منابع تحقیق درمورد نظام سرمایه داری

منابع تحقیق درمورد نظام سرمایه داری

دانلود پایان نامه

 

(
تصویر/ قول آرزوهای بلندپروازانه
(
آرزوهای بیحد
(
از هم پاشیدگی هنجارهای سنتی
(
عدم توانایی ارضای نیازهای بی حد
(
نارضایتی اجتماعی
(
انحراف /آنومی
کنستانتین پکور ، با استناد به آمار کیفری، بر این باور بوده است که جرایم علیه اشخاص و اموال و کلیه جرایمی که منشاء مادی دارند، مستقیماً از فقر و بدبختی آمیخته به نادانی سرچشمه گرفته اند. پرودون نیز فقر و تهیدستی را عامل تباهی وجدان، فساد روح و بروز جرایمی مانند گدایی، ولگردی، روسپی گری و دزدی دانسته است. دوکپسیو که بازرس کل زندان ها و مسئول آمار بزهکاران در بلژیک بود، بعد از مطالعات فراوان به این نتیجه رسید که فقر و تهیدستی نقش بسیار مهمی در ووقع جرایم ایفا می کند. او در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی آکادمی بروکسل اظهار داشت که رقم جرایم به نسبت تعداد تهیدستان رو به افزایش نهاده، گرسنگی باعث می گردد که قانون زیر پا گذاشته شود. (مظلومان، 1351 : 197 – 193). فردریش انگلس ، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی که از موسسین مکتب سوسیالیسم و از همفکران مارکس به شمار می رود، با انتشار کتاب خود،تحت عنوان طبقه کارگر در انگلستان، به سال 1845 ضمن ارائه آمارهایی، تاثیر مستقیم اوضاع اقتصادی در وقوع جرایم را مورد تایید قرا رداد است.
مکتب سوسیالیست مارکس و انگلس از این نظریه دفاع کردند که بزهکاری معلول شرایط اقتصادی است. این مکتب بر اساس مشاهدات و ملاحظات تجربی به وجود نیامده بلکه با استفاده از دیدگاه های علم اقتصاد و نحوه مطالعه آن بر روی مشکلات و بحران های اقتصادی، جرم و انحطاط را ناشی از توزیع عادلانه ثروت معرفی نمودند (پی ناتل، 1345 : 30). بنابراین در یک نظام اقتصادی مطلوب و عادلانه از تعداد بزهکاران، به ویژه مرتکبین جرایم علیه اموال و مالکیت کاسته می گردد.
اتین کابه نیز سرچشمه کلیه مفاسد و جرایم جامعه، خصوصا سرقت را در توزیع ناعادلانه ثروت و حاکمیت نظام سرمایه داری دانسته است. فورناساری دی ورس با یک بررسی آماری در ایتالیا نشان داده است که 85 تا 90 درصد کل جرایم مربوط به خانواد های فقیر بوده است؛ در صورتی که این خانواده ها فقط 60 درصد جمعیت را تشکیل می داده اند (شیخاوندی، 1353 : 81). علاوه بر این ها، مطالعاتی توسط جرم شناسان و جامعه شناسان صورت گرفت که موید همبستگی بین نوسانات اقتصادی و اوضاع معیشتی افراد جامعه با تنزل یا افزایش جرم سرقت بود.
بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود این است که فقر و نیاز مالی یکی از مهم ترین عوامل ارتکاب جرم در افراد می باشد. افرادی که در خانواده های فقیر زندگی کرده و از حداقل امکانات رفاهی محروم اند، یا افرادی که برای تامین نیازهای مالی خود به ناچار زادگاه خویش را ترک نموده و در شهرهای بزرگ سرگردان می شوند، طبعا زمینه بسیار مساعدی برای ارتکاب جرم دارند.
این افراد هنگامی که می بینند به طریق مشروع نمی توانند احتیاجات و خواسته های خود یا خانواده را تامین کنند، به طریق غیرمشروع متوسل شده، نیازهایشان را رفع و از این راه کسب درآمد می نمایند (ایمانی،1382 : 134). همچنین فقر و تنگدستی والدین ممکن است موجب بدرفتاری های آنها با فرزندان، محرومیت اطفال و نوجوانان از تحصیل و امکانات تفریحی یا مسکن مناسب شود که همه این ها به نوبه خود در بروز حالت خطرناک و تمایل به بزهکاری موثر هستند. با این وجود، فقر و تهیدستی را لزوما نمی توان تنها عامل بزهکاری دانست؛ زیرا:
– بسیاری از فقر ا و مستمندان، علی رغم تنگدستی و نیازمندی، با کمال شرافت و عزت نفس زندگی کرده و به آنچه دارند قانع اند، و دست به ارتکاب جرم نمی زنند.
– شمار قابل ملاحظه ای از جرایم در هر جامعه، خصوصا بزه هایی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کم فروشی و گران فروشی، احتکار و تقلب های مالیاتی، توسط اغنیا و ثروتمندان به وقوع می پیوندد.
– افزایش ثروت عمومی به واسطه رونق و رشد اقتصادی، باعث توسعه روحیه تجمل گرایی و رفاه طلبی در میان مردم می شود؛ رقابت ها و تعارض منافع را تشدید می کند و انگیزه توسل به طرق غیرمشروع برای تحصیل و تامین سرمایه سرشار را تقویت می نماید. (بی نا، 1375 : 118)
2-3-2-2. بیکاری
بیکاری نیز یکی دیگر از عوامل موثر در بزهکاری محسوب می شود. عده ای از بیکاران، مخصوصاً اطفال و نوجوانانی که فاقد شغل و درآمد مشخصی می باشند، ممکن است برای تامین معاش و رفع احتیاجات خود دست به ارتکاب جرایمی مانند سرقت، ولگردی، گدایی و توزیع مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا کالاهای ممنوعه بزنند. لووه در فاصله جنگ جهانی، رابطه موجود میان سرقت های ارتکابی و تعداد بیکاران را در آلمان با نمودار شماره 3 نمایش داده است. بر اساس رابطه موجود میان متغیر میزان بیکاری در جامعه ( به عنوان یک متغیر مستقل) با میزان سرقت ( بعنوان متغیر وابسته ) یک رابطه خطی و مستقیم برآورد می گردد.
نمودار شماره2-1: رابطه موجود میان سرقت های ارتکابی و تعداد بیکاران در آلمان ( طی هفت سال )

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع فرهنگ و جامعه

بستن منو