دانلود پایان نامه درمورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه درمورد دنیا و آخرت

دانلود پایان نامه

هرگونه غل(حسد و کینه و دشمنی) را از سینه آنها برمی کنیم(و روحشان را پاک می سازیم) در حالی که همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند.  

4-2-4-1- حسد در روایات اسلامی
در روایات اسلامی نکوهش شدیدی از حسد شده به گونه ای که در باره کمتر صفتی از صفات رذیله چنین نکوهش دیده می شود، به عنوان نمونه کافی است که به چند حدیث زیر که گوشه کوچکی از آن احادیث است نظر بیفکنیم:
در حدیثی از رسول خدا(ص) می خوانیم: «الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب; حسد حسنات را می خورد همان گونه که آتش هیزم را می خورد».
تعبیر بالا به خوبی نشان می دهد که آتش حسد می تواند تمام خرمن سعادت انسان و حسنات او را بسوزاند و زحمات یک عمر او را بر باد دهد به گونه ای که دست خالی از دنیا برود.
همین معنی به صورت شدیدتری از امام باقر و امام صادق 8 نقل شده است، می فرمایند: «ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب; حسد ایمان را می خورد همان گونه که آتش هیزم را می خورد».
آری صفت رذیله حسد نه تنها خرمن حسنات را می سوزاند که خرمن ایمان را نیز خاکستر می کند. شرح این سخن در تحلیل های آینده خواهد آمد.
در حدیث دیگری از امام امیرمؤمنان(ع) آمده است: «الحسد شر الامراض; حسد بدترین بیماری اخلاقی است ».
طبق این حدیث هیچ بیماری اخلاقی بدتر از حسد نیست.
از همان حضرت نقل شده است که فرمود: «راس الرذائل الحسد; سرچشمه صفات رذیله
حسد است ».
و نیز از همان حضرت در یک تعبیر کنایی آمده است که فرمود: «لله در الحسد ما اعدله بدء بصاحبه فقتله; آفرین بر حسد! چقدر عدالت پیشه است، نخست به سراغ صاحبش می رود و او را می کشد»!
باز از همان حضرت نقل شده که فرمود: «ثمره الحسد شقاء الدنیا و الآخره; میوه درخت حسد شقاوت دنیا و آخرت است »!
در حدیث دیگری از امام صادق(ع) آمده است: «آفه الدین الحسد و العجب و الفخر; آفت دین و ایمان(سه چیز است) حسد و خود بزرگ بینی و فخرفروشی ».
امام صادق(ع) می فرماید: هنگامی که موسی بن عمران(ع) با خدا مناجات می کرد چشمش به مردی افتاد که در سایه عرش الهی قرار داشت، عرض کرد: «یا رب من هذا الذی قد اظله عرشک; خداوندا این کیست که عرش تو بر سر او سایه افکنده است؟!» فرمود: «یا موسی هذا ممن لم یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله; ای موسی! این از کسانی است که نسبت به مردم در برابر آنچه خداوند از فضلش به آنها ارزانی داشته، حسد نورزیده ».
در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) می خوانیم: «سته یدخلون النار قبل الحساب بسته; شش گروهند که قبل از حساب الهی وارد آتش دوزخ می شوند به خاطر شش چیز»!
«قیل یا رسول الله من هم؟; عرض کردند ای رسول خدا! آنها کیانند»؟
«قال: الامراء بالجور، و العرب بالعصبیه، و الدهاقین بالتکبر، و التجار بالخیانه، و اهل الرستاق بالجهاله، و العلماء بالحسد; زمامداران به خاطر ظلم و بیدادگری، عرب به خاطر تعصب، کدخدایان و خان ها به خاطر تکبر، تجار به خاطر خیانت به مردم، روستاییان به خاطر جهل و دانشمندان به خاطر حسد»!
به این ترتیب حسد در درجه اول بلای بزرگ برای دانشمندان است!
این بحث را با حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) به پایان می بریم(هر چند احادیث در این زمینه بسیار است) فرمود: «انه سیصیب امتی داء الامم! قالوا: و ماذا داء الامم؟! قال: الاشر و البطر و التکاثر و التنافس فی الدنیا، و التباعد و التحاسد حتی یکون البغی، ثم یکون الهرج!; به زودی بیماری(بزرگ) امتها، امت مرا فرامی گیرد! عرض کردند: بیماری(بزرگ) امتها چیست؟ فرمود: هوسرانی و عیاشی و فزون طلبی، مسابقه در دنیاپرستی، اختلاف و نفاق و حسد نسبت به یکدیگر و سرانجام به ظلم و ستم و سپس به هرج و مرج مبتلا می شوند»!
حسدُ الصدّیقِ من سُقمِ المودّهِ.(حکمت 218، ص398 شهیدی، ص1184 فیض الاسلام، ص507 صبحی صالح)
حسادتِ دوست از نادرستیِ دوستی اوست.
العجبُ لغفلهِ الحسّادِ عن سلامهِ الأجسادِ.(حکمت23،ص398شهیدی، ص1186فیض الاسلام، ص513 صبحی صالح)
شگفت است که حسودان از سلامتی بدن های مردمان غافلند!
صحّهُ الجسدِمن قلّهِ الحسدِ .(حکمت 256، ص403 شهیدی، ص1200 فیض الاسلام، ص513 صبحی صالح)
تندرستی از کمیِ رشک بردن است.
ور حسد گیرد ترا در ره گلوُ

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد احکام شرعی

بستن منو