منابع پایان نامه ارشد با موضوع
ابوریحان بیرونی، آداب و رسوم، زبان لاتین، کتاب مقدس

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابوریحان بیرونی، آداب و رسوم، زبان لاتین، کتاب مقدس

دانلود پایان نامه

نیک وجود دارد که مانند آن را در ادیان مختلف مى یابیم . احترام به آتش به عنوان یکى از مظاهر خداى روشنایى و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمى خاص در اطراف آن در معابدى به نام آتشکده مشخصترین ویژگى این آیین است . همچنین آبادانى ، کشاورزى دامدارى و شهرنشینى مورد ستایش قرار گرفته است . احترام به حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوش رفتارى با مردم نیز جایگاهى به حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوش رفتارى با مردم نیز جایگاهى ویژه دارد. برخى از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم چهارشنبه سورى و سوگند خوردن به روشنایى چراغ و چیزهاى دیگر با تعالیم زردشتى ارتباط دارد. (توفیقی، ۱۳۳۰، ص۲۷۱ )
– وضعیت کنونی: بیش از هزار سال است که زردشتیان ایران به بمبئى هندوستان کوچیده اند و اکنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از آنان در آن سامان زندگى خوبى دارند و پارسى نامیده مى شوند حدود پنجاه هزار نفر از ایشان نیز در یزد، کرمان و تهران سکونت دارند. زردشتیان قومى تحصیل کرده و با فرهنگ هستند و همواره رفتارشان با دیگران خوب بوده است . (طاهر رضوی، ۱۹۳۶، ص۱۷)
۲-۵-۲-۲- یهودیت
یهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامى هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام کاملا به یکدیگر نزدیک است.
عبرانیان در آغاز قومى صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان حضرت یوسف (ع ) بود. صحرانشینى در اعتقادات و مراسم دینى آن تاثیر فراوانى داشت . هنگامى که حضرت موسى (ع ) آنان را از دست فرعون نجات داد، مجبور شدند مدت چهل سال در صحراى سینا بمانند، ولى پس از آن پیوسته در شهرها به سر مى بردند و تمدنى را پایه گذارى کردند که میراث گرانبهاى قوم یهود شد. مسیحیت نیز زاییده همین تمدن است .
– پیدایش: تاریخ یهود را مى توان بشرح زیر خلاصه کرد:
از ابراهیم تا ورود یوسف به مصر (۴۳۰ سال ). از ورود یوسف به مصر تا خروج بنى اسرائیل از مصر. از خروج از مصر تا بناء هیکل سلیمان در اورسالم (۴۸۰ سال ). از بناء هیکل تا اسارت در بابل (۴۲۴ سال ). از اسارت تا میلاد مسیح (۸۸ سال ). از میلاد مسیح تا عصر حاضر (۱۹۹۰ سال )، که جمعا ۳۹۹۴ سال مى شود.
طبرى مورّخ اسلامى مى گوید: فرعون ،معاصر موسى (قابوس ‍ بن مصعب بن معاویه ) بود که زن او آسیه، دختر مزاحم بن نجید بن ریان بن ولید (معاصر یوسف ) بود. موسى در زمان قابوس چون یکى از قبطیان را کشت ، از مصر خارج شد. در زمان ولید بن مصعب برادر قابوس که فرعون مصر بود، به اتفاق هارون به مصر بازگشت تا رسالت خود را با مصریان در میان گذارد. پس از مدتها مبارزه ، بنى اسرائیل را از ذلّت و اسارت نجات داد و به طرف فلسطین رهسپار شدند. فرعون و طرفدارانش به تعقیب موسى و بنى اسرائیل پرداختند. خداوند آنان را غرق کرد.( ابوریحان بیرونی، ۱۳۸۶، ص۲۷۰)
– مشخصات معبود: یهودیت از آغاز بر توحید استوار شده است و همه انبیاى یهود، از حضرت موسى (ع ) تا انبیاى پرشمار بعدى ، با شرک مبارزه کرده اند. نام خاص خدا در دین یهود یهوه یعنى باشنده (موجود) است . این نام بسیار احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتى از طریق قرائت تورات حرام است. هنگامى که معبد سلیمان بر پا بود، بالاترین مقام مذهبى یهود حق داشت سالى یک بار در روز عاشوراى تقویم یهودى (دهم ماه تشرى ، در اوایل پاییز)، در قدس الاقداس آن معبد، نام یهوه را بر زبان آورد و دعا کند. هنگام تلاوت تورات نام مزبور به ادوناى به معناى آقاى من تبدیل مى شود و حرکات همین کلمه را روى آن مى گذارند.) یکى دیگر از نامهاى خدا اهیه اشر اهیه است به معناى هستم آنچه هستم . این نام در سفر خروج ۳:۱۴ و در برخى ادعیه اسلامى (مانند دعاى شب عرفه ) آمده است. (حکمت، ۱۳۴۵، ص ۲۵۵)
