منابع و ماخذ مقاله اخلاص در عمل

منابع و ماخذ مقاله اخلاص در عمل

دانلود پایان نامه

این سوره بیانگر آزادی دینی است. پیامبر9، مأمور به آشکار نمودن دین خویش است و نبایستی از دین کفار پیروی نماید.  

سعید حوّی:
در این سوره مردم به دو قسمت میشوند؛ مشرکان و یکتاپرستان، کسانی که عبادت خدای یگانه را اجابت نمودهاند. پیامبر9، مأمور است آشکارا موضع خویش را به کافران اعلام نماید که هر آن چه آنان میپرستند، او نخواهد پرستید.
شحاته:
1- توحید و شرک، دو مسیر جداگانهای هستند که هیچ گاه به یکدیگر نمیرسند.
2- هر آن چه کافر میپرستد، مؤمن آن را عبادت نمیکند.
3- کافر هرگز خدا را عبادت نمیکند.
4- انسان مؤمن باصداقت، هیچ گاه اظهار خواری در مقابل کافران نمینماید، همانطور که آنان این گونه عمل نمیکنند.
5- هر دو گروه به جزای اعمال خود، خواهند رسید.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
جعفر شرف الدین، محمد فاروق، بستانی و ابن عاشور محورههای سوره را به عنوان مقصود آن بیان نمودهاند. دیگر مفسران در دیدگاهی نسبتا مشترک، هر یک با بیانی به جدایی یکتاپرستی از شرک اشاره نمودهاند.
18-3- محتوای سوره
زحیلی :
برائت از مشرکین، اخلاص در عمل، تعیین مرزهای ایمان و کفر و برطرف نمودن کشمکش میان کافران و مومنان، برای همیشه.
مکارم شیرازی:
از لحن سوره میتوان دریافت که این سوره، در زمانى نازل شده است که مسلمانان در اقلیت و کفار در اکثریت بودند ، پیامبر اکرم9، از ناحیه آنان سخت در فشار بود و اصرار داشتند او را به سازش با شرک بکشانند، پیامبر9، دست رد بر سینه همه آنها مى‏زند، آنها را بدون درگیری به کلى مأیوس مینماید. در این سوره دو بار این معنى تأکید شده، من معبودهاى شما را نمى‏پرستم و این تأکید براى مأیوس ساختن کافران است، همچنین دوباره تأکید شده، شما هرگز معبود من، خداى یگانه را نمى‏پرستید و این دلیلى است بر لجاجت آنان و سرانجامش این است که، من و آئین توحیدیم، شما و آئین پوسیده شرک آلودتان.
جعفر شرف الدین:
1- توحید و شرک، دو مسیر جداگانهای هستند که هیچ گاه به یکدیگر نمیرسند.
2- هر آن چه کافر میپرستد، مؤمن آن را عبادت نمیکند.
3- کافر هرگز خدا را عبادت نمیکند.
4- انسان مؤمن باصداقت، هیچ گاه اظهار خواری در مقابل کافران نمینماید، همانطور که آنان این گونه عمل نمیکنند.
5- هر دو گروه به جزای اعمال خود، خواهند رسید.
بهجت پور:
سوره با دستور به آن حضرت9، در اعلام تفاوت معبود ایشان از معبود کفار و بالعکس آغاز میشود و با اعلام قطعی جدایی دین اسلام و کفر به پایان میرسد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سوره مبارکه توبه

بستن منو