میکند.
جلسه هشتم
چگونه با ابراز وجود «نه» بگوییم
1- پاسخ خود را با یک «نه» واضح، محکم و قابل شنیدن شروع کنید.
2- از معذرت خواهی یا توجیه استفاده نکنید. دلیل آوردن با معذرت خواهی تفاوت بسیار دارد.
3- احساس کنید که حق «نه» گفتن دارید.
4- وقتی «نه» گفتید منتظر نمانید ترغیبتان کنند تا عقیده خود را عوض کنید. مثلاً با عوض کردن موضوع یا دور شدن از محل یا ادامه دادن به کاری که در حال انجام آن بودید و یا روش های دیگری به بحث خاتمه دهید.
5- به یاد داشته باشید که شما به درخواست فرد جواب رد داده اید نه این که خود وی را رد کرده اید.
6- اگر درخواست، بدون خبر قبلی عنوان شود و یا وقت کافی برای فکر کردن در مورد آن نداشته باشید، می توانید بگویید «بعداً به شما خواهم گفت» و به این ترتیب به خودتان وقت کافی برای فکر کردن در مورد آنچه خواهید گفت بدهید.
7- مسؤولیت «نه» گفتن را خودتان به عهده بگیرید و دیگران را به خاطر درخواستشان از شما مقصر ندانید.
8- اگر برای «نه» گفتن و یا «بله» گفتن به اطلاعات بیشتر نیاز دارید از آنها بخواهید تا به شما اطلاعات بیشتری بدهند.
با در نظر گرفتن نکات فوق به تمرینی در مورد «نه» گفتن می پردازیم.
1- موقعیتی را در نظر بگیرید که برایتان مشکل است «نه» بگویید، در حالی که دلتان میخواهد میتوانستید «نه» بگویید.
2- مشخص کنید که چرا مشکل است، مثلا «به آن جواب رد بدهید» و «آن ها فکر کنند نمیتوانم سازگاری کنم» و غیره.
3- در ذهن خود با این احتمال مواجه شوید و از خود سؤال کنید «آیا واقعا ممکن است این اتفاق بیفتد؟» و «اگر این طور شود آیا واقعاً خیلی زشت است؟»
4- به خودتان بگویید که در این موقعیت، نیازهایتان چیست و میل خود را برای نه گفتن تأیید نمایید.
چطور با ابراز وجود «بله» بگوییم
1- «بله» را صریح و مشخص بگویید.
2- مشخص کنید که چرا «بله» گفتن برایتان مشکل است. مثلاً: «من زیادی جسورم». یا «آن ها باید مرا ترغیب کنند.» یا «آن ها واقعاً مرا نمی خواهند».

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع اقتصاد سیاسی بین الملل

بستن منو