منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

دانلود پایان نامه

– التفسیر الحدیث، پیشین، ج 1 ص 353.  

– معارج التفکر ودقایق التدبر، پیشین، ج 1 ص 199.
– اهداف کل سوره و مقاصد ها فی القرآن، پیشین، ج 3 ص 41.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 181.
– تفسیر التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 29 ص 42.
– التحریر و التنویر، پیشین، ج 29 ص 59
– الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 10 ص 103.
– تفسیر المراغی، پیشین، ج ‏29 ص 26.
– تفسیر نمونه، پیشین، ج ‏24 ص 366.
– معارج التفکر و دقائق التدبر، پیشین، ج 1 ص 204- 203.
– من وحی القرآن، پیشین، ج 23 ص 36-35.
– احسن الحدیث، پیشین، ج 11 ص 274.
– من هدی القرآن، پیشین، ج 16 ص 190- 188.
– اهداف کل سوره من القرآن، پیشین، ص 168 .
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 181- 182.
– عمرو خالد، خواطر قرآنیه نظرات فی اهداف سور القرآن، الدار العربیه للعلوم، اول، 1425ﻫ ق- 2004م، ص 415.
– سوره ملک 30. «بگو به من خبر دهید، اگر آب [آشامیدنی] شما [به زمین] فرو رود، چه کسى آب روان برایتان خواهد آورد؟»
– التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج ‏29 ص 42. تفسیر المراغی، ج ‏29 ص 26.
– مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج‏10 ص 497.
– ملک 30-28. «بگو : به من خبر دهید، اگر خدا مرا و هر که را با من است هلاک کند یا ما را مورد رحمت قرار دهد، چه کسى کافران را از عذابى پردرد پناه خواهد داد ؟ بگو : اوست خداى بخشایشگر، به او ایمان آوردیم، و بر او توکّل کردیم؛ و به زودى خواهید دانست چه کسى است که خود در گمراهى آشکارى است. بگو : به من خبر دهید، اگر آب [آشامیدنی] شما [به زمین] فرو رود، چه کسى آب روان برایتان خواهد آورد ؟»
– قلم 4-1. «نون، سوگند به قلم و آنچه مى‏نویسند، [که] تو، به لطف پروردگارت، دیوانه نیستى و بى‏گمان، تو را پاداشى بى‏منّت خواهد بود و راستى که تو را خویى والاست!»
– الاساس فی تفسیر، پیشین، ج 10 ص 6048.
– ملک 5-3. «همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینشِ آن [خدای] بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتی] نمى‏بینی. باز بنگر، آیا خلل [و نقصانی] مى‏بینى؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد .
و در حقیقت، آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین [قواى مزاحم] گردانیدیم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده‏ایم .»
– ملک 10. «و گویند : اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقّل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم.»

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره زبان و ادبیات عربی

بستن منو