منابع مقاله درباره 
علامه طباطبایی

منابع مقاله درباره علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

برای توسعه و سعادت خواهد داشت (فتاحی، 1392).

امروزه مطالعه از شاخص‌های رشد و توسعه هر ملتی محسوب شده و میزان گرایش افراد به مطالعه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه دارد(نادری، شعبانی و عابدی، 1389 به نقل از چال، 1983). افرادی که در طول زندگی به مطالعه عادت دارند، از خواندن لذت برده و دنیای خود را از طریق مطالعه وسعت داده، دید خود را نسبت به مسائل عمیق‌تر می‌نمایند. تولستوی می‌گوید: در دنیا لذتی که با مطالعه برابری کند نیست(نادری، شعبانی و عابدی، 1389، به نقل از اشرفی ریزی، 1383).برخی از نویسندگان عهد باستان و قرون وسطی در مورد چگونگی و ماهیت مطالعه نظریات آگاهانه‌ای ارائه نمودند، اما نظریات آنها نتیجه یک مطالعه و بررسی منظم نبوده است چنانچه در صدساله اخیربه طور منظم به بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری پرداخته شد (مرتضوی زاده، 1380).در طول صد سال اخیر پژوهش‌های وسیعی در مورد مطالعه و خواندن صورت گرفته و اطلاعاتی درباره ماهیت این دو بدست آمده است. از جمله می‌توان به جدیدترین پژوهش‌هایی که در زمینه عادت‌های مطالعه و خواندن در ایران و خارج از کشور صورت گرفته اشاره کرد به عنوان مثال ترشیزی و همکاران (1391) عادت‌های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را بررسی کرده‏اند و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که وضعیت عادت به مطالعه در دانشجویان این دانشگاه در حد متوسط بوده و شیوه مطالعه آنها مطلوب نیست و یا صیفوری(1391) نیز مهارت‌ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده است و نتایج بیانگر عدم توانایی دانشجویان در مطالعه صحیح، خلاقانه، انتقادی و کاربردی است. در خارج کشور نیز نور (2013) به بررسی عادت‌ها و اولویت‌های خواندن گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مالزی پرداخته و در آن ترجیحات دانشجویان را نسبت به مواد خواندنی طبقه‌بندی کرده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در مدت طولانی تحصیل خود با حجم متنوع و زیادی از متون درسی مربوط به رشته خود مواجه هستند عدم انتخاب عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه تاثیر مستقیم و منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و در نهایت آینده شغلی و موقعیت اجتماعی آنها می‌گذارد؛ لذا پژوهش حاضر، با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای و همچنین ابزار پرسشنامه ، به بررسی عادت‌های خواندن ومطالعه از طریق بررسی مولفه‌های خواندن که شامل اهداف ، انواع مواد خواندنی، مقدار زمانی، مجراهای دستیابی به مواد خواندنی، زمان‌ها و مکان‌ها است و همچنین بررسی مولفه‌های مطالعه شامل تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان (زمان‌بندی)، مطالعه یک فصل، گوش کردن و یادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است.
