منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

 

در 31 آگوست 2007
متعاقب دیداری که به انجام رسید، نهادحل اختلاف ، تشکیل پنل را به تعویق انداخت.
در 25 سپتامبر 2007
متعاقب دیداری که به انجام رسید، نهادحل اختلاف پنل را تشکیل داده و آرژانتین، اتحادیه اروپا، ژاپن، مکزیک، و چین تایپه، بیانات مرتبط به اشخاص ثالث را ارائه نمودند و جایگاههای خود را مشخص کردند.
در 3 دسامبر 2007
آمریکا خواستار هدایت پنل توسط دبیر کل سازمان تجارت جهانی گردید.
در 13 دسامبر 2007
دبیر کل در رأس امور پنل قرار گرفت.
در 16 جولای 2007
رئیس پنل به اطلاع نهاد حل اختلاف رساند که به علت پیچیدگی منازعه و مباحث مطرح شدهدر آن بین دو کشور مذکور ، پنل قادر نیست که فعالیت کاری خود را در مدت 6 ماه انجام دهد و خواستار این شد که گزارشات خود را در نوامبر 2008 به اعضاء سازمان تجارت جهانی اعلام نماید..
در 26 ژانویه 2009
پنل گزارش خود را به اعضاء سازمان تجارت جهانی اعلام نمود.
در 20 مارس 2009
در دیداری که انجام شد. نهاد حل اختلاف به بررسی گزارش پنل پرداخت.
در 15 آوریل 2009
چین به اطلاع نهاد حل اختلاف رساند که به تصمیمات اتخاذ گردیده توسط این نهاد احترام گذاشته و آنها را پذیرفته است،اما در راستای اجرای احکام صادر شده، چین به یک دوره زمانی منطقی جهت اجرای قوانین مذکور نیازمند می باشد .
در 29 ژوئن 2009
چین و آمریکا، به اطلاع نهاد حل اختلافرساندند، که در زمینه پذیرش دوره زمانی منطقی، با یکدیگر توافق نموده و مدت زمانی را که چین به اعمال این قوانین درکشورش بپردازد،توسط آمریکا به چین اعطا گردید. آنها اشاره نمودند که این مدت زمان 12 ماه بعد از ارائه گزارش خواهد بود. طبق این تصمیم، مدت زمان منطقی درخواست شده توسط چین، در 20 مارس 2010 منقضی می گردد.
در 19 مارس 2010
چین گزارش نمود، که در 26 فوریه 2010، کمیته های اختصاص داده شده در یازدهمین کنگره مردمی ملّی این کشور، قوانین مذکور در سازمان تجارت جهانی، را در قوانین مرتبط به کپی رایت داخلی چین اعمال نموده اند. در 17 مارس 2010، کنسولگری ایالتی چین ، تصمیم گرفت تا قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، را مورد بازنگری قرار دهد. بنابراین می توان گفت که تمام مراحل تکمیلی قانونمندی داخلی، و فرآیند آن در جهت اجرای قوانین و پیشنهادات نهاد حل اختلاف به انجام رسیده و به مورد اجرا درآمدند. آمریکا با این حال بیان نمود که هنوز وقت آن نرسیده است که بگوئیم چین به تمام تعهداتش عمل نموده و مقررات تحمیل شده از سوی این نهاد را در قوانین داخلی کشورش به انجام رسانده است.
در آوریل 2010
چین و آمریکا به اطلاع نهاد حل اختلاف رساندند که طبق بندهای قانونی 21 و 22 از موافت نامه حل اختلاف به توافق رسیده اند و به مشاجرات خود پایان داده اند.
فصل دوم:
معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری
مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد دلالت های تربیتی

بستن منو