منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

منابع و ماخذ مقاله ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

 

موضوع سوره، بیان ترسناک و هولناک بودن روز قیامت است.
بهجت پور و جویباری:
مقصود سوره، ترغیب مردم به انجام هر چه بیشتر اعمال شایسته در دنیا و هشدار نسبت به کوتاهی در این مورد است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
انتظار است روشن شود خدای متعال از طرح مطالب سوره چه هدفی را تعقیب فرموده است تا در مخاطب تغییری اتفاق افتد. از میان صاحبنظران بالا، استاد بهجتپور و جویباری مقصودی متناسب با مطالب بیان شده در سوره ارائه نمودهاند و بقیه مفسران به محورهای سوره اشاره نمودهاند. بنابراین میتوان دیدگاه این دو مفسر را به عنوان مقصود شایسته ارائه نمود.
30-3- محتوای سوره
مکارم شیرازی، فضل الله، بستانی و شحاته:
این سوره به طور کلى با تعبیراتى کوبنده، بیانى تکان دهنده و هشدارى روشن، از معاد و مقدمات آن سخن مى‏گوید و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم مى‏کند، گروهى که اعمالشان در میزان عدل الهى سنگین است و پاداشآنان زندگانى سراسر رضایتبخش در جوار رحمت حق و گروهى که اعمالشان سبک و کم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم است.
بهجت پور و فؤاد زیدان:
انذار و اعلام خطر در مورد دهشت عظیم قیامت و تقسیم مردم به دو گروه اهل سعادت و شقاوت است. آغاز سوره با تکرار یکی از نامهای سهمگین قیامت یعنی کوبندگی و بیان عظمت آن و تحولاتی که در هنگام وقوع قیامت ایجاد میشود، است و ضمن بیان تقسیماتی که افراد اجتماع خواهند داشت، آنان را بر اساس سنگینی یا سبکی ترازوها به دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم تقسیم میکند.
مدرسی:
خداوند متعال، هر چیز را به اندازه آفریده است، پس آیا شایسته است که آدمى با زندگى خود بى‏نظام و حساب بازى کند؟ هرگز … و زندگى او چیزى است که در پایان باید حساب آن را پس بدهد و درباره هر وسوسه و اندیشه و عزم و هر کلمه و هر حرکت او که به ثبت رسیده به توضیح بپردازد. بر وى لازم است که بر سنگینى اعمال نیک خود بیفزاید و گرنه سرنوشت او آتش سوزنده است، در آن هنگام که ساعت قیامت مى‏شود و بر اثر آن مردمان همچون پروانه‏هاى پراکنده و کوه‏ها همچون پشم زده در هوا جلوه‏گر خواهند شد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
با عنایت به گفتههای مفسران میتوان اذعان کرد که همهی آنان در بیان محتوای سوره نگاهی نزدیک به یکدیگر دارند.
30-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
محمد فاروق:
در سوره عادیات میفرماید، در روز قیامت، آنچه در سینه‏هاست آشکار میشود و در این سوره جزای آدمیان رابیان مینماید.
طبرسی، زحیلی، مراغی و جویباری:
در هر دو سوره(عادیات و قارعه)، سخن از قیامت است.
سیوطی و سعید حوّی:
در سورهی عادیات میفرماید:(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبیرٌ) و قارعه آن روزی است که پروردگار نسبت به رازها آگاه است.
جعفر شرف الدین:
سیاق هر دو سوره(عادیات و قارعه)، تشویق و ترساندن است.
30-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:

مطلب مرتبط :   مجلس شورای ملی

بستن منو