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
در گذشته به دلیل کمبود منابع و کم بودن تعداد افراد باسواد نیاز زیادی به بررسی منظم و علمی خواندن و مطالعه احساس نمی‌شده است، اما امروزه به دلیل وجود پدیده انفجار اطلاعات و در نتیجه کمبود وقت برای خواندن همه منابع نیاز است تا فرد بتواند با شیوه‌های درست خواندن و مطالعه آشنا شود و لازم است تا متخصصان حوزه‌های مربوطه در شناسایی روش‌ها و اصول و عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه پژوهش‌های جامعی انجام دهند. و به نظر می آید از همان زمان کودکی یعنی از زمان شروع آموختن سواد ، عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه به فرد آموخته شود. خواندن و مطالعه به طور فزاینده‌ای موضوع بسیاری از پژوهش‌های عملی و نظری بوده است. پژوهش‌ها حاصل فعالیت و تلاش پژوهشگران رشته‌های مختلفی از قبیل علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و نظام‌های اطلاعاتی است. علی‌رغم پژوهش‌های فراوانی که در این زمینه انجام شده است اما می‌توان گفت هنوز بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه به طور همزمان به روشنی تببین نشده است خصوصا در ایران که بیشتر روی مطالعه کار شده است و معمولا خواندن را نیز به معنای مطالعه می‌دانند.در کشور ما دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌دانند که چگونه، چقدر و چه زمانی باید بخوانند و مطالعه کنند و به همین علت بسیاری به هنگام مطالعه با مشکلاتی مواجه هستند، مشکلاتی که غالبا” منشا آنها عدم آگاهی از روش‌های صحیح خواندن و مطالعه و داشتن برخی عادت‌های غلط و غیرضروری به هنگام خواندن و مطالعه است که خوشبختانه با روش‌های نسبتا” ساده‌ای قابل حل است و با آموزش روش‌ها، فنون و عادت‌های خواندن و مطالعه می‌توان انتظار داشت که از شمار این مشکلات کاسته شود، آشنایی دانشجویان با خواندن و مطالعه و شیوه‌های آن امری ضروری است که موجب بالندگی آنان در فرایند تحلیل می‌گردد. آگاهی از شیوه‌ها و عادت‌های خواندن و مطالعه می‌تواند به دانشجویان کمک کند که در موقعیت‌های مختلف بتوانند راحت‌تر به اهداف خود برسند. آگاهی از اینکه دانشجویان چه عادت‌هایی برای خواندن و مطالعه خود دارند می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا هم در زندگی کنونی و هم آینده خود بهتر بتوانند برنامه‌ریزی کنند، کسانی که از کودکی به خواندن عادت کرده‌اند و خواندن به عنوان یک برنامه زندگی آنهاست در زندگی خود بسیار موفق‌تر هستند زیرا که از اطلاعات خود بیشتر می‌توانند استفاده کنند و آنها را در تصمیمات خود به کار گیرند و راحت‌تر می‌توانند از عهده مشکلات خود برآیند. عادت به مطالعه کمک می‌کند دانشجویان زمان کمتری را صرف مطالعه متون درسی خود کنند و مقدار زمانی را که صرف می‌کنند بهترین بهره را ببرند و همچنین بتوانند متون بیشتری را در رابطه با مسایل درسی خود مطالعه کنند. با توجه به اهمیت عادت‌های خواندن و مطالعه، تصمیم گرفته شد که این پژوهش به بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص داده شود.
4-1 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
تعیین وضعیت عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی .
2-4-1 اهداف فرعی
تعیین وضعیت عادت‌های خواندن دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
تعیین وضعیت عادت‌های مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
فایده پژوهش: نتایج این پژوهش می تواند برای بهبود عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بکار گرفته شود.
5-1 پرسش‌های پژوهش
1-5-1 پرسش اصلی
وضعیت عادت‌های خواندن ومطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی چگونه است؟
2-5-1 پرسش‌های فرعی
وضعیت عادت‌های خواندن دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی چگونه است ؟
وضعیت عادت‌های مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی چگونه است ؟
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش
1-6-1 تعاریف نظری
خواندن: بازشناسی دیداری عناصر نوشتاری و زبان (حروف، کلمه‌ها، و جمله‌ها) و توانایی فهم و ادراک معانی رمزهای دیداری و نمادهای بصری و نوشتاری. خواندن یک فرآیند و محصول ادراکی و هم یک فرایند و محصول شناختی است. مهارتی چند بعدی و بسیار پیچیده است و یکی از توانایی‌های خاص انسان است. یکی از شگفت‌آورترین استعدادهای بالقوه انسان و یکی از مهارت‌های اصلی زبان‌آموزی است (شیکرانزو دیگران، 1381).
عادت خواندن: عادت خواندن به رفتار اشاره دارد و بیانگر شباهت خواندن و سلیقه‌های خواندن است (سانگ‌کائو، 1999). راهی است که خواننده خواندنش را سازماندهی می‌کند. به‌طورمشابه شن(2006) تعریف می‌کند که عادت‌های خواندن، این است که فرد دریابد که چه زمانی، چقدر و چه چیزهایی را بخواندعادت به خواندن خوب برای رشد فکری سالم ضروری است که به نوبه خود الهام‌بخش ذهن‌های خلاق و نوآورانه است (موهینی، 2012).
