دانلود پایان نامه درمورد تواضع و فروتنی

دانلود پایان نامه درمورد تواضع و فروتنی

دانلود پایان نامه

توضیح این که: هر حکم، موضوعی مخصوص به خود دارد; مثلا، شکافتن بدن دیگری و ایراد جرح بر آن یک جنایت است، و قابل قصاص و تعقیب، ولی گاه این موضوع عوض می شود، چاقو به دست جراحی می افتد که برای نجات جان بیمار، شکم او را پاره می کند، تا غده خطرناکی را در بیاورد، یا قلب او را می شکافد تا دریچه و رگهای قلب را اصلاح کند، در اینجا موضوع عوض  

می شود و دیگر جنایت نیست. و طبیب جراح شکافنده قلب و شکم، در خور ستایش و جایزه است.
هیچ کس نباید این گونه دگرگونی احکام را که به خاطر دگرگونی موضوعات پیدا می شود، دلیل بر نسبیت بگیرد. نسبیت آن است که موضوع بدون دگرگونی ماهوی و موضوعی، نسبت به اشخاص یا زمانهای متفاوت احکام متفاوتی پیدا کند.
احکام شرع نیز این گونهاند، شراب حرام و نجس است، اما ممکن است با گذشت چند روزی و یا با اضافه ماده ای به آن، تبدیل به سرکه پاک و حلال گردد. این نسبیت نیست، نسبیت آن است که شراب را مثلا در جوامعی که علاقه به شراب دارند حلال بدانیم و در جوامعی که علاقه ندارند حرام بدانیم بی این که تغییر در ماهیت شراب ایجاد شود.
یا این که دروغ درآنجا که معمولا منشا فساد و تضعیف اعتماد عمومی است، حرام و رذیله است; و آنجا که به منظور اصلاح باشد حلال و فضیلت است.
از مجموع آنچه گفته شد چنین برمیآید که مساله نسبیت در اخلاق از دیدگاه اسلام و قرآن و منطق عقل مردود است و در واقع طرح مساله نسبیت در مباحث اخلاقی مساوی با نفی اخلاق است، چرا که طبق نظریه نسبیت اخلاقی، هر رذیله ای در جامعه فراگیر شود فضیلت است; و هر بیماری اخلاقی فراگیر، صحت و سلامت محسوب می شود و اخلاق به جای این که وسیله ای برای سالم سازی اجتماع گردد، عاملی برای توسعه فساد خواهد شد.
از بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق بودن در نهج البلاغه و مثنوی هم در تمام مواردی که پای منافع شخصی و فردی به میان میآید. اخلاق نسبی می شود حضرت علی (علیه السلام) و مولانا انسان ها را به یک اخلاق جهان شمول، عقلانی و عملی دعوت می کنند که البته حقیقتی نیک و اراده ای مطلق است. با مقایسه ای که صورت گرفته میان سخنان گهربار حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه و ابیات شش دفتر مثنوی در مواردی همچون ( ریاکاری ، تکبر، حص و طمع و آز، حسد، بخل، غفلت، غرور و خودبینی) که از زذایل اخلاقی به شمار میآیند هم مولایمان علی (علیه السلام) و هم مولانا مطلقا آن را رد می کنند و جایز نمی شمارندو همچنین در موارد (تواضع و فروتنی، قناعت، جود و صبر و شکیبایی، عدل و توبه) که از فضایل اخلاقی محسوب می شوند آنها را جایز می شمارند و به آن توصیه میکنند و ترک آنها را از نواقص انسان ها می دانند.
امید است این پژوهش مقدمه ای برای بدست آوردن نتایج دیگری راجع به تربیت انسانها در مراحل بعد گردد و راه را بر افرادی که بنا به تمایلات شخصی و منافع خود اخلاق را نسبی می دانند بسته و آنها را به ذات اصل وحدانیت خداوند متعال دعوت نماید که هدف از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل نیست.
منابع و مآخذ :
ابن مسکویه، احمدبن محمد. (1381). تهذیب الاخلاق؛ مترجم: علی‌اصغر حلبی، انتشارات اساطیر.
احمدیان، سکینه.(1387). پژوهشی پیرامون جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام با تکیه بر آثار مولانا و سعدی، چاپ اول، تهران، انتشارات لوح زرین.
ارّجانی، فرامرزبن خدادادبن عبدالله الکاتب.(1362). سمک عیار، با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری، ج اول، تهران؛ انتشارات آگاه.
استعلامی، محمد. (1379). مثنوی مولانا جلاالدین محمد بلخی. تهران: زوار
امید، مسعود.( 1381). درآمدی بر فلسفه اخلاق از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر ایران؛ تبریز، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی دانشگاه تبریز.
ایرانی، دین شاه.(1361). اخلاق ایران باستان؛ چ پنجم، تهران، انتشارات فروهر.
اینوسترانتسف، کنستانتین(1351). تحقیقاتی درباره ساسانیان، مترجم: کاظم کاظم‌زاده؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
آر. اف. اتکینسون.(1370). درآمدی بر فلسفه اخلاق، سهراب علوینیا، تهران، مرکز نشر و ترجمه کتاب.
بهار، محمدتقی.(1370). سبک‌شناسی، ج. 1 و 2، چ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
بیهقی دبیر، ابوالفضل محمدبن حسن.(1386). تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات مهتاب.
خاتمی،احمد. (۱۳۸۸). فهرست موضوعی نهج البلاغه. تهران: سروش
جعفری، محمدتقی. (1357). مولوی و جهان‌بینی‌ها در مکتب‌های شرق و غرب. تهران: بعثت
ــــــــــــــــــ . (1358). ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: فرهنگ اسلام
حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد.(1378). دیوان حافظ، از نسخه غنی و قزوینی، چاپ اول، سمنان، انتشارات خلاق.
حسینی قلعه بهمن، سید اکبر.( 1383). واقع‌گرایی در نیمه دوم قرن بیستم، قم، موسسه آموزشی امام خمینی.
خواص، امیرو دیگران.( 1385). فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی، قم، نشر معارف.
دورکیم، امیل.( 1360). فلسفه و جامعه شناسی، ترجمه فرحناز خمسهای، تهران، بینا.
دیلمی، احمد، آذربایجانی، مسعود( 1385) اخلاق اسلامی، قم، نشر معارف.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع حقوق مدنی و سیاسی

بستن منو