منابع تحقیق با موضوع استفاده از اینترنت

منابع تحقیق با موضوع استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

1ـ چند بار در روز 2ـ روزی یک بار 3ـ چند بار در هفته 4ـ هفته‌ای یک بار یا بیشتر  

ـ آیا از (خبرخوان) RSS برای پیگیری محتوای پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنید؟
1ـ بله 2ـ خیر
2ـ1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی «محتوای مورد استفاده» (X2)
ـ آیا تا کنون برای استفاده از سایت‌هایی که به محتوای آن‌ها نیاز داشته‌اید، اما فیلتر بوده‌اند، از فیلترشکن استفاده کرده‌اید؟
1ـ بله 2ـ خیر
ـ آیا عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی مجازی در اینترنت (از قبیل کلوب، فیس بوک، تویتر و…) هستید؟
1ـ بله 2ـ خیر
ـ آیا در ارتباط مجازی با دیگر کاربران اینترنت، ترجیح می‌دهید با مشخصات واقعی خود ظاهر شوید یا با نام مستعار؟
1ـ مشخصات واقعی 2ـ مستعار
ـ آیا در ارتباطات مجازی که با دیگر کاربران اینترنت برقرار می‌کنید، ترجیح می‌دهید آن‌ها بدانند شما روحانی هستید یا نه؟
1ـ بله 2ـ خیر
ـ هنگام استفاده از اینترنت، کدام یک از محتواهای زیر را در اولویت قرار می‌دهید؟
1ـ خبری 2ـآموزشی 3ـ علمی 4ـ چک کردن ایمیل‌های شخصی 5ـ گفتگوی آنلاین با دوستان و آشنایان 6ـ مطالعه مطالب سرگرمی 7ـ به روز رسانی وبلاگ یا سایت شخصی 8ـ خواندن محتوای سایت‌ها و وبلاگ‌های دوستان و آشنایان 9ـ دانلود برنامه‌های کاربردی، موسیقی، ویدئو و… 10ـ جستجوی محتوای خاص در اینترنت
2ـ6ـ3ـ متغیر وابسته
از آن جا که در این تحقیق قصد بررسی تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون را داریم، بنابراین، «نگرش فرهنگی» به عنوان متغیر وابستۀ این پژوهش محسوب می‌شود که از آن به عنوان Y نام می‌بریم.
1ـ2ـ6ـ3 ـ تعریف نگرش فرهنگی
با توجه به مطالبی که در فصل دوم در خصوص نگرش، ویژگی‌ها و مشخصات آن توضیح داده شد، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت: «نگرش عبارت است از قضاوت درونی افراد، نسبت به هر آنچه در محیط پیرامونشان با آن‌ مواجه می‌شوند، که این قضاوت، می‌تواند شکل‌دهندۀ رفتار، عقاید، ارزش‌ها، باورها و علایق و احساسات آن‌ها باشد».
کلمۀ «قضاوت» در این تعریف، نشان‌دهندۀ عامل ارزش‌یابی در نگرش است و از آن جا که هیچ ارزش‌یابی و قضاوتی بدون شناخت صورت نمی‌گیرد، طبیعاً عنصر شناخت در این تعریف پیش‌فرض نگرش در نظر گرفته شده است. تأکید بر درونی بودن این قضاوت، نشان می‌دهد که این ارزشیابی در درون و ذهن فرد صورت می‌گیرد و لزوماً نیازی نیست که بر اساس شواهد و مدارک و به صورت علنی اعلام گردد. عنصر شناخت یک بار دیگر در مواجهۀ فرد با هر آنچه در محیط پیرامونش وجود دارد، برجسته شده است؛ چرا که نفس عمل مواجهه با چیزی، به معنای کسب شناخت از آن چیز است، ولو این که این شناخت، یک شناخت ظاهری و یا حتی آشنایی با یک واژه باشد. آوردن کلمۀ «هر آنچه» جای هیچ استثنایی را برای موضوع مورد شناخت باقی نگذارده است و بدین ترتیب تأکید می‌کند که نگرش‌ها می‌توانند در خصوص تمام امور و پدیده‌های مادی و معنوی، عینی و انتزاعی و… در درون افراد شکل بگیرند.
قسمت دوم تعریف، در واقع به اجزای سه‌گانۀ نگرش اشاره دارد و بیانگر این نکته است که نگرش‌ها می‌توانند در سطوح مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری فرد نمود پیدا نمایند. اما کلمۀ «می‌تواند» نشان می‌دهد که این نمود، حتماً نباید رخ دهد و چه بسا نگرشی به صورت مخفی در درون شخص نگه داشته شود و چه به صورت عمدی و یا سهواً در هیچ یک از حالات او بروز ننماید.
همان طور که اشاره شد، «فرهنگ» نیز کلیّت درهم‌تافته‌ای از تمام چیزهایی است که شکل و محتوای زندگی انسان را سامان داده‌اند، بنابراین آن را نمی‌توان به جنبه‌های مشخصی از زندگی بشر و یا شیوۀ خاصی از زندگی (برای مثال نخبگان جامعه) محدود کرد. اما در این پژوهش برای این که بتوانیم سنجه‌های قابل قبولی برای سنجش مفهوم نگرش فرهنگی فراهم آوریم به طوری که تا حد ممکن تمام جنبه‌های مهم این مفهوم گسترده را پوشش دهد، سعی کرده‌ایم تا آن جا که امکان دارد، تمام ابعاد فرهنگ (شامل ابعاد اجتماعی، عقیدتی، مذهبی، آیینی، صنفی، آموزشی، تربیتی، سیاسی، تفریحی و هنری) را در طراحی پرسش‌ها مدّ نظر قرار دهیم.
2ـ2ـ6ـ3 ـ تعریف عملیاتی «نگرش فرهنگی» (Y)

مطلب مرتبط :   عملکرد

بستن منو