مقاله رایگان درمورد مسایل اجتماعی

مقاله رایگان درمورد مسایل اجتماعی

دانلود پایان نامه

معجزات عاملی بود که جلب دقت مردم را می نمود. مسیح معجزات بسیاری برای آسایش مریضان و رنجوران بعمل آورده و به شاگردان خود قدرت بخشید تا همچنان کنند.  

نگارنده بر این باور است که مسیح (ع) مردم را از برص و کوری و امراض دیگر چون شفاءِ دادن نابینا مادرزاد، شفاءِ دادن فردی که به بیماری جزام مبتلا بود و زنده ساختن مردگان از جمله معجزات حضرت عیسی (ع) به شمار می رود.
معجزات و پیشگوئیها در مسیحیت از نظر مانویها این بود که آن ها را نشانه هایی می دیدند گواه بر اینکه مسیحیت خود به نیرو و حقیقت شک دارد نه به این که حقیقت معجزه مورد تردید ایشان قرار گرفته باشد بلکه به این دلیل که مسیح بنابر عقیده آنها یک جسم صوری بود نه یک انسان واقعی، و معجزات او هم هر چند که واقعیت خارجی داشت اما در حقیقت صوری و فاقد واقعیت ذاتی بود. در مورد پیشگوئیها نیز مانویها هیچ گونه اهمیتی برای آنها قائل نبودند. آنها معتقد بودند که تورات در مقامی نیست که بتواند حقانیت مسیحیت را به اثبات برساند، و او پیشگوئیهایی درباره مسیح داشته باشد که در واقع این را هم انکار می کردند.
نگارنده بر این باور است که مانویان سعی داشتند که پیشگوئیها و معجزات آئین مسیحیت را انکار نمایند و برای آن دلایل بیهوده بیاورند. حال آنکه اگر مسیحیت دارای ایرادات اینگونه بوده است پس چرا مانی بسیاری از عقاید خود را از مسیحیت گرفته است ؟ و خود را همان فارقلیط می خواند که مسیح به آمدنش بشارت داده بود. این بشارت دلیل بر پیشگوئی دارد، پس اینگونه عقاید مانویان پوچ و بیهوده بود.
6-2-7. اخلاقیات و زهد و تقوی در مانویت و مسیحیت:
آنچه اخلاقیات مانوی برای مانویان مقرر داشته در سه عبارت شاخص معروف آگوستین آمده است که عبارت از: مُهر دهان، مُهر دست، مُهر باطن. این سه مهر نمودار یک تسلل جوامع است، زیرا Os شامل همۀ حواس
پنجگانه است و manus همۀ رفتار را در بردارد و sinus تجـلی هر نـوع شهوت جنسی است.1.مُهر اول شامل پاکی فکر و گفتار، بالأخص خودداری از هر نوع کلامی که بنابر تعلیمات مانوی به وی کفر از آن احساس شود. در عین حال که این فرمان دینی مجرا بود برای آنچه که از طریق دهان می توانست لذت بخش باشد محدودیتی قائل شده بود. 2. مُهر دوم بیش از هر چیز منع هر نوع عملی است که به جان حیوان و نبات آسیب برساند. مانویها حق ندارند درختی را از ریشه برکنند یا حیوانی را بکشند. 3. مُهر سوم منع کامل روابط جنسی برای مانوی است که چشم پوشی از ازدواج را نیز در بر دارد. تمایلات جنسی خواستی شیطانی است و بدتر از آن تولید مثل است زیرا به هم پیوستن مجدد ذرات نور را به تعویق می اندازد.
بنیان اندیشه های اخلاقی کیش مانوی بر دوگانه گرایی خیر و شر استوار بود.
زهد و تقوای کیش مانی مفرط و بدبینی نسبت به زندگانی و قناعت و گوشه نشینی و انتظار پایان روزگار و تسلط اهریمن همه عقایدی بودند که از مانوی گری سرچشمه گرفته بودند.
