منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

سورهی تکاثر در ترتیب نزول، شانزدهمین سوره پس از سورهی کوثر و قبل از سورهی ماعون و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و دوم بعد از سورهی قارعه و قبل از سورهی عصر قرار گرفته، هشت آیه دارد و در مکّه مکرمه نازل شده است.
16-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
خداوند در این سوره مردم را نسبت به تکاثر ورزیدن و مسابقه در جمع مال و اولاد و یاوران با یکدیگر، به شدت توبیخ مى‏کند، آنانی که از سعادت واقعى خود بى‏خبر مى‏مانند و از آثار سوء خسران‏آور این سرگرمى، غفلت مى‏ورزند. ایشان را نسبت به آگاه شدن از نتیجه سرگرمى‏هاى بیهوده خود تهدید مىکند و همچنین بیان میکند که ایشان از ناسپاسی و کفران نعمتهایی که دراختیارشان گذاشته شده بود بازخواست خواهند شد.
ابن عاشور:
خداوند در این سوره، غفلت از تدبر و تأمل در دلایل قرآنی و دعوت اسلام به ایثار مال و فزون خواهی و تفاخر به گذشتگان را نکوهش مینماید و انسانها را به تفکر در راههای نجات از جهنم تشویق نموده و برانگیخته شدن و بازپرسی نسبت به کوتاهی در شکرگزاری نعمتهای الهی را یادآور میشود.
شحاته:
– نکوهش سرگشتگی به ظواهر دنیا.
– یادآوری موت، قبر و حساب.
– هشدار به غفلتزدگان و بیهودهکاران نسبت به روز قیامت.
– تنها عمل صالح انسان را از آتش دوزخ میرهاند و جاه و مال و قدرت او را نجات نخواهند داد.
– بازخواست نعمتها به حق است بنابراین؛ همهی نعمت ها حلال و پاک هستند.
زحیلی:
خداوند در این سوره اعمالی را که تنها برای دنیای کنونی ما هستند، نکوهش مینماید و آدمیان را از نداشتن آمادگی و توشه برای آخرت برحذر میدارد.
فضل الله:
خداوند در این سوره، فزونیطلبان را نسبت به جهنم و بازخواست نعمتهایی که شکرگزار آن نبودهاند، تهدید مینماید.
جعفر شرف الدین:
خداوند در این سوره با تهدید، فخرفروشی اموال و اولاد را منع مینماید و علت این تفاخر را رویگردانی از قبول دعوت پیامبر9 بیان میکند.
بهجت پور:
خدای متعال در این سوره، انسانهای مشغول به زیاده خواهیهای دنیا را بیم میدهد.
جویباری:
غرض این سوره، هشدار و نکوهش مردم، نسبت به فزونخواهی و غرقشدن در دنیا و غافل ماندن از آخرت و عذابهای آن است.
مدرسی:
محور سوره چنین است: حرص و آزمندى انسان را به فزونخواهى در مال و فرزند برمى‏انگیزد، بدین گونه است که سوره حالت دلبستگى دنیا را از طریق عبرت گرفتن به مرگ وسپس حساب و عقاب مورد بحث قرار مى‏دهد.
دروزه:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع جانشینی پیامبر

بستن منو