منابع پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

4 -13- قریش(106)
4 -13 -1 – کلیات سوره
نام سوره، قریش است و به صورت غیررسمی‌به ایلاف نیز شهرت دارد. نام سوره از اولین آیه برگرفته است و با مضمون کلی سوره که بیان نعمت‌های خدا بر قریش است، مرتبط می‌باشد. سورۀ قریش صدوششمین سوره در ترتیب مصحف، پیش از سورۀ “ماعون” و پس از سورۀ مبارکه “فیل”، قرار دارد و در ترتیب نزول بیست و نهمین سوره، پس از سورۀ “تین”، و پیش از سورۀ “قارعه”، است. این سوره در مکّه نازل شده‌است.
این سوره 4 آیه، 21 واژه، 44 هجا و 111 واج دارد.
برخی از مترجمین و مفسرین، تعداد آیات این سوره را، 5 آیه بر شمرده‌اند و آیۀ چهارم را به دو آیه تقسیم کرده‌اند. از جمله مرحوم طباطبایی، در تفسیر المیزان، چنین نظری دارد. سوره از نظر مضمونی و موسیقیایی با سورۀ پیش از خود یعنی “فیل”، مرتبط است و به همین دلیل برخی چون صاحب مجمع البیان، آن دو را یک سوره دانسته‌اند. البته دلیلی که به آن استناد کرده‌اند، وحدت دو سوره را نمی‌رساند. سوره از نظر مضمونی، بیان نعمت‌هایی است که خداوند به قبیلۀ قریش عطا فرموده و به این وسیله بر آنها منت گذاشته است. به اعتقاد علامه طباطبایی، این سوره منت خداوند است بر قریش، در باب دفاعی که از مکّه کرد، قریش را مورد احترام قرار داد و به آنها امنیت و ثروت بخشید و سپس آنها را به توحید و عبادت پروردگار بیت الحرام دعوت می‌کند (طباطبایی، 1382،ج 20: 625).
آیت الله طالقانی، با استناد به وضعیت سیاسی – اجتماعی مکّه و قبیلۀ قریش قبل از بعثت و همچنین استناد به آیۀ اول و دلایل وزنی و موسیقیایی، سورۀ “قریش” را با سورۀ “فیل”، مرتبط دانسته و این دو سوره را واحد به حساب می‌آورد و اما پس از آن منصرف شده و با شرح نحوی که برای آیۀ سوم مطرح می‌کند، استناد می‌کند این دو سوره را نمی‌توان واحد به حساب آورد. (طالقانی،بی‌تا، ج آخر: 269).
4 – 13- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره
لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ (1)  
براى الفت‏دادن قریش ( ۱)
li/Ɂi:/la:/fi/qu/rayš
cv/c⊽/c⊽/cv/cv/cvcc  
إِیلَافِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتَاء وَالصَّیْفِ (2)
الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان [خدا پیلداران را نابود کرد]( ۲)
 
Ɂi:/la:/fi/him/riH/la/taš/ši/ta:/Ɂi/waȿ/ȿayf
c⊽/c⊽/cv/cvc/cvc/cv/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvcc
فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ﴿ ۳ ﴾
پس باید خداوند این خانه را بپرستند ( ۳)
fal/yaʡ/bu/du:/rab/ba/ha:/żal/bayt
cvc/cvc/cv/c⊽/cvc/cv/c⊽/cvc/cvcc
الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿ ۴ ﴾  
همان [خدایى] که در گرسنگى غذایشان داد و از بیم [دشمن] آسوده‏خاطرشان کرد ( ۴)  

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره استفاده از اینترنت

بستن منو