منابع و ماخذ مقاله برنامه‌ریزی

منابع و ماخذ مقاله برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

 

بر این اساس تمرکز باید بر روی عرصههایی باشد که بیشترین تأثیر را دارد و انتقال فرهنگ ازآنجا صورت میگیرد و میبایست نگران انتقال صحیح محموله فرهنگی از نسلی به نسل دیگر باشیم.
استراتژی دوم این است که همه عرصههای تحت پوشش رسانه‌های رقیب را شناسایی نموده و به آنجا نفوذ کرده و در همه آن عرصهها بلااستثنا،‌ برای مخاطبان خود و به‌منظور جلوگیری از درغلطیدن آن‌ها به دامن رقیب،‌ تولید محتوا نماییم. چراکه در هر عرصه‌ای که رسانه‌های ما ورود پیدا نکند،‌ رسانه‌های رقیب به آنجا نفوذ کرده و موجب ریزش مخاطب ما و جذب به‌سوی رسانههای رقیب می‌گردند.
البته نیازهای واقعی را باید پوشش داد نه نیازهای مثلاً جنسی و پورنوگرافی که برای ما مقدور نیست. ما باید وضعیتهای جدید خلق نماییم که برای ما مقدور باشد. مثل تفاوت موسیقی که ما پخش مینماییم با موسیقی هنجارشکن دیگر رسانهها که قشر متدین ما نمیپسندد. ما باید موسیقی اصیل را جایگزین آن نماییم که با فرهنگ و باورها و ایدئولوژی ما متناسب است. پیامهای ما به‌اندازه تناسب با فرهنگ و روحیه جامعه دریافت و پذیرفته میشود.
بر اساس نظر این کارشناسان،‌ در آرایش رسانهای حوزههایی وجود دارد که در تقابل با دشمن، امکان ورود ما به آن حوزهها محدود است، چراکه دشمن از غرایز حیوانی انسان‌ها و مخاطب برای جذب او استفاده میکند و ما به دلایل تعارض مبانی، به این حوزهها حق ورود نداریم. امکان مقابله ما با آن‌ها با «هنر» به معنای نوآوری، خلاقیت و بداعت مبتنی بر فطرت، میسر است. در خلأ هنر است که مخاطب به برنامههای مبتنی بر غریزه گرایش مییابد. بی‌سلیقه‌ترین انسان‌ها در مقابل هنر تسلیم می‌شوند. ابتذال نقطه مقابل هنر است. ابتذال یعنی تکرار، و نداشتن نوآوری و اگر ما به هنر بپردازیم، مخاطب خواهیم داشت. اگر هنرمندانه باشد، تفاوت رسانه موفق با ناموفق در شناختن و ارائه کار هنری است.
همچنین بر اساس نظر کارشناسان،‌ فضای فکری و چارچوب تصوری جامعه ما خدامحور می‌باشد و در تقابل پارادایمی با انسان‌محوری و اومانیسم قرار دارد. از این منظر ما کشور متفاوتی به لحاظ فرهنگی در دنیاییم و طبیعتاً رسانه ما نیز این تفاوتها را بازنمایی می‌کند و به‌تناسب این تعارض پارادایمی با دنیای غرب، از آرایش رسانه‌ای متفاوتی نیز برخوردار خواهد بود. به‌عنوان‌مثال باید المانهای فرهنگی جامعه را کشف و در برنامه‌ها ارائه نماییم. آمریکایی‌ها همیشه از پرچم و کلاه و شلوار جین و … برای بیان آمریکایی بودن کارکترهایشان بهره می‌گیرند. همچنین در این راستا ما باید در مورد ژانرها و گونه‌های خاص و تناسب آن با اهداف و مأموریت رسانههای موردنظرمان بحث کنیم و به جزییات بیشتری از آن دست یابیم.
تصویر 18-4 برنامه‌ریزی- طراحی آرایش رسانه‌ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- پیام
اصول و قواعد دیگری نیز در حوزه پیام وجود دارد که در ادامه آمده است.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره توسعه علوم انسانی

Close Menu