مطالعه : بررسی عمیق و همه جانبه یک مقوله است. به طوری که بخشی از حواس آدمی یا تمامی آن در این امر مشارکت داشته باشد؛ به عبارت دیگر «روندی است که از به کارگیری ذهن و به منظور دریافت اطلاعات، توجه دقیق و تجربه و تحقیق درباره هر موضوع، رویداد و پدیده صورت می‌گیرد و شامل خوب دیدن، خوب شنیدن، و لمس کردن و چشیدن، تجربه کردن، پرسش کردن و به دنبال پاسخ‌ها بودن می‌شود» ( قزل ایاغ، 1383، به نقل از فرهنگ وبستر).
عادت مطالعه: روش‌ها و فنونی است که در طی فرایند به دست آوردن اطلاعات از طریق یادگیری به تصویر کشیده می شودکه نقش بزرگی در تعیین موفقیت در فرایند یادگیری بازی می‌کند و عادت‌هایی هستند که افراد در طول سال‌های تحصیل و به مرور زمان به دست می‌آورند که این عادت‌ها می تواند خوب یا بد باشند.رفتارهایی که در زمان امتحان یا یادگیری بروز می‌کند (Answer، 2012). عادتی اکتسابی است. البته این بدان معنا نیست که در بزرگسالی نتوان آن را ایجاد یا اصلاح کرد، بلکه با کمی تلاش، تحمل و شناختن روش‌ها و عادت‌های صحیح مطالعه می‌توان عادت‌های نادرست مطالعه را تغییر داد (اباذری و ریگی، 1391).
2-6-1 تعاریف عملیاتی
عادت خواندن: در این پژوهش منظور از عادت خواندن، انواع مواد خواندنی، مقدار زمان، مجراهای دستیابی به مواد خواندنی، زمان‌ها، مکان‌ها و اهدافی است که دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در زمان خواندن مورد توجه قرار می‌دهند.
عادت مطالعه: در این پژوهش منظور از عادت مطالعه، توجه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان (زمان‌بندی)، مطالعه یک فصل، گوش دادن و یادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه در زمان مطالعه می‌باشد.

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی: در پژوهش حاضر منظور از دانشجو ، دانشجویانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) که در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل هستند
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میزان مطالعه و گرایش به خواندن و مطالعه از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه است. بدون شک رشد و توسعه یک کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرهون گسترش خواندن، مطالعه، نشر کتاب و برنامه‌ریزی آموزشی می‌باشد. جامعه‌ای که در آن خواندن و مطالعه حائزاهمیت است جامعه‌ای توسعه یافته است. تمام کشورهای توسعه یافته به خواندن و مطالعه اهمیت فراوان می‌دهند و در پی یافتن روش‌هایی برای علاقمند کردن افراد جامعه خود به کتابخوانی از هرنوع آن می‌باشند. توجه به مدل‌های خواندن و اینکه چگونه می‌توان بهتر خواند، و همچنین توجه به شیوه‌ها و روش‌های صحیح مطالعه عواملی است که این کشورها در پژوهش‌های خود مورد توجه قرار می‌دهند و در پی دستیابی به آنها هستند.
