دانلود پایان نامه درمورد قرآن مجید

دانلود پایان نامه درمورد قرآن مجید

دانلود پایان نامه

 

(بیت 899، دفتر2، ص 255)
بنابراین در این جهان هیچ کس بخیل و تنگ چشم نیست: زیرا هیچکس دست به کاری نمیزند که در آن پاداشی نباشد (ر.ک. شرح کافی، ج 2، ص 102).
(مقصود این است: آن کسی که به صفت بخل متصف شده علتش این است که عوض و پاداش را ندیده: والا اگر می توانست پاداش بخشندگی را مشاهده کند و یقین می کرد که بخشیدن مال به معنی خسران و زیان نیست بلکه به دست آوردن عوضی بالاتر و بهتر است، در آن صورت، هرگز بخل نمیورزید. (مقتبس از شرح کبیر انقروی، دفتر دوم، جزء اول، ص 315 – 314)
گفت آن آتش ز آیات خداست
شعله ای از آتش ظلم شماست
(بیت 3713، دفتر1، ص 954)
آب بگذارید و نان قسمت کنید
بُخل، بگذارید اگر آلِ منید
(بیت 3714، دفتر1)
گفت نان در رسم و عادت داده اید
دست از بهرِ خدا نگشاده اید
(بیت 3716، دفتر1)
4-2-5-3- تحلیل بخل
اگر نگاهی به جهان آفرینش بیندازیم، همه جا سخاوت و انفاق و بذل و بخشش را مشاهده می میکنیم در جهانی که همه جا سخاوت حکم فرماست آیا جایی برای انسان بخیل وجود دارد؟ با عنایت به آیات الهی که بخل را همانند طوقی می داند که در روز قیامت به گردن بخیل آویخته خواهد شد و اینکه هر که بخل بورزد نسبت به خود بخل کرده. و خداوندبی نیاز است و سخنان حضرت علی(ع) که نگاه کردن به انسان بخیل راه سبب سنگدلی می داند و آن را مایه ننگ و تهیدستی و تنها ماندن در دیار خویش می بیند. وهمچنین مرداری که بخیلان در گذشته به آن رغبت داشتند و دانستن آن به عنوان سر چسمه همه زشتکاری ها و بدی ها و گرامی نداشتن خدا در میان بندگان و بریدن از نزدیکترین برادران ،این صفت رذیله نیز جزء صفاتی است که انسان باید از آن دوری کند و هرگز به سوی آن نرود و به یقیق مردود است.
مولانا نیز با اشاره به آتش بخل که همه چیز را خواهد سوزاند و آن در صورتی است که بخشش نه از برای خدا بلکه از روی عادت باشد و اینکه بخشش مانند آبی است که آتش بخل را خاموش می کند و اگر کسی لذت پاداش بخشش را چشیده باشد هرگز بخل نمی ورزد او نیز این صفت رذیله را گاهی خوب و کاهی بد نم یداند بلکه آنرا مردود و مطلقا رد می نماید.
4-2-6- غفلت
«غفلت »دارای مفهوم وسیع و گسترده ای است که هر گونه بی خبری از شریط زمان ومکانی(که انسان در آن زندگی می کند)و از واقعیت های فعلی و آینده و گذشته خویش و از صفات و اعمال خود و از پیامها و آیات حق و همچنین هشدارهایی که حوادث تلخ و شیرین زندگی،به انسان ها می دهد را شامل می شود.
بی خبری از این واقعیت ها و نداشتن موضع گیری صحیح در برابر آنها،خطر بزرگی برای سعادت انسان ها است،خطری که هر لحظه ممکن است،دامان انسان را بگیرد و اورا به کام نیستی فرو برد،خطری که می تواند زحمات سالیان دراز عمر انسان را در یک لحظه بر باد دهد.
شاید بارها،شنیده باشیم که فلان شخص با زحمت بسیار،اموال و سرمایه های عظیمی به دست آورده بود،اما بر اثر یک لحظه «غفلت »آتش سوزی عظیمی به وجود آمد که تمام آنها را در کام خود فرو برد،انسان نیز در مسیر سعادت چنین است. ممکن است،افتادن در دام «غفلت »در یک لحظه کوتاه،سرمایه های معنوی او را مبدل به خاکسترحسرت کند.
به همین دلیل علمای اخلاق،بحث های وسیعی درباره «غفلت »و ذکر و بیداری(که نقطه مقابل آن است)در کتاب های خود آورده اند و از عواملی که می تواند پرده های «غفلت »را کنار زند و انسان را از خواب «غفلت »بیدار کند،بحث نموده اند.
با این مقدمه،به قرآن مجید مراجعه می کنیم و اهمیتی را که این کتاب بزرگ آسمانی بر این امر قایل شده،در آیات زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون(سوره اعراف،آیه 179)
و اقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفله من هذا بل کنا ظالمین(سوره انبیاء،آیه 97)
و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینه الحیوه الدنیا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا (سوره کهف،آیه 28)
ان الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتناغافلون×اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبون (سوره یونس،آیه 7 و 8)
یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الآخره هم غافلون (سوره روم،آیه 7)
ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلاذلک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین (سوره اعراف،آیه 146)

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی

بستن منو