منابع مقاله درباره مالیات بر درآمد

منابع مقاله درباره مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسری منابع مالی و بودجه اجرای فعالیتها و برنامههای عمرانی شهرداریها بکار میرود استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. علاوه بر دستگاههای دولتی، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای تولیدی و شرکتهای مسکن سازی در بسیاری از کشورها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، تحت ضوابط و نظارت عمومی دولت، اوراق قرضه متنوعی را با مزایای گوناگون صادر میکنند.(آیینی،1389)  

هم اکنون در مناطق مختلف دنیا، شاهد گسترش روزافزون تأمین مالی پروژههای بزرگ شهری از طریق فروش اوراق قرضه هستیم. برای مثال در حال حاضر در بازار اوراق قرضه شهری آمریکا، اوراق قرضه مربوط به بیش از 5000 شهرداری (از شهرداریهای کوچکترین شهرها گرفته تا شهرداریهای مرکزی و نیز شهرداریهای منطقهای در شهرهای بسیار بزرگی مانند نیویورک) خرید و فروش میشود و مجموع ارزش این اوراق در سال 2008 بالغ بر 2500 میلیارد دلار بوده است. (The Bond Market Association: 2008)
دلیل رونق روزافزون استفاده از اوراق قرضه شهری به مزایای مختلف این فرآیند در مقایسه با سایر فرآیندهای تأمین مالی (مانند قرض گرفتن از بانکها) مربوط میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) قرض گرفتن شهرداریها از بانک برای پروژههای بزرگ شهری، معمولاً با موانعی مانند تأمین وثیقه قابل قبول بانک مواجه است؛ ضمن آنکه منابع مالی بسیاری از بانکها به اندازهای نیست که بتوانند سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی پروژههای شهری بسیار بزرگ را تأمین نمایند. (Biais & Green,2007)
ب) تسریع در ساخت بسیاری از پروژههای شهری، دارای «اثرات جانبی مثبت» برای بخشی از شهروندان خواهد بود؛ مانند شهروندانی که املاکی در مجاورت بافتهای فرسوده دارند و در اثر نوسازی این بافتها از افزایش ارزش املاک خود برخوردار خواهند شد.(هاشم خانی، 1389)
ج) تأمین مالی پروژههای شهری در چارچوب فروش اوراق قرضه شهری، به تقسیم بار مالی پروژهها در طول زمان کمک نموده و به افزایش ثبات و پیشبینیپذیری در هزینهها و درآمدهای شهرداریها منجر میشود.
د) انتشار اوراق قرضه شهری و مدیریت موفق آن (شامل نظم در پرداخت سود علی الحساب و اصل سرمایه و نیز ایجاد قابلیت نقدشوندگی مناسب برای این اوراق)، میتواند اعتبار مالی شهرداری مربوطه را افزایش داده و باعث شود تا اوراق قرضه مربوط به پروژههای شهری بعدی، با استقبال بیشتر خریداران حقیقی و حقوقی مواجه گردد. (Raman,1981)
در حال حاضر بسیاری از شهرداریهای دنیا که دارای سابقه طولانی در انتشار «اوراق قرضه شهری» هستند، توانستهاند با کسب اعتبار مالی مناسب برای اوراق قرضه خود، به انتشار اوراق قرضه دارای تاریخ سررسید بسیار بلندمدت بپردازند؛ اوراقی که در برخی موارد تاریخ سررسید آنها 15ساله بوده و امکان تأمین مالی پروژههای بسیار بزرگ، طولانی مدت و دیربازده را نیز فراهم میسازد.
یکی از این نوآوری‌های مالی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اوراق اجاره یا صکوک اجاره است. این اوراق با ادبیات تبدیل به اوراق بهادار درخصوص تأمین مالی مجدد و آزاد کردن سرمایه‌های حبس شده در دارایی‌های ثابت شهرداری‌ها از قبیل ساختمان‌های اداری، خدماتی، کشتارگاه‌ها، فرهنگسراها، پارکینگ‌های طبقاتی، ماشین‌آلات و وسایط نقلیه و راهسازی، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌سازد.(دادرس و موسوی،1391)
اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام، قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.(شورای عالی بورس و اوراق بهادار،1389) اوراق اجاره، نوعی اوراق سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیکی‌ای هستند که به یک قرارداد اجاره، آن‌طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده‌اند. در میان محصولات مالی اسلامی، اوراق اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز اوراق اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. (پهلوان و رضوی،1388،23)
شهرداریها میتوانند بر مبنای هر یک از داراییهای خود اوراق اجاره منتشر کنند و از این راه، توان خود را در دستیابی به منابع مالی جدید ارتقا ببخشند. دارایی‌های شهرداری به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند که شامل زمین‌ها و ساختمان‌ها با کاربری انتفاعی، زمین‌ها و ساختمان‌های با کاربری خدماتی، شرکت‌ها و کارخانه‌های زیر مجموعه شهرداری و اموال منقول شهرداری می‌شوند.
