منابع تحقیق درمورد خانوارهای روستایی

منابع تحقیق درمورد خانوارهای روستایی

دانلود پایان نامه

همچنین برخی از نتایج برسی ها در خصوص ساخت اجتماعی حاکی است که:  

محلاتی که در آنها افراد مجرد بیشتر است رقم جرم، جنایت و سایر رفتارهای آنومیک نیز بیشتر است.
در محلاتی که همسایگان سالیان دراز همدیگر را می شناسند، میزان جرم ، جنایت و سایر رفتارهای آنومیک پایین می باشد. بر عکس عدم ارتباط همسایگان با یکدیگر میزان رفتارهای آنومیک را بالا می برد.
افزایش جرم با افزایش تراکم جمعیت در محلات شهری رابطه مستقیم دارد و این به ویژه در محلات عقب مانده شهری کاملا صادق است. والترمیلر در زمینه جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی در رابطه با شرایط اجتماعی چنین می نویسد: جوانان طبقه سوم و قشر پایین جامعه با احساس شکاف عمیق میان خود و امکانات بیشتر مرتکب جرم می شوند؛ چرا که این طبقه در آرزوی یک زندگی خوب دستیابی به امکانات طبقه دوم را غیر ممکن می دانند و خواه ناخواه به سوی انواع جرم ها کشانده می شوند (کلانتری، 1380 : 56).
به طور کلی عوامل اجتماعی موثر در پیدایش آنومی در هر جامعه به عنوان مشکل اجتماعی آن جامعه تلقی می شود.« مشکل اجتماعی از ناسازگاری در ساختمان جامعه نشات می گیرد. ناسازگاری در اجزای یک مجموعه سبب می شود که هنجاری پذیرفته شده اجتماعی نتواند در میدان عمل جامعه تحقق بپوشند. از طرفی مسئله اجتماعی با آنچه که در رفتار انحرافی یا نابهنجار شناخته می شود نسبی است و به فرهنگ و هنجارهای آن جامعه بستگی دارد و برطبق فرهنگ هر جامعه تعریف و معین می شود.» (محسنی تبریزی، 1383 : 36).
2-3-2. عوامل اقتصادی مؤثر در پیدایش آنومی
انگیزه تامین نیازهای مادی جزء ذات و سرشت هر انسانی است. اما نیازهای مادی و تامین آن در بین افراد و قشرهای مختلف متفاوت است. در صورتی که اجتماعی نتواند حداقل نیازهای مادی را برای اعضایش از راه مشروع و قانونی تامین نماید، از ابزار نامشروع (ارتکاب جرم) جهت رسیدن به خواسته های خود استفاده می کنند (همان : 120).
در واقع بسیاری از رفتارهای آنومیک با انگیزه های اقتصادی و رسیدن به منافع مالی و اقتصادی خاصی انجام می شود. از این رو از مهم ترین عوامل پیدایش آنومی در هرجامعه می توان فقر، بیکاری و شرایط بد اقتصادی را نام برد. در بسیاری از شهرهای بزرگ، صنعت و تولید صنعتی عامل اصلی اشتغال و افزایش شهرنشینی نیست، بلکه فقدان فرصت های شغلی در روستا و کاهش درآمد سرانه خانوارهای روستایی است که جمعیت جوان و آماده ارتکاب به جرایم را بدون پرهیز و نظارت خانوادگی و پشتیبانی معنوی خانواده یا ممر قانونی و روشن درآمد، روانه شهرها می کند. این جمعیت مستعد به ارتکاب جرایم در شهرها با بیکاری و نابرابری های مختلف روبرو می شود و طبیعتا استعداد بیشتری برای ارتکاب جرایم پیدا می کند. در این بستر آماده است که بذر جنایت کاشته شود.
بر این اساس با یک تقسیم بندی کلی می توان عوامل اقتصادی موثر در بروز آنومی را در جامعه به شرح زیر تبیین نمود:
2-3-2-1- فقر و نیاز مالی
