مقاله درمورد دانلود مهارت های اجتماعی

مقاله درمورد دانلود مهارت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

در رویکرد رجیو امیلیا، همه اعضای جامعه، والدین، مسئولین شهری، در تربیت کودک شریک می شوند واجرایی شدن این موضوع به دلیل مشغله های زیاد مدیران و مسئولین در شهرهای بزرگ امکان پذیر نمی باشد.  

مشارکت والدین نیز به دلیل مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ، کمتر خواهان مشارکت در فعالیت های مهد یا مرکز پیش دبستانی هستند، در حالی که در رویکرد رجیو، والدین معلم اول محسوب می شوند. بنابراین افرادی که در شهرهای بزرگ سعی در بهره گیری از این شیوه را دارند، عملا عنصر مهم ارتباطات وتعاملات والدین، مسئولین شهری، و جامعه را از دست می دهند. این مراکز برای بهره بردن از این رویکرد به استفاده از روش این رویکرد یعنی پرداختن به پروژه اکتفا می کنند ولی به دلیل کمبود ارتباطات در شهرهای بزرگ، پروژه به اندازه کافی گسترده نمی شود، در حالی که در این رویکرد پروژه به وسعت شهر گسترده می گردد، و مربی غیر متخصص خود به تنهایی بار پروژه را به دوش می کشدکه این برای کودک آسیب زننده است. چون مربی برای جبران کمبود عنصر ارتباطات وغنی کردن پروژه ناخواسته دست به آموزش مستقیم می زندوسعی می کند کودک را در معرض امور انتزاعی قرار دهد و همانند نظام های آموزشی پیشین کودک را دریک فضای کاملا تعیین شده وکنترل شده توسط خود قرار می دهد که این با آزادی کودک وروح رجیو مغایرت دارد و اینجاست که لزوم وجود معلمان کارآمد ومتخصص بیشتر حس می شود.
رویکرد رجیو برای اجرایی شدن نیاز به هماهنگی همه محیط ها (جامعه، خانواده، شهر، محله، طبیعت)دارد تا درجریان یادگیری شریک شوند و این امر در محیط های شهری کوچک، روستاها که ارتباطات بیشتری بین افرادحاکم است و امکان استفاده از عناصر طبیعی وجود دارد، مسئولین شهری فرصت بیشتری برای درگیر شدن در جریان یادگیری دارند، امکان پذیر است. در این محیط ها می توان همه شهر را درجریان یادگیری کودک مشارکت داد واز محاسن رویکرد رجیو در جهت تقویت تعاملات اجتماعی و انسجام درونی گروه های جامعه وجلو گیری از آسیب های اجتماعی پیش روی کودکان سود برد. به نظر می رسد شهر های بزرگ نیز برای بهره گیری از روش رجیو با جدی کردن نقش بازی در آموزش کودکان از محاسن آن بهره مند گردند.
ما نمی توانیم روش های سی سال قبل را انجام دهیم و انتظار داشته باشیم که برای جامعه امروز جواب دهد، جامعه راکد و ایستا نیست. آموزش ها و روش های ما باید به روز و پویا باشد. معلمان در رجیو، دائما در حال یادگیری اند و این درسی است که هرمعلم، مهم نیست که فرهنگ وپیشینه آموزش اوچه باشد، باید از آن سود ببرد. درس دیگری که رویکرد رجیو دارداین است که از شکست نترسید. ما باید کودکان رابه چالش وا داریم تا به استعدادهای بالقوه خود دست یابند. زیراهمان گونه که لوریس مالاگازی اعتقاد داردکودکان آینده جامعه هستند و بایدآنها را همگام با زمان پیشرفت دهیم. مدرسه نباید فقط یک زمینه برای شغل آینده باشد بلکه علاوه برآن یک چالش ثابت ودر حال پیشرفت نیز باشد. برای استفاده از رویکرد رجیو به عنوان یک مدل لازم نیست در تمام جنبه ها، از این رویکرد تبعیت کنیم بلکه آنچه که از این رویکرد می آموزیم آن است که به عنوان مدلی از تفکر است که معلمان رجیو با آن درگیر هستند. سرجیو اسپاجیاری یک راهنمای آموزشی در تورهای رجیو، می گوید: “اگر می خواهید مثل ما باشید، از ما کپی نکنید. ماهرگز ازکسی کپی نکردیم. “کسی که ادعا دارد از این رویکرد تقلید می کند، باید بداند که هر جامعه ای فرهنگ متفاوتی دارد. اینکه رجیو به عنوان رویکرد، معرفی شده است نه مدل، به این دلیل است که مدل همیشه ثابت است ولی رویکرد می تواند از طریق مردمی که از آن بهره می گیرند، پیشرفت کند و بالنده شود.
5-3 محدودیت های پژوهش