نظر عیسی در اجرای اصل و قاعدۀ اخلاقی از دو جهت مهم دانسته شده است: اول از لحاظ سلامت روح و طهارت قلب و ضمیر خود، دوم از لحاظ پاکی و صفت وجدان و ضمیر دیگران.
به حقیقت یکی از صفات بارز عیسی در سراسر مبادی اخلاقی او این بوده است که پیروان خود را از امور ظاهری به سوی امور باطنی متوجه سازد. و مبادی وجدانی درونی را که مبتنی بر تمایلات روحانی باشد، جانشین تظاهر و ریاکاری می کند.
مشخصه اصلی و کلان تعالیم اخلاقی عیسی (ع) خلوص نیت کامل، عمل بر طبقه اندیشه درون، برتر دانستن وظایف اخلاقی از مسایل اجتماعی و مدنی تشریفاتی، توجه به امور باطنی و محبت تحول آفرین بود. عیسی به مردم می آموخت که خداوند سراسر محبت است و نزدیکترین مردم به خدا کسی است که او را دوست بدارد و به مخلوقش محبت کند. از این مخلوق عده ای رانده شده و گناهکار هستند و هیچ کس مستحق آمرزش خدا نمی شود مگر آنکه بفهمد چگونه باید از کسانی که به او بد می کنند در گذرد که از جمله مسائل تقوا در مسیحیت است.
کلیساهای سریانی زبان، زمان اول تمایل غریبی به زهد داشتند. زندگانی انفرادی از عروسی کردن مقدس تر شمرده می شد و مردان و زنان بسیاری چون مسیحی می گشتند تارک دنیا می شدند و عمر خود را صرف دعا و روزه می نمودند.
نگارنده بر این باور است که آسیب نرساندن به حیوانات و درختها از جمله اموری بود که در هر دو آئین مانویت و مسیحیت بر آن تأکید شده است. اما گوشه گیری و عزلت از خصیصه های مانویت است که در مقابل مسیحیت این مسائل را رد کرده و همواره عیسی (ع) شرکت جستن در مسائل اجتماعی و مدنی در جامعه را اهمیت داده و تولید مثل که در مانویت منع شده در مسیحیت همواره بر آن تأکید و اهمیت داده شده است. با این حال مانویان به نظریات طبی علاقه داشتند و نمونه آن نیز نظریۀ عجیب آنها درباره تکامل تدریجی جنین در رحم مادر است که می توان آن را در گونه های مختلفش که از متن پهلوی بندهشن به فرقه های عرفانی اسلامی راه یافته، دنبال کرد.
6-2-8. علم نجوم در مانویت و مسیحیت:
مانی مانند همه معاصرین خود و بیشتر به این خاطر که در بین النهرین، سرزمین پرستش اعداد، نشو و نما کرده به ستاره شناسی معتقد بود و نظریاتش به عناوین مختلف تشریح و برای پیروانش به منزلۀ قانون تلقی می شد.
مانویها به طرح نظریات طبی و نجومی گرایش داشتند.
عیسی مسیح (ع) راز منشأ ستارگان و جهان را برملا کرد.
نگارنده بر این باور است که علومی چون نجوم که توسط عیسی (ع) آشکار شده است همۀ این مسائل منشأ آن خداوند متعال است که رازهای جهان را همواره بر تمام پیامبران آشکار کرده است تا وحی منزلی باشند از جانب خداوند نزد بندگان او. علم نجوم در مانویت و مسیحیت مورد توجه بوده است و دربارۀ ستارگان و آسمان نظرات گوناگونی را ارائه کرده اند که پیروانشان آن نظریات را نوعی قانون در آئین خود قلمداد می نمودند.
بخش سوم: 6-3. سلسله اعتقادات در مانویت و مسیحیت:
6-3-1. معاد در مانویت و مسیحیت:

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد بی سازمانی اجتماعی

Close Menu