منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

مفسران در دیدگاههای متشابهی از سوره، دسته بندیهای مختلفی، بیان نمودهاند. جعفر شرف الدین در آخرین بند از محتوای ارائه نموده، دین را به معنای جزای اعمال در نظر گرفتهاست؛ در حالیکه در این سوره، دین به معنای آیین و روش است. پیامبر9مأمور است آشکارا تفاوت میان معبود و آیین خویش را با معبود و آیین کافران بیان نماید و به طور کامل و برای همیشه، دین اسلام را از دین کافران جدا نماید.  

18-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
در سورهی کوثر، دشمنان پیامبر9، از ایشان عیبجویى نموده و حضرت را ابتر خواندند در حالی که خداى سبحان، سخن آنان را رد نمود. در این سوره، دشمنان ایشان، درخواست سازگاری و نرمش میکنند و خداوند پیامبر9 را مأمور به دوری از آنان مینماید.
زحیلی، سیوطی، جعفر شرف الدین و مراغی:
در سورهی کوثر، پیامبر9 مأمور به عبادت خالصانه است. در این سوره نیز سخن از توحید، دوری از شرک و استقلال عبادی ایشان نسبت به کافران است.
سعید حوی:
با توجه به سورهی کوثر مشخص میشود، دشمنان پیامبر9، کافران هستند. در این سوره، فاصله و سیر عبادی و دینی ایشان(یگانه پرستی)، نسبت به کافران به صورت آشکار از جانب پیامبر9 اعلام میشود.
18-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور
پروردگار متعال از آغاز نزول قرآن، برنامهی تدریجی تغییر و اصلاح جامعه ی عصر نزول را در دستور کار خود قرار داد و پیامبر9 با رویکردی انذاری به آسیبشناسی باورها و رفتارهای جامعه پرداخت. با توجه به مقدماتی که به تدریج فراهم شده بود، این زمان، فرصتی مناسب برای اعلام صریح موضع منفی در برابر معبودها، دین و آیین کافران است و دعوت دینی با بیان باورهای اسلامی در برابر کفر آشکار شود.
نوشتار نوزدهم: سورهی فیل
19-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،(أَ لَمْ تَرَ)، «الفیل »، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در اولین آیه، وارد شده است.
این سوره، در مکّه مکرمه نازل شده است. در ترتیب نزول، نوزدهمین سوره پس از سورهی کافرون و قبل از سورهی فلق و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و پنجم بعد از سورهی همزه و قبل از سورهی قریش قرار گرفته و پنج آیه دارد.
19-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
این سوره به داستان اصحاب فیل اشاره دارد که از دیار خود، به قصد تخریب کعبه معظمه حرکت کرده و خداى تعالى با فرستادن ابابیل و باریدن کلوخهاى سنگى بر سر آنان توسط این پرندگان، هلاکشان نمود و این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهى است و کسى توانایی انکار آن را ندارد.
جعفر شرف الدین:
بیان داستان اصحاب فیل، موعظه ایست برای کسانی که فریب مال و تواناییهای خویش را میخورند.
بهجت پور:
غرض سوره، رفع نگرانی پیامبر اکرم9، در مورد دفاع و حفاظت از ایشان در برابر کافران است.
دروزه:
خداوند در این سوره، تنبیه عبرتآموز خویش را نسبت به اصحاب فیل، یادآور میشود.
ابن عاشور:

مطلب مرتبط :   انعقاد قرارداد

بستن منو