منابع و ماخذ پایان نامه روابط انسانی

منابع و ماخذ پایان نامه روابط انسانی

دانلود پایان نامه

سید احمد خاتمی در مقاله ای تحت عنوان « امام علی علیه السلام و بیست و پنج سال سکوت » که در مجله پاسدار اسلام در شماره 195 و 196در اسفند76 و فروردین ٧٧ به چاپ رسیده است توضیح مختصر و گذرا یی از دوره ٢۵ ساله خانه نشینی امیرالمؤمنین (علیه السلام) ارائه می دهد.اما این مقاله بیشتر به بیان کلیات این دوره حساس پرداخته است.  

مجله پرسمان در اسفند 138٠و در پیش شماره7با اشاره کوتاهی بر جایگاه رفتار امیرالمونین (علیه السلام )در دوره خلیفه دوم بخشی نه چندان جامع ومانع از نقش ایشان را در این دوره به عنوان یک نخبه دینی بیان می کند.
سید صادق پیشنمازی در مقاله ای با عنوان « مناظره ی امیرالمؤمنین علیه السلام با اهل شوری » که درنشریه مبلغان شهریور 1379، شماره٨به چاپ رسانده به بخشی کوتاه از سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه السلام)دریکی از حساس ترین ایام بعداز رحلت پیامبراکرم(ص)اشاره کرده است.امام این مقاله نیز فاقد جامعیت لازم است.
سید صادق حقیقت در مقاله ای تحت عنوان « جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسى اسلامی » که در مجله علوم سیاسی به چاپ رسانده است بررسی جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسى اسلامی را هدف قرار داده وبه نوعی به موضوع این تحقیق پرداخته اما این مقاله نیز مانعیت لازم را ندارد.
مجله علوم سیاسی در مقاله ای با عنوان « مبانى آزادى و ((حزب))در مذهب شیعه » که به قلم داود فیرحى نوشته شده است بخشی از موضوع این تحقیق را مورد بررسی قرار داده است اما از جامعیت ومانعیت لازم برای موضوع این تحقیق برخوردار نیست.
د ) تعـریف مفاهیم
د – 1 ) الگو: سرمشق ،مقتدی ،اسوه ،مثال ،نمونه(دهخدا ، 1372، 2779)
الگو یا مدل، نمایش نظری و ساده شده از جهان واقعی می باشد.(سورین ،تانکارد،1386،65)
مدل، طرح و نمونه‌ای است، که از آن الهام گرفته و پیروی می‌شود و یا نسخه‌ای از آن برداشته می‌شود(روشه،1379، 44)
اصطلاح الگو را انسان‌شناسان، حداقل از سال 1871 به‌مفهومی چندجانبه به‌کار برده‌اند.این کاربرد آزاد تاکنون ادامه دارد.بر همین مبنا از الگو، گاه در توجه به کیفیت‌های رفتاری، الگوهای آرمانی و رفتاری و گاه در توجّه به اصول فرهنگ‌ها یاد شده است(گولد،1376، 91)
کارکرد الگو عبارت است از کوشش برای ساده‌تر کردن و آسان‌تر فهماندن واقعیت از طریق تنظیم عناصر و وارد کردن نظمی در آن‌ها‌؛ مثلا می‌توان طرح منطقی روابطی را که بین برخی از عناصر یک سیستم وجود دارد، به‌شکل یک پیکره درآورد. (توسلی،1369،142)
گاهی برخی صاحب‌نظران آن‌را نادیده می‌گیرند و بیشتر، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را باهم به‌کار می‌برند و یا بدون تمایز، به‌جای یکدیگر استعمال می‌کنند.در حالی‌که تفاوت‌هایی بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد.در حقیقت نظریه، بدون ارجاع به الگو، به‌شکل بی‌واسطه و مستقیم، امور اجتماعی را تبیین می‌کند.در حالی‌که الگو از طریق تشابه، به شناخت واقعیت کمک می‌کند و با برجسته کردن عنصر تشابه، درک روشن‌تری از شباهت میان واقعیت و مدل ذهنی فراهم می‌سازد(توسلی،1369،30)
د – 2 ) نقدو انتقاد: تمییزُ الدراهِم و إِخراجُ الزَّیْفِ منها؛ (شافعی ، 1406 ، ج‏33 ، 425)
.نقد و انتقاد :جداکردن خوب از بد،خرده گرفتن ،به گزینی شرح معایب و محاسن شعر یا مقاله یا کتابی با سنجش اثری ادبی یا هنری بر معیار یا عملی تثبیت شده(معین ، 1388، 365)
در لغت به معنی ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب­ها را نمایاندن و پنهان­ها را رو کردن است.( معطوف، لویس، المنجد،1976،ج 2، 1990)
