دانلود پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

– ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375 « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود ».  

– ماده 575 قانون تجارت بیان می کند « ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند».
– متن ماده 19 ،« هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد . تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد» .
– سه ماه پس از خروج موسی از مصر به فرمان خداوند ایشان در کوه سینا دو لوح یافتندکه ده فرمان الهی بر ان نقش بسته بودکه احکام کیفری شریعت یهود را بیان میکرد جرایمی مانند قتل، زنا و سرقت از جرایمی است که در ده فرمان از آنها نهی شده است.
– منابع حقوق کیفری یهود عموماً در سه دوره بررسی شده اند :
الف) دوره کتاب مقدس : در این دوره بین قرن 13 تا 14 پیش از میلاد است که کتاب مقدس عبرانی شکل گرفته است . محور اصلی بحث شریعت در کتاب مقدس اسفار خمسه یا تورات است که به اعتقاد یهودیان از طرف خدا بر موسی نازل شده است که در میان یهودیان به عهد و مسیحیان به عهد قدیم معروف است .
ب) دوره تلمودی : در سال هفتاد میلادی پس از ویرانی معبد اورشلیم به دست رومیان ، دانشمندان یهودی که در اطراف و اکناف پراکنده شده بودند دست به تدوین شریعت شفاهی زدند و کتابی بنام میشنا تألیف کردند و شارحان بعدی یهودی به تفسیر میشنا پرداختند و مجموعه عظیمی را به وجود آوردند که تلمود نامیده می شود .
ج) دوره پساتلمود : پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند که آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر در نزد یهودیان باقی ماند .(ر.ک بی نام ، مجازات ها در آیین یهود ، سایتwww.imnogarrabblogfa.com . )
– جهت اطلاع بیشتر به بخش پتکار رادیستان که از بخشهای نسک پانزدهم اوستا که نیکا توم نسک نام دارد و درباره نابودی و بی نویای که ناشی از عمل خرابکاران است مراجعه کنید (دار مستترجیمس، تفسیر اوستا و ترجمه گاتها، مترجم از فرانسه به فارسی دکتر موسی جوان ، تهران ، چاپخانه رنگین ، 1342) .
– دیبازوی «فاصله میان دو انگشت وسط دو دست در حالیکه بازوان باز گشاده است»
– جهت اطلاع بیشتر از نحوه و چگونگی اجرای اعمال و ادعیه مربوطه به (دار مستترجیمس ، پیشین ، ص 181) به بعد مراجعه کنید .
– به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تاریخ 27/2/1377 کلیه مقررات قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است .
– اداره حقوقی دادگستری در نظریه های مشورتی متعددی که تاکنون صادر نموده است مراتب مرقوم را مورد تأکید قرار داده است از جمله در پاسخ استعلامهای به عمل آمده است اعلام نموده است که:
الف) در نظریه شماره 4947 مورخ 20/7/71 اعلام نموده است : قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی ارتباطی به محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد بعبارت دیگر سابقه کیفری موثر موضوع قانون مذکور موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بنابراین مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد ، البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و موثر بودن آن اشاره شود .
ب) در نظریه شماره 3015 مورخ 31/5/71 اعلام می دارد : چون غیر از مواردی که طبق ماده 14 ق.ر.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات تعزیری در حکم درج می شود در سایر محکومیت های تکمیلی و تبعی و در نتیجه محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 19 ق.م.ع که در حال حاضر نسخ شده است پیش بینی نگردیده است ، بنابراین و با توجه به بخشنامه شماره 38999/1 مورخ 11/8/62 شورای عالی قضایی صدور گواهی عدم سوء پیشینه درباره کسانی که به موجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی و یا طبق مقررات راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود و دیات و تعزیرات در دادگاههای کیفری دادگستری محکومیت قطعی پیدا می کند منع قانونی ندارد . البته بهتر است که به موضوع محکومیت و فقدان آثار تبعی آن اشاره شود .(همان ص172 )
ج) در نظریه شماره 5652/7 مورخ 7/10/70 اعلام داشته است : ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی که مجازاتهای موثر را احصاء کرده است توجه به محکومیتهایی دارد که در قوانین جزایی اسلامی مذکور است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و این امر ارتباطی به محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 ق.ر.م.ا که در دادگاه مورد حکم قرار می گیرد ندارد و بعبارت دیگر سابقه موثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود و زوال آن هم احتیاج به قانون ندارد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت ویا موثر یا غیر موثر بودن اشاره شود .(همان ص174 )
– از جمله آیات دیگری که می توان مورد اشاره قرار گیرد آیه 39 سوره مائده و 112 سوره توبه و 153 سوره اعراف و82 سوره طه و7 سوره عنکبوت و53 سوره زمر و116 سوره نساء و199 سوره اعراف و 32 سوره نجم می باشد که مضامین مشابه با آنچه بیان شد دارند .
– از جمله احادیث دیگر در این زمینه متوان به روایات ذیل اشاره کرد
روایتی از امام صادق (ع) موجود است که می فرمایند :« ان رجلا قطع فی قطع الطریق فشهد عند علی (ع) شهاده فسال عند قومه فقالوا فیه خیرا فاجاز علی (ع) شهادته حین تاب و علمت من التوبه » ( نوری طبرسی میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ، ج17، چاپ دوم ،موسسسه آل البیت، احیاء التراث، 1408 ق ، ص438 )
و همچنین روایتی از امام علی بن موسی الرضا (ع) موجود است :« لا تجوز شهاده المفتری حتی یتوب من الفریه و توبته ان یقف فی وضع الذی قال فیه قال یکذب نفسه » (نوری طبرسی میرزا حسین، پیشین، ج17، ص436 )
به این معنا که امام رضا (ع) فرمودند که شهادت فرد مفتری تا زمانی که اقرار به توبه نکرده قبول نیست و شرط قبول توبه این است که در مکانی که قذف کرده از عملش تبری جوید .
این دو روایت هم تصدیقی بر حمایت اسلام از بزهکار و کمک به او را برای بازگشت به آن اجتماع را از سرگیری یک زندگی عادی می باشد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع جمهوری اسلامی

Close Menu