روابط ایران و روسیه

روابط ایران و روسیه

دانلود پایان نامه

– زبان، خط، مذهب و پول:
زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی با این زبان و خط است. استفاده از زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی آزاد است. دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و دیگر مذاهب اسلامی دارای احترام کامل می باشد و اقلیت های دینی عبارتند از : زرتشتی، مسیحی و کلیمی که در انجام مراسم دینی خود آزادند.  

ریال، واحد پول رسمی کشور می باشد. (جعفری، عباس، 1382، ص 144)
– تقسیم بندی سیاسی سرزمینی:
سیستم فضای سیاسی کشور متمرکز مرکزی است و بنابر آخرین تقسیمات کشوری از 32 استان تشکیل شده است. تهران پایتخت کشور و دارای حدود 5/8 میلیون نفر جمعیت می‌باشد.
– تفکیک قوا :
ایران براساس اصول دموکراتیک و نظام متمرکز مرکزی بر پایه قانون اساسی و سیستم جمهوری اداره می شود. رهبری بالاترین مرجع کشور و هماهنگ کننده قوا می‌باشد. رئیس جمهور مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته و عالیترین مقام رسمی کشور است. مجلس شورای اسلامی با 290 نفر نماینده عهده دار قانون گذاری در ابعاد مختلف کشور می‌باشد. کلیه مصوبات مجلس می باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. مجلس شورای اسلامی قابل انحلال نیست اما مجلس می تواند رئیس جمهور را با شرایطی عزل نماید. قوه قضائیه که رئیس آن توسط رهبر منصوب می گردد وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را داشته و مسئول تحقق بخشیدن عدالت می باشد. (پیشین، ص 144)

مطلب مرتبط :   نکات بسیار مهم در موفقیت تحصیلی فرندانمان چیست

(نقشه شماره 1-1) موقعیت روسیه در جهان

(نقشه شماره 1-2) موقعیت روسیه در منطقه

(نقشه شماره 1-3) موقعیت ایران در جهان

(نقشه شماره 1-4) موقعیت ایران در منطقه

فصـل دوم : روابط ایران و روسیه
در گذشته و حال
گفتار اول : روابط ایران و روسیه تا قبل از انقلاب اسلامی
2-1-1) آغاز روابط ایران و روسیه :
آغاز ارتباط بین مردم دو کشور همسایه ایران و روسیه را برخی از مورخین از سده سوم میلادی دانسته اند. در این تاریخ، اقوام اسلاو به تدریج سرزمین روسیه را مورد هجوم قرار داده و با اقوام ایرانی نژادی که اقوام ایرانی خارجی نام داشتند همسایه شدند. در سده‌های نخستین اسلامی روس ها چندین بار به اراضی جنوبی از جمله طبرستان و آبسکون در عهد حسن بن زید علوی و قفقاز در سده پنجم هجری هجوم آوردند. البته این امور پیش از تشکیل دولت واقعی و واحد روسیه بود که امرای مسکو مصمم شدند برای دسترسی به دریای خزر و استقرار در ناحیه قفقاز متصرفات خود را به طرف جنوب توسعه دهند. (بینا، علی اکبر، 1337، ص 7)
همسایگی و روابط بازرگانی مستلزم وجود ارتباط سیاسی و آشنایی بیشتر بود که با مبادله سفیر میان دولت شیروان شاهان و دولت روسیه در سال 1466م (873 هجری) و با سفر بازرگانی به نام آفاناسی نیکیتین آغاز شد. این سفر حدود 6 سال به درازا کشید. در این زمان مسکو پایتخت روسیه بود و سلسله مسکوی ها در این شهر حکومت داشتند. (مختاری، محمدتقی، 1387، ص 27)

بستن منو