– کتب: تورات واژه اى عبرى و به معناى قانون است ؛ زیرا در کتاب تورات احکام و قوانین زیادى وجود دارد. نام دیگر تورات شریعت است . متخصصین کتاب مقدس تورات چهار منبع اساسى براى تورات قایلند (منبع الوهی، منبع یهوهی، منبع کاهنی و منبع سفز تثنیه) و تقریبا همه (اهل کتاب ) معتقدند که موسى تورات را تالیف کرده است. (توفیقی، ۱۳۳۰، ص ۳۱۶)
عهد عتیق مجموعه اى است از نظم و نثر و دربردارنده احکام و سرودهاى مذهبى قوم یهود است . عهد قدیم شامل داستانهاى دوره بدوى و قانون الهى و تاریخ فلسطین است . این کتاب در قرن سوم ق .م . به یونانى ترجمه شد و بعدها و به زبان لاتین درآمد. کتب عهد قدیم به زبانهاى آرامى و عبرى نگاشته شده بود. ترجمه عهد عتیق توسط هفتاد نفر مترجم صورت گرفت . قدیمى ترین نسخته خطى عبرى که در دست است ، از قرن دهم بعد از میلاد تجاوز نمى کندعهد عتیق ۳۹ کتاب دارد که از نظر موضوع به سه بخش تقسیم مى شوند:
۱- تورات و بخش تاریخى عهد عتیق.
۲- حکمت ، مناجات و شعر.
۳- پیشگوییهاى انبیا. (توفیقی، ۱۳۳۰،ص ۳۱۸)
– تعالیم: علامه دینى ، پزشک و فیلسوف یهودى ، موسى بن میمون (۱۱۳۵ – ۱۲۰۴ م .) به آیین یهود لباسى نو پوشاند و سیزده اصل براى آن ترتیب داد. ۱- وجود خدا. ۲- یگانگی. ۳-مجرد بودن خدا. ۴- نداشتن زمان. ۵- حکمت خدا در امور. ۶- عدالت. ۷- قابل تقرب بودن خدا از راه عبادت. ۸- اعتقاد به نبوت. ۹- بر تر بودن حضرت موسی. ۱۰- اعتقاد به آسمانی بودن تورات. ۱۱- عدم جواز نسخ احکام. ۱۲- آمدن مسیحای موعود. ۱۳. قیامت و جاودانگی نفس آدمی خدا (حکمت، ۱۳۴۵، ص ۲۶۵)
– وضعیت فعلی: یهودیان اروپا بر اثر فشارهایى که براى آنان به وجود آمده بود، نمى توانستند بین مسیحیان و اقوام دیگر زندگى کنند و تبعیدهاى پیاپى هر چه بیشتر آنان را به فکر وطن مستقل مى انداخت . اندیشه پدید آوردن کشورى مستقل براى یهود سابقه اى طولانى دارد با این وصف ، زندگى میان ملتهاى غیر یهودى از نظر اقتصادى براى عموم یهودیان بسیار بهتر بود و به همین دلیل ، پس از تاءسیس کشور اسرائیل ، برخی یهودیان حاضر به مهاجرت به آن نبودند. برخى آمار یهودیان در جهان را چیزى در حدود دوازده میلیون نفر مى دانند. گویا در جنگ جهانى دوم تعداد شش میلیون یهودى قتل عام شدند. (توفیقی، ۱۳۳۰، ص۳۰۱)
با توجه به آمار رسمى مى توان حدس زد که یهودیان امروز ایران به دویست هزار نفر مى رسند. مرکز اقامت یهودیان ایران عبارت است از:
همدان ، نهاوند، اصفهان ، شیراز، کرمان ، فسا، جهرم ، نیریز، کاشان ، یزد، کرمانشاه ، قصر شیرین ، کردستان ، اراک ، گلپایگان ، خوانسار، خمین ، اهواز، خرمشهر، آبادان ، بروجرد، مشهد و رشت . (طاهر رضوی، ۱۹۳۶، ص۱۷)
۲-۵-۲-۳- مسیحیت
محققان معتقدند که : مسیحیت در پنج قرن اولیه حیات خود با جذب عناصر فلسفى و مذهبى یونانى و شرقى به تطور خود ادامه داد، و مخلوطى از همه معتقدات شرقى بویژه معتقدات مصرى – ایرانى که در حوالى قرن اول میلادى در اروپا انتشار یافته بود، گردید. اغلب مراسم و آداب و اعمال و مظاهر مذهبى مسیحى و نزاع خیر و شر مربوط به مهرپرستى ایرانیان بوده است . آنان تثلیث تازه اى را به جاى تثلیث قدیم گذاشته و به پرستش آن ادامه دادند. رهبران و قدّیسین مسیحى جاى خدایان فرعى قدیمى را گرفت . عقاید مسیحیان با اندک اختلافى ، همان معتقدات زرتشت است . در آئین عیسى دیوان و ارواح و نفوس ‍ مقدس ، بقایاى آثار روح پرستى اقوام بدوى است . تقدیس ((نان و شراب )) در آئین مسیح همان تقدیس ((خون قربانى توتم مقدس )) در عقاید اقوام ابتدائى است .( ترابی، ۱۳۸۲، ص ۳۰۸)