2-2 خواندن
اسمیت (1974) براین باور است که خواندن پایه مشترک موفقیت در تمام زمینه‌های تحصیلی است. خواندن دریافت عقاید، تجربیات، و مفاهیم است، فعالیتی است که به فرد اجازه می‌دهد تا دانش وسیعی را به دست آورد، این کیفیات کارکردی، خواندن را محور همه سطوح یادگیری قرار می‌دهد. به طوری که خواندن محور فعالیت‌های تحصیلی و به صورت ابزار موفقیت در سایر زمینه‌های درسی درمی‌آید.خواندن دربرگیرنده مجموعه‌ای از مهارت‌ها است که بازشناسی لغات نوشته شده، تعیین معنای لغات و عبارات و هماهنگ ساختن این معنا با موضوع کلی متن را شامل می‌شود. این کار مستلزم فرایندهایی است که در سطوح مختلف بازنمایی از قبیل حروف، کلمات، عبارات، جملات و واحدهای بزرگتر عمل می‌کنند. مشکلات خواندن، نوعا” شامل عدم توانایی در بازشناسی یا درک نوشته‌ها هستند. در این میان، بازشناسی، فرایند بنیادی‌تری محسوب می‌گردد، چرا که بیش از آنکه کلمه‌ای را درک کنیم باید آن را تشخیص دهیم (یعقوبی، 1383، به نقل از داکرل و مک شین، 1993، ترجمه، احمدی و اسدی، 1376).
عمل خواندن در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد. واژه‌ها دارای معنا هستند. بنابراین خواندن ترجمان مستقیم نمادها به فکرکردن یا گفتار است اما در واقع خواندن به این سادگی هم نیست. خواندن در اصل، فرایند شگفت‌آوری است که در آن فعالیت‌های شناختی زیادی باید به طور همزمان عمل نماید. فرایندی که خواندن نامیده می‌شود دقیقا” چیست؟ برخی از مولفان براین عقیده‌اند که خواندن یک فرایند رمزگشایی است و کودکان زمانی توانایی خواندن را کسب می‌کنند که پیوند میان نمادهای نوشتاری و اصوات گفتاری را یاد گرفته باشند. به گفته هریس و سایپی (1975) خواندن تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته و یا چاپ شده است. و باریر (1988) نیز مطالعه و خواندن را به عنوان فرایند تفکر، ارزشیابی، داوری، تصویرسازی ذهنی، استدلال و حل مسئله تعریف کرده است. بر طبق نظر والاس و مک لامین (1979) خواندن عبارت است از ارتباط کلی فرد با اطلاعات نمادی. اطلاعاتی که با علایم و نشانه‌ها القا می‌گردد و معمولا” جنبه ادراک و فهم بصری یادگیری اطلاق شده و دارای هفت گام شامل تشخیص، جذب، درک کلی یا درک درونی، درک خارجی یا درک نهایی، نگهداری، یادآوری و ارتباط با یادگیری می‌باشد. خواندن فرایندی است شناختی که در آن دیدگاه‌های خواننده و فرایند خواندن ارتباط زیادی با مطلبی که می‌بایستی یادگرفته شود پیدا می‌کند (گلاور، برونینگ، 1375). فریار و رخشان (1376) بیان می‌کند که خواندن عبارت است از تبدیل نمادهای نوشتاری به نمادهای صوتی معادل آنها. اما مولفان دیگر معتقدند که خواندن چیزی بیش از یک فرایند رمزگشایی است و اعتقاد دارند که خواندن به معنای کسب مفهوم از یک متن است. خواندن اغلب مهارتی عادی در نظر گرفته می‌شود، ولی در واقع فرایندی پیچیده و عالی است که اجزای بسیار متفاوتی را دربرمی‌گیرد.رفتار پیچیده‌ای که خواندن نام دارد به گونه‌ای نگریسته می‌شود که از چندین رفتار یا مهارت مجزا و قابل تفکیک تشکیل شده است. به طورکلی می‌توان اکثر مهارت‌های خواندن را در طبقه مهارت‌های تحلیل کلمه، مهارت‌های درک مطلب جای داد. خواندن پیچیده‌ترین و درعین حال ارزشمندترین کنش ذهنی است و زیربنای یادگیری تحصیلی و سایر مراحل زندگی است (یعقوبی،1383). مهارت در خواندن یکی از مهم‌ترین نیازهای یادگیری دانش‌آموزان درزندگی امروز است. توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، دانش‌آموزان را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می‌سازد تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند. به عبارت دیگر سواد خواندن به معنای عام و جامع آن وسیله‌ای است که می‌توان از طریق آن به ذخایر بی‌انتهای تجربه بشری دس

مطلب مرتبط :   قراردادهای مشارکت در تولید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu