دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

1-کودکانی که کاملأ وابسته به خود هستند و هنوز به مدرسه نمی روند(سن بین 6تا8سال)  

2-کودکانی که در آن واحد برای رشد وتکامل خود هم به خانواده وهم به مدرسه در جهت اجرای تعلیمات اجباری وابستگی دارند(سنین12تا13سال)
3-جوانان و نوجوانانی که مرحله آخر قبل از رسیدن به رشد کامل و بالغ شدن را می گذرانند و کلیه موسسات دولتی تصدی امور آنها را بر عهده داشته و رسیدگی می نمایند
بند اول : درحقوق ایران
چنانکه ملاحضه می شود در گزارش مزبور نیز تعریف و حدود سنی دقیق برای کودک ذکر نشده است تا قابلیت انطباق به تعاریف مختلف کشورها را حفظ نماید لیکن در مقایسه با اعلامیه ی جهانی کودک سال1959قدمهایی را به این سمت برداشته است.بالاخره در ماده 1 ازکنوانسیون حقوق کودک سال1989چنین آمده است: (از نظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.) در این ماده پایان سن بلوغ 18 سال تمام یا کمتر از آن مطابق قانون تعیین شده است.در اکثر کشورها علاوه بر تعریفی که از طفل نموده اند به تقسیم بندی اطفال به حداقل دو گروه سنی نیز مبادرت ورزیده اند.گروه سنی که از بدو تولد آغاز می شود و مطلقأ فاقد مسئولیت است و هیچ واکنشی علیه او نسبت به عمل هرچند به ظاهر مجرمانه وی نشان داده نمی شود. وگروه دیگری که ممکن است مشمول اقداماتی تامینی وتربیتی گردد.در برخی مواد سن خاص فاصله بین این دو طبقه تعیین نشده است بلکه ظهور عواملی نظیر قوه تمیز ملاک قرار گرفته است.
بنددوم : درحقوق فرانسه
در مورد تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی نمی توان به صورت قاطع صحبت کرد،زیرا اختلاف نظرهای بسیاری در مورد تعریف طفل وجود دارد.این اختلافهای موجود در تعیین دامنه دوران کودکی امری نیست که نتیجه اختلاف سلیقه های شخصی باشد در واقع این امر ناشی از متغیر بودن دوران کودکی در افراد مختلف است.بر اساس دیدگاه روانشناسان و کارشناسان تربیتی پایان دوران کودکی در افراد مختلف،متفاوت است؛در یکی زود پایان می پذیرد ودر دیگری دیرتر واین امری نیست که در کنترل افراد باشد،بلکه مقوله ای غیر ارادی و غیر قابل کنترل است و همین عامل باعث می شود که هرگاه نوبت به تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی می رسد تعاریف گوناگونی ارائه می شود.و هر گروه با توجه به متغیر های رشته تخصصی خود تعریفهای متفاوتی را از کودک و دوران کودکی ارائه می دهد. اما به ناچار باید کودک را بطور دقیق بشناسیم تا بتوانیم در این دوران،که مهمترین دوران زندگی او محسوب می شود،اطفال را مورد حمایت قانون قرار دهیم.منظور از کودک و نوجوان در حقوق کیفری، فردی است که((فاقد شرایط لازم روحی-ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخگویی نسبت به نقض قوانین کیفری است.))(موذن زادگان،1383: 163(.
به عبارت دیگر،کودک به معنای وسیع کلمه به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.(عبادی،1387: ص5)
بند سوم : در فقه امامیه
باتوجه به اینکه قانونگذار ما این سن را(یعنی 9و15 سالگی)با معیارهای اسلامی وفقهی تعیین کرده است بد نیست برای اینکه بتوانیم تعریف دقیقی از کودک داشته باشیم،تفحصی در فقه بنماییم. صغیر در لغت به معنای خردسال است،مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله در تعریف صغیر می فرمایند:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(خمینی،1425: ص21) بنابر این صغیر جمیع مراتب قبل از بلوغ را شامل می گردد.البته تعریف دیگری نیز از صغیر شده است:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسید باشد یا به سن بلوغ شرعی رسیده باشد ولی رشید نباشد)این تعریف دامنه شمول واژه صغیر را توسعه می دهد و خلاف نظر مشهور بین فقها است.مطابق تعریف اول با رسیدن به حد بلوغ، دوره صغیر خاتمه می یابد خواه رشد حاصل شده یا خیر؟واز طرف دیگر نظر مشهور بین فقها این است که مادام که بلوغ حاصل نشده است صغر باقی است حتی اگر رشد و کمال عقل حاصل گردیده باشد.
گفتار دوم: در اصطلاح
بنداول : در حقوق ایران
از دیدگاه علمی،مدت عمر هیچگاه ملاک معتبر برای تشخیص بلوغ نبوده است،در حقیقت،بلوغ پدیده ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یک باره حادث شود،بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور برخی از نشانه ها آغاز می شود ودر پایان دوره که زمان آن ممکن است بر حسب اشخاص مختلف کوتاه یا طولانی باشد،پایان می پذیرد. از سوی دیگر،همین پژوهشها نشان می دهد که بلوغ در دختر و پسربه عواملی نظیر نژاد،آب وهوا،تغذیه،بهداشت و وضع اجتماعی بستگی دارد.بر اساس نظریات((لورنس گلبرگ)) روانشناس آمریکایی،گرچه در دوره نوجوانی اخلاق بر پایه نظم و قانون در ذهن فرد شکل می گیرد،اما توانایی قضاوت بر پایه مفاهیم انتزاعی اخلاقی مانند عدالت،بستگی تام به رشد شناختی نوجوان دارد که در مرحله عالی تر کسب می شود.وی عقیده دارد که ابعاد رشد حافظه، استدلال،ادراک و قضاوت ضرورتأ متناسب با رشد جسمی انسان نیست و محیط اجتماعی شرط لازم با رشد اخلاقی فرد است.(زارع،1384: ص11).
(دکتر عبد الرحمن رکنی)روانپزشک و روانکاو نیز در این زمینه چنین اظهار نظر می کند:((کودک به کسی اطلاق می شود که واقع نگری او از جهان اطراف به اندازه کافی رشد نکرده باشد و تنها زمانی می توان افراد را دارای مسئولیت کیفری فرض کرد که چنین واقع نگری در فرد حاصل شده باشد. همچنین رشد،روحی و روانی فرد که شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری وی می باشد هیچ ربطی به رشد جسمی وی ندارد و نمی تواند با بروز علائم جسمی چون بلوغ جنسی حکم به رشد فرد برای مجازات وی نمود واین رشد مستقلأ باید اثبات شود.به عقیده ایشان،این واقع نگری ،اگر تمام شرایط رشد فرد مساعد باشد در سن هجده سالگی تحقق پیدا می کند((
روانشناسان در تعریف بلوغ عقیده دارند:نقطه زمانی پیدایش غریزه جنسی را در کودک،شروع بلوغ می گویند. (احمدی، 1385: ص30)این دوره منشأ تغییرات زیادی در وجود شخص می باشد.بلوغ موجب می شود که شخص به گونه متفاوت احساس نماید و نگاهش نسبت به جهان تغییر می کند.برخورد او نسبت به دیگران و خودش عوض می شود،عقل قوت می یابد این حالت گذر از دوران طفولیت به مرز کمال و رسین به رتبه زنان و مردان است.(محمدی همدانی، 1387: ص265).
بند دوم : در حقوق فرانسه
در ماده 1پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد:( پیمان نامه حقوق کودک، همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را زیر پوشش حمایت دارد.
ماده 1مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای بدترین اشکال کار کودک:(در این مقاوله نامه اصطلاح کودک در مورد اشخاص زیر 18 سال به کار برده می شود.بند5 از میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب16دسامبر1966 میلادی،مقرر می دارد:((حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود.در بند د ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی مصوب1327 و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی ،لفظ کودک به افراد کمتر از هجده سال اطلاق می شود.
همچنین ماده1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی نیز چنین آمده است:((از نظر این کنوانسیون منظور از کودک،افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود)).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

بستن منو