افلاطون فیلسوف معروف یونانی،در کتاب جمهوریت تصریح کرده است، فقر و ثروت سبب نابودی کشور می شود، فقر احساسات را از بین می برد و حس کینه توزی، انتقام جویی و بدبینی را تشدید می کند. کثرت ثروت نیز مبانی اخلاقی را سست می کند، سبب تنبلی، بی قیدی و … نسبت به دیگران می گردد کشور را به فنا و نابودی می کشاند. افلاطون برای پیشگیری از وقوع جرم، تعدیل ثروت و بهبود وضع زندگی فقرا را توصیه می کند.
همچنین توماس مور در کتاب اتوبیا ضمن تشریح وضع تاسف بار بینوایان در جامعه انگلستان، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانین و مقررات دانسته، بهبود وضع اقتصادی، تعدیل ثروت و رفع اختلالات طبقاتی را برای پیشگیری از بزهکاری مورد تاکید قرار داده است. (بینا، 1375 : 115)
دورکیم جامعه شناس، ثروتمندی ناگهانی در مقابل فقر، را یک عامل بحران زا می بیند و نشان می دهد که تحت تاثیر این عوامل برخی از اشکال رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی افزایش می یابد. دلیل این ثروتمندی ناگهانی، تغییرات شتابزده اجتماعی- اقتصادی است که موجب از هم پاشیدگی هنجارهای سنتی، یعنی وضعیت سریع آنومی می گردد.
کونیگ نظریه دورکیم را در اینجا چنین تکمیل می کند: فقر، به تنهایی، بدون دخالت عوامل دیگر، بیشتر به عنوان یک عامل ثبات بخش در جامعه تاثیر می گذارد. اما اگر در مقابل فقر تصویر یا قول آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت فقر غیر قابل تحمل می گردد و انسان کوشش می کند که با همه ابزارهای ممکن چه مجاز و مشروع و چه غیرمجاز و نامشروع از وضعیت فقر بیرون آید. در نتیجه رفتارهای انحرافی رشد می کنند. در اینجا دورکیم و کونیگ به یک نوع رابطه خاص بین فقر و ثروت اشاره می کنند، آن هم بدین معنی که وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی- اجتماعی پدید می آید و در پی آن عده ای ثروتمند می شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته می شود و سیستم و ساختار پایدار نیازهای آن ها را بر هم می زند، در نتیجه آن، آنومی پدید می آید (رفیع پور، 1378 : 19).
علاوه بر این دورکیم در بررسی کلاسیک خود تحت عنوان خودکشی، می نویسد: این یک واقعیت خوب و شناخته شده ای است که بحران های اقتصادی تاثیر تشدید کننده ای بر روی روند خودکشی دارند. دورکیم برای اثبات این نظر مثال ها و ارقام زیادی از شهرها و کشورهای اروپایی ارائه می دهد و در پایان نتیجه می گیرد که اگر بحران های صنعتی یا مالی خودکشی را افزایش میدهد، این به دلیل آن نیست که آنه تولید فقر می کنند، زیرا بحران های پیشرفت اقتصادی نیز همان نتیجه را به همراه دارند. این به خاطر آن است که آن ها بحران هستند. این به هم ریختگی نظم است . (ملکی، 1382 : 27)
ویلیام گودوین معتقد بوده است که پدیده بزهکاری، به عنوان یکی از زخم های نفرت انگیز اجتماع، بدون شک زاییده عوامل اقتصادی است. او فقر شدید، نمایش گری ثروت مندان و ستم گری آنان را علت دزدی و تقلب معرفی کرده است.
علل پیدایش آنومی از نظر دورکیم را می توان در دیاگرام زیر خلاصه کرد:
رشد سریع اقتصادی
(
ثروت ناگهانی
(
ثروت/ فقر
(
فقر غیرقابل تحمل

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد شیوه زندگی نوین

بستن منو