منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

منابع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

سرپرستار وود با احساس رضایت گفت: «بله دختر خوب. می دانستم که می توانم به تو اعتماد کنم.»  

بیایید ببینیم که در این داستان چه گذشت. اینجا یک تمرین است.
1- فکر می کنید رفتار ماری چطور است؟ چه پیام هایی به خودش می دهد و پیامدهای رفتار او چیستند؟ مثلاً او به خواهرش فری چه خواهد گفت؟
2- آیا فکر می کنید رفتار سرپرستار عادلانه است و آیا اگر کسی بخواهد پرستار خوب باشد باید کارهای اجتماعی خود را کنار بگذارد، آیا دانشجویان پرستاری باید فقط به صورت منفعلانه و مطیعانه رفتار نمایند؟
3- تصور کنید که یکی از دوستان ماری هستید، به او چه نصیحتی خواهید کرد؟
مثلاً به نظر شما او چه پیام هایی باید به خودش بدهد و شخصاً چطور رفتار نماید که بتواند هر چه بیشتر به آنچه می خواهد برسد. او به سرپرستار چه می توانست بگوید و چطور می توانست بگوید؟
برای این که درباره ماری عادلانه صحبت کرده باشیم باید بگوییم که هر چقدر هم که ماری با ابراز وجود رفتار نماید باز هم دائماً با سرپرستار وود مسأله خواهد داشت. به یاد داشته باشید که ما ادعا نمیکنیم که رفتار مبتنی بر ابزار وجود پاسخ به همه مشکلات است، ولی می گوییم که ماری علاوه بر اقدامات دیگری که باید انجام دهد باید با ابراز وجود رفتار نماید. شما فکر می کنید که این ها چه می توانند باشند؟
سرانجام بیایید مورد دیگری را در نظر بگیریم که نشان می دهد چگونه «نه گفتن» یک مهارت حرفه ای مهم می باشد. اینجا یک پزشک برای این که بتواند کارش را به درستی انجام دهد نیاز دارد که به یک بیمار «نه» بگوید.
چرا «نه» بگوییم؟
هرگاه بخواهید به کسی «نه» بگویید ولی این کار را نکنید، درواقع دارید به نیازهای وی بیش از نیازهای خودتان اهمیت می دهید. در واقع نتوانسته اید مرزها را مشخص کنید. فکر می کنیم بهتر است با دیگران رو راست باشیم و در غیر این صورت، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. آیا خود شما ترجحی نمی دهید که اگر کسی واقعاً می خواهد به شما جواب رد دهد به جای «بله» گفتن «نه» بگوید؟ آیا ترجیح نمی دهید با شما رو راست باشند؟ وقتی یاد گرفتید «نه» بگویید، باید برای خودتان مشخص کنید که وقتی به دیگران «نه» می گویید، می ترسید چه اتفاقی بیفتد و یا دیگران در مورد شما چه فکر می کنند.
چرا «نه» گفتن مشکل است؟
چه چیز شما را در یک موقعیت خاص از «نه» گفتن باز می دارد. بیایید نظری به دلایل اصلی آن بیندازیم.
– اگر «نه» بگوییم ناراحت می شود و یا فکر می کنند که آن ها را طرد کرده‌ام
البته این امکان وجود دارد. اگر به درخواست فرد خاصی «نه» بگویید، ممکن است به عنوان یک فرد، احساس طرد شدگی کند. ولی شما نمی توانید مسؤول احساسات دیگری باشید، بلکه فقط مسؤول احساسات خودتان هستید. اگر می دانید که آن فرد زود احساس طرد شدگی می کند می توانید به او بگویید: «نمی خواهم از من برنجید و یا احساس طرد شدگی کنید ولی …» آنگاه حرف خودتان را بزنید. این نشان می دهد که شما احساسات این فرد را در نظر گرفته اید ولی خودتان را مسؤول آن نمی دانید. این یک رفتار کمتر نوزانه است که فکر کنیم می توانیم مسؤول احساسات دیگران باشیم.
– اگر این بار «نه» بگویم دیگر مرا دوست نخواهد داشت
از خودتان بپرسید آیا واقعاً این طور است؟ آیا می خواهید با فردی که به حق «نه» گفتن شما احترام نمی گذارد دوست باشید؟
– اگر این بار «نه» بگویم ممکن است هیچ وقت از من چیزی نخواهند
این نیز ممکن ولی نامربوط است. شما در هر زمان فقط با یک موقعیت میتوانید روبرو شوید. شما نمیتوانید اعمال کسی را در آینده کنترل کنید. بعلاوه، ممکن است برای این که به او نشان دهید که فقط حالا به او نه میگویید و نه الزاما همیشه، به او بگویید «وقت دیگر از من درخواست کن».
– اگر «نه» بگویم به من توجهی نخواهند کرد
شما به طور مطلق این را نمیدانید، هر چند ممکن است به خاطر تجربیات قبلی خود در رابطه با چنین افرادی آن را خیلی محتمل بدانید. حتی اگر آن ها توجهی نکنند، حداقل شما به طرف مشخص کردن حد و حدود خود گام هایی برداشته اید. بنابراین در اولین گام ابراز وجود موفق شده اید.
– آن ها به من بله می گویند (و بنابراین اگر آن ها را رد کنم احساس گناه خواهم کرد)
این وضعیت دیگری است که در آن دو موقعیت با هم اشتباه میشوند. آنچه شما انجام می دهید مسؤولیت شما است و آنچه آن ها انجام میدهند، مسؤولیت آنها است. احساس گناه کردن تا حدود زیادی یک عادت است و تا آنجا که می دانیم نتیجۀ خوبی ندارد. به مرور که ابراز وجود را به کار می برید، احساس گناه نیز کاهش می یابد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره نهج البلاغه

بستن منو