1-محدودیت زمانی برای بررسی عمیق وهمه جانبه جنبه های کاربردی این رویکرد.
2-عدم وجود پرسشنامه استاندارد در زمینه موضوع پژوهش.
3- عدم آگاهی موسسات و مراکز پیش از دبستان از این رویکرد.
4-محدود بودن شمار موسسات آشنا با رویکرد مورد پژوهش.
5-4 پیشنهادها
5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش
– مهم ترین پیشنهاد این تحقیق تخصیص اعتبار سالیانه از سوی سازمان ها، نهادها و انجمن های مرتبط به بخش کودکان است، تا همه کودکان به طور مساوی از فرصت های موجود در دوره پیش از دبستان استفاده کنند.
– پیشنهاد می شود با وضع قوانین و اعطای تسهیلاتی جهت بهبود امکانات محیطی برای کودکان در مهد ها و موسسات آموزشی تلاش کنیم تا سیستم های آموزشی ما مساوی شوند ویا برخی شانس ها را برای کودکان فقیر فراهم آوریم تا آنها نیز از محیط غنی ومناسب برخوردار باشند.
– برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی مربیان و مدیران مراکز پیش دبستانی از رویکرد های جدید توسط مراکزی که با این رویکردها آشنایی دارند ویا از طریق دانشگاهها و موسسات آموزشی، سعی در الهام گرفتن از این شیوه ها با توجه به فرهنگ بومی ومحلی هر منطقه.
– وضع قوانین ومقرراتی درجهت کمک گرفتن از مربیان حرفه ای و کارآزموده در مهدهای کودک و همچنین اجباری نمودن همکاری مهد ها وموسسات آموزشی با کارشناسان تعلیم وتربیت دوره پیش از دبستان به صورت مشخص، منظم از سوی سازمان بهزیستی وآموزش و پرورش.
– حمایت مسئولین از مدیران و مربیانی که سعی در نو آوری و ابداع شیوه های جدید آموزشی دارند و بهره مند شدن هرچه بیشتر از تخصص ها، توانمندی ها وظرفیت های محلی استان ها.
– برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و آموزشی در بین مربیان باهدف ارتقاء سطح دانش آنان وتغییرنقش مدیران، مربیان مراکز آموزشی از اجرای صرف برنامه ها به سمت تولید گری وبرنامه ریزی فعال و بومی کردن برنامه ها با عنایت به نیازهای کودکان.
– پیشنهاد می شود کارگاه هایی در جهت آشنایی مدیران ومربیان مراکز پیش از دبستان با روش های مستند سازی برگزار شود، تا فرصت رشد حرفه ای مربیان فراهم شود وکودکان کمتر در معرض آزمون ها وتست های مختلف قرار گیرند.
-انجام تحقیقاتی در زمینه آگاه سازی والدین از نقش وجایگاه خود در آموزش وتربیت کودکانشان و اینکه آنان می توانند معلم اول فرزندانشان باشند.
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی
1-پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مقایسه ای بین کودکانی که درمراکز شبه رجیو وبانگاه انسان گرایانه فرصت یاد گیری دارند، با کودکان سایر مراکز که تحت آموزش با روش های دیگر هستند به عمل آید، تا میزان رشد مهارت های اجتماعی، خلاقیت ، زبان، حل مساله و. . . در هر دو گروه بررسی شود.
2-پیشنهاد می شود مقایسه ای بین امکانات موجود درمراکز و موسسات آموزش پیش از دبستان ایران با استاندارد های محیطی موجود در مراکز رجیو امیلیا و یا سایر رویکرد ها به عمل آید تا تفاوت ها ی محیطی وفاصله ها آشکار تر شود تا این امر زمینه ای شود برای بالا بردن سطح کیفی محیط های آموزشی مخصوص کودکان و تغییر فضاهای موجود.
3-پیشنهاد می شود پژوهشی انجام گیرد تا چالش های فرا روی مربیان ومدیران مراکز پیش دبستانی را در زمینه اجرای شیوه های جلب مشارکت والدین در امر آموزش کودکانشان بررسی شود.
4-پژوهشی با هدف بررسی نقش و جایگاه اجرای بازی های هدف دار برای ایجاد یک شخصیت متعادل در کودک ودرمان ناهنجاری های آنان در مقایسه با پرداختن صرف به انجام پروژه ها ی دراز مدت انجام گیرد.
5-پیشنهاد می شود پژوهشی در زمینه چالش های مستند سازی واجرای شیوه های آن فرا روی مربیان مراکزی که با این رویکرد کار می کنند انجام گیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل ساختاری

بستن منو