منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

نوشتار بیست و یکم: سورهی ناس  

21-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْناس)، «الناس»، «المعوذتین»، «المقشقشین»، «المعوذه الثانیه»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در اولین آیه، وارد شده است.
سورهی ناس بر اساس گزارش جداول مسند و ترکیبی بیست و یکمین سورهای است که در مکه، پس از سورهی فلق و قبل از سورهی اخلاص نازل شده است. البته جداول مذکور در کتابهای فضائل القرآن، تاریخ یعقوبی و مقدمتان، نامی از این سوره و مرتبهی نزولی آن نبردهاند. این سوره درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و چهاردهم، آخرین سوره قرآن، بعد از سورهی فلق قرار دارد و دارای شش آیه است.
21-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
پیامبر اکرم9 مأمور است از بدی وسوسهگر بسیار پنهان، به خدای متعال پناهنده شود.
جعفر شرف الدین:
از آفت و زیان شیطانهای جنّی و انسی، تنها بایستی به خدای متعال پناه برد.
بهجت پور:
غرض سوره، تعلیم شیوهی پناه بردن و استعاذه به پروردگار متعال از شر وسوسههای درونی است.
دروزه:
غرض سوره، آموزش روش پناه بردن به خدای متعال از شر و بدی سخنهای باطنی از ناحیه خود انسان یا شیطان.
زحیلی:
پناه بردن به خدای متعال از بدیهای ابلیس و سپاهیان او، که به وسیلهی وسوسه، انسانها را گمراه میکنند.
ابن عاشور:
در این سوره، پیامبر اکرم9، به پناه بردن به خدای متعال از بدیهای وسوسهگرانی که سعی در تباهی اعمال ایشان دارند، از جانب پروردگار راهنمایی میشوند. خطاب این سوره ابتدا به پیامبر اکرم9و در نهایت آموزشی برای مسلمانان است.
محمد فاروق:
محور سوره، پناه بردن به خدای متعال از وسوسههای جن و انس است.
مدرسی:
محور سوره چنین است: این سوره، به ما مى‏آموزد که چگونه از گمراهى به خدا پناه بریم. شر، در این سوره، معنوى است و منشأ آن از جن (شیطان) و یا از انسانهایى که در زیر تأثیر تلقینات شیطان قرار گرفته‏اند، است.
فضل الله:
پناه بردن به خداوند متعال از جن و انس وسوسهگر که عوامل داخلی همچون؛ فکر و شعور انسان را تحریک مینمایند .
حبنکه:
آموزش شیوهی پناه بردن به خدای متعال از شرّ هر آن چه که او آفریده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب

بستن منو