در اصطلاح، وارسی و بررسی نوشتار، گفتار یا رفتاری برای شناسایی و شناساندن زیبایی و زشتی، بایستگی و نبایستگی، بودها و نبودها و درستی و نادرستی آنها است.( شریفی، 1385 ، 82 تا 84)
در اصطلاح نیز گفته اند: نقد عبارت از: «تجزیه و تحلیل آثار و ارزیابی آن از نظر فنی» است ماتیوار نولد، نقاد و شاعر انگلیسی، نقد را «سعی و مجاهده ای می داند عاری از شائبه اغراض و منافع تا بهترین چیزی که در دنیا دانسته شده است و یا از اندیشه انسان تراوش کرده است، شناخته گردد و شناسانده شود.» و کارلونی، نقد را عبارت از «بررسی آثار گذشته و معاصر به منظور رفع ابهام و توضیح و ارزیابی آنها» معرفی می کند و می گوید: «نقد کردن قبل از هر چیز درک کردن است» از مجموعه مطالب یاد شده، می توان استفاده کرد که: نقد در اصطلاح عبارت از تحلیل و ارزیابی آثار علمی، هنری و… گذشته و حال و تشخیص صحت و سقم آن به منظور دفع ابهام و کج فهمی ها است.بنابراین، انتقاد به معنای بیان نقایص و کاستی ها می باشد و این اصل و قاعده در کلیه حوزه ها و قلمرو فعالیت انسان ها، جریان داشته و دارد. در حقیقت، بیان نقایص و کاستی ها باعث رشد انسان و جامعه انسانی در تمام ساحات شده است و همین ویژگی مسیر انسان را از سایر موجودات که به نحوی زندگی اجتماعی دارند، جدا می سازد.(عطایی ،1384،31 )
د – 3 ) نظام سیاسی: 1-هرالگوی پایدار روابط انسانی که میتنی بر قانون وقدرت مجاز باشد.2-مجموعه ای از کنش های متقابل که از طریق آنها ارزش ها ،خدمات وکالا هابر حسب قدرت معتبر برای تمام جامعه سهم بندی می شوند.منظور از سهم بندی برحسب قدرت معتبرتصمیمات مسئولین قانون گذاری ،اجرایی وقضایی جامعه است.3-ساختاری است فراگیر وپیچیده که موجودیت جامعه را به مثابه یک ارگانیسم واحد که بوسیله یک قدرت سیاسی مرکزی اداره می شودحفظ می کند.نظام سیاسی از دیگر نظام های تجتماعی در درجه اول به خاطر سرکردگی آن متامیز می شود.در مفهوم محدود معمولا دولت به عنوان نهاد اصلی نظام سیاسی تاقی می شودکه دستگاه قهر را در اختیار دارد ودر مفهوم وسیع دولت بیان ونمود رسمی تمام جامعه است.مفهوم دولت هم چنین به عنوان مترادف نظام سیاسی به کار می رود( آقابخشی ، 1383، 526)[ نظام سیاسی اسلامی دولتی است که نه تنها ارزشهای حاکم بر زندگی سیاسی ونیز شرایط رهبران وفرمانروایان آن از جانب دین تعیین وتعریف می شود بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت وبه طور کلی ساختار نطام سیاسی وروش های مدیریت امور عمومی جامعه نیز بوسیله دین بیان می گردد.براین اساس تنها نظامی را می توان مصذاق واقعی نظام اسلامی دانست که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان شیوه استقرار رهبران در مستد قدرت نیز مطابق الگوی ارائه شده در شریعت ودین باشد(فیرحی،1387،23)]
د – 4 ) سیره: : حالتى و روشى است که انسان و سایر جانداران نهادشان و وجودشان بر آن قرار دارد، خواه غریزى و خواه اکتسابى چنانکه گفته مى‏شود: فلانى سیره و روشى نیکو و قبیح دارد.(راغب،1420،ج‏2، 276)
واژه «سیره» در زبان عربى، در اصل، از ماده «سیر» (= حرکت و راه رفتن) بوده و به معناى سبک و شیوه راه رفتن است. درست مانند: «جلوس» و «جلسه» که اولى به معناى نشستن و دومى به مفهوم نوع جلوس و سبک نشستن است.( پیشوایی ،1372، 20)
در تحقیق حاضر سیره عملی امیر المؤمنین علیه السلام در مواجه با عملکرد های حکومت گران در نظام سیاسی صدر اسلام مورد بررسی قرار می گیرد اما به دلیل اهمیت موضوع به مبانی نظری این رفتار ها نیز اشاره خواهد شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره حفظ حریم خصوصی

بستن منو