زمین‌ها و ساختمان‌های با کاربری انتفاعی نیز خود به دو دسته زمین‌های دارای کاربری تجاری، اقامتی، مسکونی و ساختمان‌های احداثی شامل مسکونی، اقامتی و تجاری تقسیم می‌گردند. زمین‌ها و ساختمان‌های با کاربری خدماتی نیز خود شامل کلیه زمین‌های دارای کاربری خدماتی مثل مجموعه‌های تفریحی، فضای سبز و زمین‌های دارای کاربری بهره‌برداری مثل شهربازی‌ها، کیوسک‌ها وغرفه‌ها می‌شوند. شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز شامل کارخانه‌های بازیافت و خدماتی، مالی و… هستند. اموال منقول هم از قبیل ماشین‌آلات راهسازی اعم از لودر، گریدر و اتوبوس و مترو هستند.(سلیمی فر و همکاران،1390)
2-2-2- جمع بندی
به منظور تولید کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان، شهرداریها نیاز به منابع مالی قابل ملاحظهای دارند که بطور کلی به چهار روش مالیات محلی، فروش خدمات، کمکهای دولتی و استقراض قابل حصول است.
مالیات محلی یکی از انواع مالیاتها و از مهمترین منابع درآمدی حکومتهای محلی و شهرداریها در تمام کشورها است. مالیات محلی، مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص میسازد و درآمدهای حاصل از آن را برای مقاصد خاص نگه میدارد. مالیات محلی تنها به دست مقام محلی جمعآوری نمیشود مانند مالیات بر درآمد که شهرداری سهم خود را از این گونه مالیاتها از دولت مرکزی دریافت میکند. اصول استاندارد مالیات بندی در سطح محلی شامل عدالت، کارایی، قابلیت مشاهده، استقلال محلی، صرفه جویی، بسندگی درآمد، پایایی درآمد و عدم جابه جایی پایه مالیاتی میباشد.
از سوی دیگر شهرداریها، خدمات متعددی را در شهر ارائه میکنند و از فروش آنها نیز میتوانند درآمدی کسب نمایند. البته موضوع قابل طرح در ارتباط با فروش خدمات چگونگی تعیین قیمت (تعرفه) این قبیل خدمات است. موضوع تعیین تعرفه به عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت، چگونگی توزیع درآمد در بین خانوارها (توانمندی مالی خانوارها)، قلمرو جغرافیایی شهرها، قیمت نهادههای تولید، نرخ تورم و استانداردهای خدمات تولیدی بستگی دارد. این عوامل در واقع اساسیترین پایههای نظری و عملی تعیین بهای خدمات شهری است.
کمکهای دولت مرکزی از دیگر راههای تأمین منابع مالی شهرداریها میباشد. کمکهای دولتی بخش مهمی از درآمد شهرداریها را در کشورهای مختلف تشکیل میدهد. البته این کمکها در مواردی قابل قبول است که فعالیتهای دولت محلی یا شهرداریها دارای منافع جانبی باشد؛ بدین معنی که فعالیتهای شهرداریها همراه با منافعی باشد که از طریق دریافت مستقیم از شهروندان امکان تأمین هزینههای آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هزینههای این قبیل فعالیتها خارج از توان پرداخت عمومی باشد.
و اما یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین کسری منابع مالی و بودجه اجرای فعالیتها و برنامههای عمرانی شهرداریها بکار میرود استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. در حال حاضر بسیاری از شهرداریهای دنیا که دارای سابقه طولانی در انتشار «اوراق قرضه شهری» هستند، توانستهاند با کسب اعتبار مالی مناسب برای اوراق قرضه خود، به انتشار اوراق قرضه دارای تاریخ سررسید بسیار بلندمدت بپردازند؛ اوراقی که در برخی موارد تاریخ سررسید آنها 15ساله بوده و امکان تامین مالی پروژههای بسیار بزرگ، طولانی مدت و دیربازده را نیز فراهم میسازد.
بخش سوم: اقتصاد شهری
2-3-1- علم اقتصاد و شاخههای اصلی آن
دو قرن و اندی از عمر علم اقتصاد به عنوان رشتهای دارای هویت مستقل و مجزای علمی میگذرد. با این حال، به علت پیچیدگی موضوع و ماهیت متحول این رشته تعریف واحد و جامعی از آن در دست نیست.(با تلخیص از علوی،1392) بنابراین در ادامه به چند تعریف از این رشته از دیدگاه اندیشمندان گوناگون اشاره میگردد:
آلفرد مارشال اقتصاددان برجسته قرن نوزدهم در کتابش، مبانی علم اقتصاد، اقتصاد را مطالعه بشر در مسیر عادی زندگی میخواند. او میگوید «این علم در واقع آن قسمت از مطالعه جوامع انسانی است که از دیدگاه اجتماعی رفاه مادی بشر را تأمین میکند. »( Marshall,1920) آدام اسمیت اقتصاد را علم ثروت میداند و کتاب پرارزشش را نیز « ثروت ملل» نام نهاد. لیونلرابینز اقتصاددان انگلیسی اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود میداند. رابینز میگوید اقتصاد «علمی است که به بررسی رفتار بشری به عنوان رابطه میان اهداف و وسایل محدود که میتوانند استفاده دیگری نیز داشته باشند میپردازد. »(Robbins,2007)
اقتصاد به دو شاخه اصلی تقسیم شده است: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. در اقتصاد خرد در زمینه رفتار واحدهای اقتصادی از جمله مصرف کنندگان، کارگران، سرمایهگذاران، مالکان زمین، بنگاههای تجاری و در واقع هر فرد یا واحدی که نقشی در عملکرد اقتصاد دارد، بحث میشود. اقتصاد خرد به تشریح چون و چرای تصمیمات این واحدهای اقتصادی میپردازد.(پندیک و رابینفیلد،7،1388)
شاخه اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.(بهکیش،1381) اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن، سطح عمومی قیمتها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.(روزبهان،10،1387)

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ابراز وجود

بستن منو