منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

منابع و ماخذ مقاله مجمع البیان

دانلود پایان نامه

 

– المراغی، پیشین، ج 30 ص 174-173.
– معارج التفکر و دقائق التدبر، پیشین، ج 1 ص 487-486.
– تفسیر نمونه، پیشین، ج 27 ص 66.
– تفسیر أحسن الحدیث، پیشین، ج ‏12 ص 254.
– الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 11 ص 298. اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن، پیشین، ج 4 ص 192 – 191. المراغی، پیشین، ج 30 ص 181.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 386.
– لیل 12. «همانا هدایت بر ماست.»
– لیل 13. «و در حقیقت، دنیا و آخرت از آنِ ماست.»
– لیل 16-14. «پس شما را به آتشى که زبانه مى‏کشد هشدار دادم. جز نگون‏بخت‏تر [ازین مردم] در آن درنیاید. همان که تکذیب کرد و رُخ برتافت.»
– لیل 21-17. «و پاک‏رفتارتر [ازین مردم] از آن دور داشته خواهد شد :همان که مالِ خود را مى‏دهد [براى آنکه] پاک شود، و هیچ کس را به قصد پاداش‏یافتن نعمت نمى‏بخشد، جز خواستنِ رضاى پروردگارش که بسى برتر است [منظورى ندارد].و قطعاً بزودى خشنود خواهد شد.»
– معارج التفکر و دقائق التدبر، پیشین، ج 1 ص 486-485.
– فى ظلال القرآن، پیشین، ج 6 ص 3923-3921.
– تفسیرالبنائی للقرآن الکریم، پیشین، ج 5 ص 356.
– مجمع البیان فى تفسیر القرآن، پیشین، ج 10 ص 757.
– التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 266 .
– شمس 9. «که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد.»
– لیل 7-5 . «امّا آنکه [حقّ خدا را] داد و پروا داشت، و [پاداش] نیکوتر را تصدیق کرد، بزودى راهِ آسانى پیش پاى او خواهیم گذاشت.»
– شمس 10. «و هر که آلوده‏اش ساخت، قطعاً درباخت.»
– لیل 11-8. «و امّا آنکه بخل ورزید و خود را بى‏نیاز دید، و [پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفت، بزودى راهِ دشوارى به او خواهیم نمود؛ و چون هلاک شد، [دیگر] مالِ او به کارش نمى‏آید.»
– تناسق الدرر فی تناسب السور، پیشین، ص 168. بیان النظم فی القرآن الکریم، پیشین، ج 4 ص 325.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 387-386 .
– التحریر و التنویر، ج 30 ص 275. احسن الحدیث، پیشین، ج 12 ص 206. التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج، پیشین، ج 30 ص 219 . الموسوعه القرآنیه، خصائص السور، پیشین، ج 11 ص 239. بیان المعانی، پیشین، ج 1 ص 143.
– المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 20 ص 278.
– بیان النظم فی القرآن الکریم، پیشین، ج 4 ص 315.
– همگام با وحی، پیشین، ج 1 ص 402.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین

بستن منو