مقاله رایگان درمورد
استقلال عمل، فرزندپروری

مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، فرزندپروری

دانلود پایان نامه

را نیز در خانه اجرا کند. در چنین خانواده‌ای فقط دیکتاتور تصمیم می‌گیرد، هدف تعیین می‌کند، راه نشان می‌دهد و وظیفه‌ی افراد را مشخص می‌سازد، امور زندگی را ترتیب می‌دهد، همه باید مطابق با میل و دلخواه او رفتار کند. او فقط حق اظهار نظر دارد و دستورات او بدون چون وچرا باید از طرف دیگران به معرض اجراء درآید. در اینگونه خانواده‌‌ها فقط دیکتاتور استقلال عمل دارد. و ارزش کار دیگران بوسیله‌ی او تعیین می‌شود، آنچه خوب دانست، خوب است و انچه او بد تلقی کرد بد است او در کارهای خصوصی اعضاء خانواده نیز دخالت می‌کند او می‌تواند از دیگران انتقاد کند ولی آنچه او انجام می‌دهد باید بدون چون و چرا مورد تأیید قرار گیرد.
والدین مستبد در مقابل دستوراتی که می‌دهند دلیل نمی‌آورند به نظر آنان فرزند باید از والدین اطاعت بی‌چون و چرا داشته باشد.ماسن در این باره می‌گوید: والدین مستبد بر خلاف والدین دمکرات لزومی نمی‌بیند که برای دستوراتی که می‌دهند، دلیل ارائه دهند به نظر آنان اطاعت بی‌چون و چرا یک فضیلت است. بعضی از والدین از روی خشم چنین روشی را در پیش می‌گیرند و بعضی دیگر نمی‌خواهند درد سر توضیح دادن و بحث و گفتگو را تقبل کنند. البته بعضی دیگر به این دلیل چنین رفتاری را با کودکان خود انجام می‌دهند وتا به نوجوان یاد بدهند که به مرجع قدرت احترام بگذارند اهم خصوصیات والدین مستبد و دیکتاتور بدین قرار است:
1- برای دستوراتی که می‌دهند دلیل نمی‌آورند.
2- فرزند باید اطاعت بی‌چون و چرا از والدین داشته باشد.
3- برای عقاید و نظرات فرزندانشان ارزش قائل نیستند.
4- معمولا یک نفر (پدر یا مادر) حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است.
5- با فرزندان خود گرم و صمیمی نیستند.
فرزندان والدین مستبد کمتر متّکی به خود هستند و اعتماد به نفس کمتر و هم چنین استقلال و خلاقیت پایینی دارند، ذهن کنجکاو ندارند، از نظر رشد اخلاقی کمتر رشد یافته‌اند، و در برخورد با مشکلات روزمره‌ی علمی، تحصیلی و ذهنی انعطاف‌پذیری کمتری دارند معمولا والدین خود را نا مهربان و سهل انگار می دانند و معتقدند که انتظارات و تقاضاهایشان غیر منطقی و نادرست می‌باشد(یاسایی، 1387).
شریعتمداری ( 1387 ) ، در مورد خصوصیات فرزندان با والدین مستبد می‌نویسد بچه‌هایی که در محیط دیکتاتوری پرورش می‌یابند در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت از خود نشان می‌دهند، ولی در واقع دچار حالت اضطراب و هیجان هستن. این بچه‌ها اغلب در مقابل دیگران حالت خصومت و دشمنی به خود می‌گیرند، به بچه‌های هم سن و کوچکتر از خود آسیب می‌رسانند و معمولاً چون افکار و عقاید خاصی را بدون چون و چرا پذیرفته‌اند افرادی متعصب بار می‌آیند. از بسر بردن با دیگران عاجز هستند. در زمینه‌های عاطفی و اجتماعی رشد کافی ندارند. در کارهای گروهی نمی‌توانند شرکت کنند، اغلب متزلزل و ضعیف‌النفس هستند از قبول مسئولیت خوداری می‌کنند نسبت به بزرگسالان به طور کلی بدبین می‌باشند، در مراحل مختلف زندگی از ضعف و بی‌لیاقتی خود رنج می‌برند و غالباً در کار تحصیل نیز موفق نمی‌شوند .
1- شیوه سهلگیرانه(والدین سهل‌گیر) ، (آزادگذار)
فرزندپروری سهلگیرانه با تقاضاهای کم والدین و پاسخدهی زیاد آنها مشخص میشود. والدین سهلگیر به فرزندانشان بیش از حد توجه نشان میدهند و از آنان انتظارات کمی دارند. این والدین اغلب استقلال و آزادی زیادی به فرزندان میدهند ولی معمولا اهداف و انتظارات روشنی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو