منابع مقاله با موضوع اسناد و مدارک

منابع مقاله با موضوع اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه

در ادامه فرآیند انتشار اوراق دسته اول بیان شده است:  

مرحله 1: عرضه به بازار اولیه
1- بانی اقدام به انتخاب امین می‌نماید.
2- واسط توسط امین تاسیس می‌شود.
3- ارزش طرح مشارکتی (ریالی- ارزی) بانی نزد شرکت بورس توسط بانی تعیین و به تایید امین و واسط می‌رسد.
4- واسط جهت اخذ مجوز انتشار از سازمان، اقدام به ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز می‌نماید.
5- موسسه رتبه‌بندی اعتباری، اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل را رتبه‌بندی می‌کند.
6- واسط اقدام به تعیین شرکت تامین سرمایه می‌نماید.
7- بانی با معرفی ضامن به واسط و سازمان، اقدام به عقد توافق‌نامه بین بانی- ضامن و ضامن – واسط می‌کند.
8- واسط امیدنامه اوراق را به عموم عرضه می‌کند و از طریق شرکت تامین سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل نموده و به وکالت از طرف سرمایه‌گذاران امور مربوط به طرح را مدیریت می‌کند.
شایان ذکر است از آنجایی که دارایی طرح مشارکتی قابل تقسیم نیست،* فرایند انتشار به صورت زیر است.
1. واسط در خواست انتشار اوراق از طریق تعهد پذیره‌نویسی را به شرکت تامین سرمایه می‌دهد.
2. شرکت تامین سرمایه مبلغی معادل کل ارزش اوراق را به حساب مشترک امین و واسط واریز می‌نماید.
3. شرکت تامین سرمایه اقدام به انتشار اوراق و دریافت وجوه از سرمایه‌گذاران می نماید.
9- واسط با پرداخت وجوه بدست آمده به بانی، دارایی طرح مشارکتی را به وکالت از سرمایه‌گذاران خریداری می‌نماید
10- اسناد و مدارک مثبت مالکیت طرح به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.
11- بانی سود علی‌الحساب اوراق را در موعدهای مقرر به امین پرداخت می‌کند.
شکل (4-7): مرحله 1: عرضه به بازار اولیه
مرحله 2: تبدیل اوراق یا اعمال اختیار فروش
با توجه به ویژگی این نوع اوراق، اگر تا پیش از سررسید، سرمایه‌گذاری تمایل به اعمال یا تبدیل اوراق داشته باشد، مدل عملیاتی دو فرآیند فوق به صورت زیر می‌باشد.
الف) اعمال اختیار فروش اوراق توسط سرمایه‌گذاران
با توجه به ویژگی این نوع اوراق، اگر تا پیش از سررسید، سرمایه‌گذاری تمایل به اعمال موقعیت اختیار فروش نماید، مراحل زیر بایستی سپری گردد.
1- ارائه درخواست اعمال اختیار فروش توسط سرمایه‌گذار به عامل تبدیل و پرداخت (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی)
2- ابطال اوراق و درخواست مبلغ اصل سرمایه‌گذاری از واسط
سرمایه‌گذار
بانی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مذاهب اسلامی

Close Menu