مقاله درمورد دانلود تکنیک آموزش توجه

مقاله درمورد دانلود تکنیک آموزش توجه

دانلود پایان نامه

– انجام روش‌های درمان رفتاری – فراشناخت، رفتاری – شناختی، رفتاری و دارویی برروی زیر مجموعه‌های مختلف اختلال وسواس یعنی بیماران با علائم غالب وسواس فکری و بیماران با علائم غالب وسواس عملی و مقایسه‌ی نتایج آنها کارآمدی هرکدام از روش‌ها را در زیرمجموعه‌های اختلال وسواس مشخص خواهد کرد.  

– انجام درمان‌های ترکیبی دارویی با هرکدام از روش‌های روان‌شناختی و بررسی نتایج دراز مدت آنها توصیه می‌شود.
– استفاده از مقیاس‌های دقیق‌تر برای سنجش وسواس فکری و عملی نظیر مقیاس ییل براون در پژوهش‌های بعدی توصیه می‌شود.
– بررسی کارآمدی روش‌های رفتاری – فراشناخت نظیر « فاصله گرفتن از غنی‌سازی ذهن» و « تکنیک آموزش توجه» و در مورد اخیر مقایسه‌ی آن با روش‌هایی نظیر « حواس‌پرتی» توصیه می‌شود.
– مقایسه‌‌ی کارآمدی روش‌های درمان رفتاری – فراشناخت، رفتاری – شناختی و رفتاری برروی افراد با سطح تحصیلات متفاوت، مناسب بودن هرکدام از این روش‌ها برای بیمارانی با سطح سواد خاص را مستند خواهد نمود.
5-4-2 پیشنهادهای کاربردی
– با توجه به اثربخشی روش درمان رفتاری – فراشناخت و عدم تفاوت معنی‌دار آن با سه روش دیگر، استفاده از این روش به عنوان یکی از گزینه‌های درمانی برای درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی پیشنهاد می‌شود.
– با توجه به مشاهدات و یافته‌های کیفی پژوهشگر جهت دستیابی به نتایج درمانی بهتر انجام روش‌های
رفتاری – شناختی و به ویژه رفتاری – فراشناختی برروی بیماران با سطح سواد بالاتر توصیه می‌شود.
– با توجه به اینکه درمان دارویی مطابق یافته‌های پژوهش تأثیر بیشتری برسطح افسردگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی دارد، استفاده از درمان دارویی در ضمن درمان‌های روان‌شناختی به ویژه برای بیمارانی که سطح افسردگی بالاتری دارند توصیه می‌شود.
پیوست 1
محتوای جلسات رفتاری
جلسه‌ی اول: بیان علائم وسواس
هدف
آشنایی درمانجویان با یکدیگر و آشنایی با علائم اختلال وسواس فکری و عملی و اثرات خلق بر وسواس و روش‌های کنترل آن
دستور جلسه
الف- ارزیابی درمانجویان از طریق اجرای پرسشنامه‌های وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI)، افسردگی بک (BDI-II) و فراشناخت ولز- 30 (MCQ-30)
ب- توضیح در خصوص روند برگزاری جلسات درمانی شامل تعداد جلسات درمانی، جلسات پیگیری، فاصله‌ی زمانی جلسات و روال برگزاری آنها
ج- بیان اصول و قراردادهای درمانی شامل: حضور به موقع و مداوم، رازداری با توجه به گروهی بودن جلسات درمانی، صداقت در بیان علایم، مسایل و مشکلات، مشارکت در مباحث و انجام تکالیف مربوط
د- معرفی خود در گروه توسط درمانجویان و بیان اجمالی علائم و مشکلات مربوط
ه- بیان علائم اختلال وسواس فکری و عملی در قالب بحث انواع وسواس
و- بیان تاثیر خلق و افسردگی بر وسواس

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تواضع و فروتنی

بستن منو