منابع و ماخذ پایان نامه رفتارهای انحرافی

منابع و ماخذ پایان نامه رفتارهای انحرافی

دانلود پایان نامه

 

فرار از منزل
ترک منزل توسط دختران به عنوان یک بحران برای خانواده و به عنوان یک معضل اجتماعی محسوب می‌گردد که معلول شبکه پیچیده‌ای از عوامل روانی – اجتماعی است. فرار به عللی چون فشارهای ناشی از خشونت ، تبعیض ، نابرابری ، تمایل به ماجراجویی ، کسب منزلت و یا کم‌عقلی و فریب‌خوردگی و گاه به علت عدم سلامت فکری و روحی بوجود می‌آید.
طلاق
خانواده تاثیر روانی ، عاطفی و اجتماعی افراد دارد. گاهی طلاق نه تنها در خانواده امکان بروز رفتارهای انحرافی در بین زن و شوهر افزایش می‌دهد، بلکه باعث بروز برخی از این رفتارها نیز در فرزندان می‌گردد.
اعتیاد
ایجاد وابستگی جسمی و فکری ، پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی ، بدست ‌آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق ، و تاثیر مخرب بر مصرف کننده، خانواده و جامعه ، از جمله ویژگی‌های مصرف مواد مخدر می‌باشد. یکی از ویژگی‌های زنان روسپی ، اعتیاد است. افراد معتاد نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نکرده و اغلب ناگزیرند زندگی خود را از طریق داده‌هایی چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشا و … تامین می‌کنند.
فریب
فریب‌خوردن و اعتماد نابجا به افراد ناشناس از جمله زمینه‌ساز فحشا در جامعه می‌باشد. تحقیقی بر روی دختران فراری در سال ۱۳۸۰ نشان داده است که ۲۴ درصد افراد فراری از منزل ، دخترانی هستند که اغفال شده، سپس ترک منزل نموده‌اند. فریب‌خوردن ممکن است علل مختلفی از جمله: نارضایتی از خانه پدر یا همسر ، تسلیم‌شدن در مقابل مردان به امید ازدواج آینده ، بی‌سوادی و عدم آگاهی افراد و والدین آنها و مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط فرصت‌طلبان ، استفاده‌های نامناسب ارتباطی از طریق اینترنت و… داشته باشد.
1-7- تعاریف فرار
برای” فرار ” تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرارجزو علایم اختلالات رفتاری شدید محوب میشود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد . فرار را میتوان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار ، به عنوان تنها انتخاب برای یک شکل بزرگ به نظر میرسد. به معنی ترک ارادیخانه یا محیط نظارت شده میباشد. معمولا فراربه منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت میگیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمیآید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوان که شب هنگام پنهانی از خانه خارج میشود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.
فرار از خانه و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده ، بدون اجازه از والدین ، نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد ، غیر قابل تحمل و تغییر ناپذیر است .
این عمل معمولا به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و دستیابی به
خواسته های مورد نظر انجام می شود.
اقدام به فرار هم از سوی پسران و مردان متاهل و هم از سوی دختران و زنان متاهل انجام می شود.
ممکن است اقدام به فرار به همراه فردی از جنس مخالف با زمینه دوستی و قرار ملاقات انجام شود.اخیرا مواردی از فرارهای گروهی در بین دختران مشاهده شده است.اما اغلب دختران به تنهایی فرار می کنند.
اغلب فرارها از شهرستانها به مرکز و یا شهرهای بزرگ انجام می شود هر چند که مبدا یا مقصد معدودی از فرارها نیز بالعکس می باشد و گاهی نیز از شهرهای کوچک و بزرگ به قصد عزیمت به کشورهای دیگر اتفاق می افتد.
برخی از دختران برای نخستین بار اقدام به فرار می کنند و دسته ای دیگر علیرغم تلاشهای مددکاران جهت بازگشت به محیط خانه و خانواده مجددا از محیط خانه می گریزند .
1-7-1- انواع فرار
انجمن پزشکی نوجوانان ،نوجوانان فراری را به چهار گروه زیر که ممکن است بایکدیگر همپوشانی داشته باشند تقسیم نموده است:
فرارهای موقعیت که بعد از یکی دوروز به خانه برمیگردند.
فرارهایی که بمدت طولانی خانه را ترک کرده وتبدیل به فرارهای کهنه کار و بچه های خیابانی میشوند .
رانده شده ها که والدین آنها راطرد و مجبور به ترک خانه می کنند.
جوانان سازمان یافته که بدلیل فقدان خانواده در پرورشگاهها وموسسات زندگی می کنند وبدلیل عدم تحمل شرایط آنجا فرار می کنند (رسول زاده طباطبائی ، 1384 ).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع نشوار المحاضره

بستن منو