– پیدایش: حضرت عیسى مسیح (ع ) در نقطه اى ازجهان متولد شد که به تازگى زیر سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکى از آخرین سرزمینهایى بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبى زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند و فشار دولت روم غیر قابل تحمل بود. (توفیقی، ۱۳۳۰،ص۳۵۰)
به نقل متى و لوقا، عیسى در بیت لحم زاده شد. در اناجیل اربعه اشاراتى اندک به زندگى وى شده است. مادر عیسى ، مریم باکره بوده و تولد او خارق العاده و فوق طبیعى مى باشد. تبلیغات عیسى در میان مردم اثر بسیار مثبت داشت. علماء مذهبى یهود دقیقا مى دانستند که این مرد انقلابى ، همان مسیح موعود تورات و کتب آسمانى یهود است . اما آنان تعلیمات عیسى را خطرناک تشخیص مى دادند پس به مخالفت برخاستند. ( ا.هیوم،۱۳۶۹،ص ۳۳۸) در آن هنگام عیسى دوازده نفر از یاران خود را برگزید تا به وسیله آنان پیام خود را به مردم برساند. ( ا.هیوم،۱۳۶۹،ص ۳۳۸)
– مشخصات معبود: در آئین امروزی مسیح باور عامه بر این است که : خداى پدر، خداى قادر و توانا است که آفریدگار آسمان و زمین و موجودات است . خداى پسر یعنى ((عیسى )) در دست راست((پدر)) و در بین این پدر و پسر، روح القدس قرار دارد. خداى پسر از آسمان به زمین آمد تا انسان را نجات دهد و خود را قربانى این کار کرد. روح القدس در اعتقادات یهودیان نفحه اى از ((یهوه )) بود. مسیحیان این اعتقاد از یهودیان به ارث برده اند. ( ترابی، ۱۳۸۲، ص ۳۰۸)
طبق تصویب شوراى واتیکان هر کس غیر از این فکر کند کافر است . هر چند در این باب عقاید مختلفى وجود دارد: از دیدگاه یهودیان باستان : عیسى پیامبر و منجى یهودیان است .
در اناجیل عقاید تثلیث مختلف است . فقط در انجیل یوحنا سخن از تثلیث است . ((ویل دورانت۲۲ )) علت این اختلاف را ناشى از تاءثیر پذیرى ((یوحنا)) از افکار فلسفى یونان مى داند. در تلقى بدویان و عقاید بدوى خداوند مانند انسان داراى جسم و خصوصیات مادى بود. عقاید تجسید مسیحیت از اینجا ناشى است . آنان یک نتیجه اخلاقى گرفتند و لذا گفتند که خدا در جسد عیسى ظاهر شده و خود را فدا کرد تا همه گناهان انسان را پاک کند.
جان ناس در این رابطه مى گوید: ((ایمان استوار به تجسم خداوند، عقیده حیات در شخصى عیسى که به عصر و زمان حاضر به وسیله مقدسان سبعه و دیگر عبادات منتقل شده و به ما رسیده است و انجام مناسک دینى در کلیسا از روى خلوص نیت .)) (ناس۲۳ ،۱۳۵۴،ص ۴۳۳)
– انجیل: در قرن چهارم میلادى امپراطورى روم که دین عیسى را پذیرفت ، از میان یکصد و شصت انجیل و رساله و کتب تاریخ که در میان مسیحیان رواج داشت ، فقط بیست و هفت کتاب و رساله را انتخاب کرد که به نام ((عهد جدید)) در برابر ((عهد عتیق )) قرار گرفت . در سال ۱۰۴۶ میلادى انجمن مسیحیان کاتولیک هر گونه شک تردید در آسمانى بودن این کتب را تحریم کرد. در میان مسیحیان آنچه بیشتر شهرت دارد همان انجیل اربعه است (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) از میان این چهار انجیل ، از همه مهمتر همان انجیل متى است که از اناجیل عمده بشمار مى رود و همه عیسویان بر صحت آن متفق اند. این انجیل از روى دو انجیل مرقیون و مرقس نوشته شده و مشتمل بر ۲۷ باب است . ((متى )) انجیل خود را به زبان آرامى نوشت . اگر چه امروزه از نسخه آرامى آن چیزى در دست نیست ،

مطلب مرتبط :   شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو