دانلود پایان نامه درمورد نهج البلاغه

دانلود پایان نامه درمورد نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

 

در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است:«ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرحله و لم یستعد،وای!بر کسی که «غفلت »بر او غلبه کند و نتیجه سفر آخرت را به فراموشی بسپارد و آماده آن نشود.»
امام صادق علیه السلام می فرمایند:«ان کان الشیطان عدوا فالغفله لماذا،اگر شیطان،دشمن اسلام است(که هست)، پس غفلت برای چیست؟»
در احادیث گذشته،گاه «غفلت »از خدا و گاه «غفلت »از روز قیامت و گاه «غفلت »ازوسوسه های شیطان،مطرح شده است.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیثی می فرمایند: «فبالها حسره علی کل ذی غفله ان یکون عمره علیه حجه و ان تؤدیه ایامه الی الشقوه،ای وای!بر غافلی که عمرش،حجتی علیه اوست و روزگارش او را به بدبختی کشاند» منظور از«غفلت »در این حدیث، «غفلت »از ترک انجام وظایف،در طول عمر است.
این مساله به قدری دارای اهمیت است که حتی یکی از هدف های بعثت انبیاء، درمان دردهای «غفلت »شمرده شده است،همان گونه که در خطبه 108 نهج البلاغه دربیان اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله آمده است:«متتبع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره،او طبیبی است که داروهای خود را برای درمان موارد«غفلت »آماده ساخته و به دنبال بیمارانش می گردد.»
در حدیث دیگری از همان بزرگوار در مورد آثار زیانبار غفلت چنین نقل شده است:«بینکم و بین الموعظه حجاب من الغفله و الغره،حجاب غفلت و غرور،مانع از آن می شود که مواعظ و اندرزها در شما اثر کند»
در روایات اسلامی در حالات «عیسی بن مریم »علیه السلام آمده است:«از کنار قریه ای عبور کرد که همگی به غضب الهی نابود شده بودند.یکی از آنها را زنده کرد و از او سؤال نمود:
اعمال شما چگونه بود که چنین بلایی دامنتان را گرفت.در پاسخ گفت:پرستش بت،محبت دنیا،ترس کم،آرزوی دراز و غفلت آمیخته با لهو و لعب »
امیر مؤمنان علیه السلام درباره جنبه اجتماعی غفلت فرموده اند:«من دلائل الدوله قله الغفله،از دلایل پیشرفت دولتها(یا پیشرفت در امور زندگی مادی و معنوی)کمی غفلت است »
آری!«غفلت »و بی توجهی در امور اجتماعی،ضایعه عظیمی به دنبال دارد.
این بحث را با حدیثی از امام امیر مؤمنان علیه السلام پایان می دهیم که مردم را با بیان رسای خویش مخاطب ساخته و می فرمایند:«اتق ایها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک،و اختصر من عجلتک،ای شنونده!از مستی(مال و قدرت و مقام و نعمت)بپرهیزو از خواب غفلت بیدار شو و از شتابزدگی بکاه »
طبق بیان مولای متقیان علی علیه السلام عامل بدبختی انسان،سه چیز است:مستی شهوت،غفلت از واقعیت ها و شتابزدگی در کارها و امام نیز در این بیان کوتاه،هشدار می دهد تاشنوندگانش (از هر گروه و هر جمعیت) از این سه امر بپرهیزند تا خوشبخت شوند و اهل نجات گردند.
نتیجه
گرچه بیشتر مردم از آثار زیانبار«غفلت »غافلند،اما پیشوایان بزرگ ما که فاجعه حاصل از آن را می دیدند،با عبارتهای مختلف و تعبیرهای گوناگون هشدار دادند وهمان گونه که در عبارت های گذشته بیان شد،اهمیت موضوع را گوشزد کردند.
یادآوری این موضوع نیز لازم است که «غفلت »مفهوم وسیع و گسترده ای دارد،یعنی،شامل «غفلت »از خدا و«غفلت »از یوم المعاد و ناپایداری دنیا و«غفلت »از شیطان و وسوسه های او میشود و در یک بیان کلی،«غفلت »از تمام اموری که به نوعی باسعادت انسان ارتباط دارد.
فلینتفعِ امروءٌ بنفسه فإنما البصیرُ من سمع فتفکر و نظر فأبصر و انتفع با لعبرِ و انتفع بالعبر ثم سلک جدداً واضحاً یتجنبُ فیهِ الصرعه فی المهاوی و الضلال فی المغاوی و لا یُعینُ علی نفسه الغواه بتعسُّفٍ فی حقٍ أو تحریفٍ فی نطقٍ أو تخوفٍ من صدقٍ. (خطبه 153، صص 151-150 شهیدی، صص474 -473 فیض الاسلام، صص214-213صبحی صالح)
پس انسان باید از خویشتن سود برد! بینا کسی است که بشنودو بیندیشد؛ بنگرد و به دل بینا گردد؛ از عبرتهاسود جوید، سپس رهسپار راهی روشن گرددو در آن (راه) از افتادن در پرتگاه ها و گم شدن در کوره راه ها (شبهه ها) دوری جوید. با بیراهه رفتن در راه حق، یا دگرگون ساختن معنی گفتار، یا بیم از راستگویی، گمراهان را به زیان خویش یاری ندهید.
اُ ستن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری،این جهان را آفت است
(بیت 2066، دفتر 1)
ای جان من، ستون این جهان غفلت و ناهوشیاری است؛ و سبب و علت آبادانی و رونق دنیا همین بیخبری است. و. هوشیاری برای این جهان، آفت و زیان بارگی میآورد. ( مراد از غفلت، غفلت معمولی متداول نیست، بلکه غفلت نسبت به مرگ و داغ از دست رفتگان و غم نعمت هایی است که از کف رفته است. اگر بیشتر به این معنی، فراموشکار و غافل نمی شد، هرگز تن به کوشش وتلاشی نمیداد، زیرا هر لحظه خود را رفتنی میدانست و گرانباری اندو و عزیزان از دست رفته اش نیز او را از سعی و تلاش باز می داشت، در نتیجه، جهان آباد نمیشد و نسل آدمیان منقرض میشد. از این رو چنین غفلتی اگر به افراط نگراید عامل مهمی در جهد و کوشش مثبت بشر می شود.) (دفتر 1، ص 551)
هوشیاری ز آن جهان است و، چو آن
غالب آید،پست گردد این جهان
(بیت 2067، دفتر 1، ص 552)
زیرا هوشیاری از آن عالم معنوی است اگر هوشیاری بر غفلت، چیره شود و آن را محو سازد، این جهان، سست و خوار میگردد.
گوش را اکنون زغفلت پاک کن
استماعِ هجرِ آن غمناک کن

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع تعاملات میان فرهنگی

بستن منو