مقاله درمورد دانلود وضعیت اقتصادی

مقاله درمورد دانلود وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه

یاردهای ساخت کشتی در اتحادیه اروپا (EU) دیگر توان فعالیت در این بخش از صنعت کشتی سازی را ندارند و ادامه این ناتوانی در رقابت با دیگر رقبای جهانی و آسیایی باعث تعطیلی تعدادی از این یاردها و بیکاری تعداد زیادی از شاغلین در این بخش از فعالیت‌های صنعتی شده است. برای کشورهای اروپایی امیدوارکننده ترین بخش از صنعت کشتی سازی، ساخت کشتی‌های مسافری RO/RO و نفتکش‌های کوچک است که البته باید منتظر ماند و دید. این امکان نیز وجود دارد که روند تقاضای بازار برای این نوع کشتی‌ها خیلی دیر شروع شود و ممکن است بعضی از یاردها نتوانند ظرفیت ساخت خود را برای سال 2004 پرنمایند. از طرف دیگر می‌توان تصور نمود که در طول این سالها سازندگان کشتی درکره جنوبی سعی در وارد شدن به بازارساخت این نوع کشتی‌ها کنند که در این صورت افت قابل توجه قیمت ساخت این نوع کشتی‌ها دور از انتظار نخواهد بود و اوضاع را برای اروپائیان سخت تر نیز خواهد نمود.  

تحولات و تغییرات می‌بایستی در کنار مازاد ظرفیت ساخت جهانی کشتی که بالغ بر حدود 20% می‌باشد، مورد بررسی و توجه قرار گیرد. مازاد ظرفیت تولید جهانی کشتی با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند جایگزینی اجباری ناوگان جهانی و افزایش تقاضای ساخت برای پاسخگویی به افزایش حمل و نقل جهانی و تحولات آتی آن است و از طرف دیگر این مازاد ظرفیت ساخت با سرمایه گذاری‌های فعلی بعضی از کشورهای شرق آسیا مانند چین و این روزها ویتنام و در کنار توسعه یاردهای ساخت کشتی در کشور کره جنوبی که از طریق سپردن فعالیت‌های ساخت به پیمانکاران (SUB-Contracting Process) به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد و این واقعیت تأثیری منفی بر روی قیمت کشتی‌ها خواهد گذاشت و خبر از پائین ماندن قیمت انواع کشتی‌ها را می‌دهد.
جدول 2-1- سفارشات ساخت انواع کشتی در سالهای 2002 و 2003 میلادی
2002 2001
Share % CGT No. Share % CGT No.
30.3 1,820,951 72 29.6 6,990,000 227 Korea
9.8 586,237 117 12.7 2,998,613 275 EU
40.1 2,407,188 189 42.2 9,988,613 502 Sub-Total
37.2 2,231,877 148 33.5 7,932,000 432 Japan
9.1 546,471 61 11.8 2,802,000 218 China
13.6 818,744 176 12.4 2,425,387 416 Others
100.0 6,004,280 577 100.0 23,648,000 1,568 World Total
Source: New Building Order Book – Simpson Spender & Young
Note: Norway is classified under EU
بازار حمل و نقل دریایی
حمل و نقل دریایی اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد جهانی دارد. در حدود 90 درصد از تجارت جهانی از راه دریاها انجام می‌شود. در دو دهه گذشته تجارت دریایی رشد سالانه‌ای برابر 8 درصد را شاهد بوده است.
از نظر کلاسیک، بازار ساخت کشتی از تغییرات بازار جهانی حمل و نقل دریایی تبعیت می‌کند اما در عمل فاکتورهای مختلفی وجود دارند که به روی این ارتباط تأثیر می‌گذارند.
این عوامل که در این بخش از گزارش به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد باعث بی‌نظمی در گردش کار کارخانه‌های ساخت کشتی می‌گردند.
صاحبان و مالکان کشتی تمایل دارند هنگامی سفارش ساخت کشتی دهند که کرایه‌های حمل کالا و پیش‌بینی‌های بازار سیر صعودی داشته باشند. اما بین زمان سفارش و تحویل کشتی یک فاصله زمانی نسبتاً بلند مدتی وجود دارد. در این فاصله زمانی، امکان تغییر در وضعیت اقتصادی جهان و یا وضعیت صنایع کلیدی (برای مثال صنایع ساخت فولاد) وجود دارد به نحوی که در پایان ممکن است برآوردها و تصمیمات مالک کشتی‌ کاملاً اشتباه به نظر برسد.
افزایش تقاضا توسط مالکان به این معنی است که تعادل بازار به هم خورده است. باید توجه داشت که سفارش در زمینه کشتی‌های مختلف همیشه از یک منطق پیروی نمی‌کند بنابراین به منظور داشتن تصویری روشن از وضعیت بازار ساخت کشتی و عوامل موثر بر این بازار باید ابتدا به صورت دقیق وضعیت بازار حمل و نقل دریایی در طول یک بازه زمانی بررسی شود.
در صورتی که در بازار حمل و نقل دریایی ظرفیت اضافی وجود داشته باشد مازاد ظرفیت کشتی‌ها دو اثر مهم را در پی دارد. بدین ترتیب که در کوتاه مدت باعث کاهش هزینه حمل و نقل خواهد شد در حالی که در طولانی مدت برای سفارش ساخت کشتی‌های جدید ظرفیت ساخت کشتی کمتری در دسترس خواهد بود و بنابراین باعث افزایش قیمت ساخت کشتی‌های جدید خواهد داشت.
از سوی دیگر کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تقاضا را برای کشتی‌های جدید کاهش می‌دهد. این امر دو اثر مهم دارد. اول کوچک شدن ناوگان حمل و نقل دریایی (کاهش ساخت کشتی‌های جدید و اوراق کشتی‌ها) و دیگری کاهش قیمت ساخت کشتی‌های جدید. باید توجه نمود که کوچک شدن ناوگان باعث کاهش ظرفیت حمل و بار می‌شود و بنابراین هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد. افزایش هزینه حمل و نقل به همراه کاهش قیمت ساخت کشتی، مالکان را تشویق می‌کند تا به کارخانه‌های کشتی‌سازی سفارش ساخت کشتی جدید بدهند،بنابراین دوباره قیمت ساخت کشتی‌ افزایش خواهد یافت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع آبگرمکن خورشیدی

Close Menu