دانلود پایان نامه درمورد ادله عدم تحریف قرآن

دانلود پایان نامه درمورد ادله عدم تحریف قرآن

دانلود پایان نامه

«ظاهر شرح حال راویان حدیث نشان می دهد که در میان آنان گرایش به تحریف قرآن رواج داشته است, مانند راویانی هم چون: احمد بن محمد بن خالد برقی که شیخ طوسی و نجاشی در زمره ی کتاب های او کتاب التحریف را نام برده اند و نیزپدرش، یعنی محمد بن خالد برقی که بنا به قول نجاشی کتاب تنزیل و تغییر را نگاشته و علی بن حسن بن فضّال باکتاب تنزیل من القرآن و تحریف، محمد بن حسن صیرفی با کتاب التحریف و التبدیل، احمد بن محمد بن سیارباکتاب القرائات، شیخ حسن بن سلیمان حلی باکتاب التنزیل والتحریف، و بالاخره محمد بن العباس بن علی بن مروان ماهیارباکتاب قرائه امیر المؤمنین- علیه السلام- وکتاب قراءه اهل البیت- علیهم السلام- .محدث نوری درادامه از شهرت قول به تحریف در بین قدما و انحصار افراد معین به تحریف ناپذیری قرآن درمیان آنان خبر می دهد.»(نوری ، 1384، 3/1)

«در واقع، محدث نوری با طرح این مسأله، راه را برای دیگران هموار کرده است, کسانی که دنبال بهانه اند و بدون تأمل و تعمق در اطراف مسأله، بی مهابا به شیعه افترا می بندند و تمام قدمای شیعه را به گرایش به تحریف متهم می کنند.»(الهی، بی تا، 4/1)  

برخی دیگر مثل مال الله درکتاب خود اظهار داشته که«کسانی راکه با صراحت برتحریف ناپذیری قرآن حکم کرده اند، مانند: شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ طبرسی-رحمهم الله – بر تقیه حمل کرده و حتی شیعه را به تحدی فرامی خوانند بر این که در بین قدما کسی جزاین چهار نفر را نشان دهد که برسلامت قرآن از تحریف گواهی داده باشد.»(الهی ظهیر، بی تا ، 4/1) حال آن که ازقدمای شیعه که باصراحت بر سلامت قرآن از تحریف حکم کرده اند. اما آنچه که در این جا باید بدان بپردازیم پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا مراد از عنوان تحریف براین کتاب ها، تحریف در الفاظ قرآن است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: « از آن جا که اساساً مکتوبات قدما روایی و موضوع اصلی کتاب هایشان، نگارش و یا تنظیم و تنسیق احادیث به صورت باب بندی بوده است، مراد آنان از عنوان تحریف برنگاشته های شان، همان معنای اصطلاحی تحریف در متن احادیث است که ظهور در تحریف در معنا و حمل آیات برخلاف مراد خداوند است, بنابراین به طورقطع می توان ادعاکردکه ظاهر اکثر احادیث در این کتاب ها، تحریف درالفاظ قرآن نیست، بلکه قدرمتیقن اصناف گوناگون آنها تحریف به معنای اعم است که شامل اختلاف قرائت ها، حذف و تحریف در وحی تفسیری[که به نظر می رسد این مورد بیش تر مد نظر آنان بوده]، اختلاف در تألیف آیات، حمل آیاتی که بنابر شأن نزول ها و تبیین پیامبر اکرم- صلی الله علیه وآله- درباره ی ولایت اهل بیت- علیهم السلام- بوده، ولی دیگران برخلاف آن حمل کرده اند و… می باشد. شاهد بر این مطلب کتاب هایی دراین زمینه است که هم اکنون در دسترس ماست, مانند کتاب القراءات[یا التنزیل والتحریف]از احمد بن محمد سیاری[که شاید گسترده ترین کتاب دراین باره باشد]. هر کس با دیده ی انصاف به مضامین احادیث این کتاب بنگرد، خواهد دید که اکثر احادیث این کتاب از موضع نزاع- تحریف درالفاظ قرآن- بیرون است. در واقع می توان ادعا نمود که هر چند اکثر این کتاب ها مفقودند، لیکن چون مضامین احادیث آنها در لابه لای کتاب ها و نقل قول های دیگران آمده، می توان حدس زد که محتوای آنها زیاد نیست.»(مجلسی ، 1403ق ، 6/6)
2-11- ادله عدم تحریف قرآن:
2-11-1- آیات قرآن:
براساس تحقیقات انجام شده پیرامون این موضوع آیات و تفاسیر متعددی یافت می شود که فقط به این دو آیه که بر عدم تحریف قرآن دلالت می‌کند اشاره می کنیم:
الف. « إِنَّا نحَْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحََافِظُون»= البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم آن را محققا محفوظ خواهیم داشت. (9 / حجر). این آیه به صراحت دلالت بر عدم تحریف قرآن دارد منظور از ذکر در این آیه قرآن است که از تحریف مصون بماند.
ب. «خداوند به سوی شما ذکری فرستاد، فرستاده‌ای که آیات خدا را بر شما تلاوت می‌نماید»(65/هود) به نظرمی رسد منظور از این آیه ذکر رسول خدا است که از شرّ اشرار محفوظ بماند.در نتیجه منظور از ذکر در هر دو آیه، قرآن است نه پیامبر. بنابراین هیچ گونه بطلان که تحریف نیز یکی از مصادیق آن است نمی‌تواند به ساحت قدس قرآن راه یابد.
2-11-2- روایات:
الف . یکی از روایاتی که بر عدم تحریف قرآن دلالت می‌کند:
«حدیث ثقلین است که از رسول خدا ـ صلّی الله علیه وآله ـ به تواتر از علمای عامه و خاصه نقل گردیده است. در این احادیث رسول خدا قرآن و عترت – اهل بیت- را جانشین خود معرفی نموده که هم دوش وغیرقابل انفکاک از همدیگر می‌باشند ودر میان مردم تاروز قیامت باقی می‌مانند تا در پیشگاه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ درحوض کوثر وارد بر او گردند.
کسانی که قائل به تحریف هستند اکثر آنان تحریف را تنها در آیات مربوط به بحث ولایت و مشابه آن می‌دانند، در صورتی که آیات ولایت نیز شدید لازم التمسک و لازم التبعیه است، وآیات لازم التمسک هم طبق اخبار ثقلین قابل تحریف نیستند و همان طوری که توضیح داده شده از تحریف و تغییر مصون و محفوظ می‌باشد، و از اخبار متواتر ثقلین استفاده می‌شود که قرآن وعترت دو مدرک ومرجع اصلی و مستقل هستند، ‌که از این دو منبع مستقلا باید پیروی کرد و تمسک جستن به اخبار ثقلین برامت اسلامی واجب ولازم است و به همین دلیل علمای شیعه به اخبار ثقلین تصریح کرده‌اند. بنابراین قول به تحریف به طور مسلم باطل است.
استدلال به حدیث ثقلین بر عدم تحریف قرآن از دو جهت است:
اولا: قول به تحریف مسلتزم عدم وجوب تمسک به کتاب منزل می‌باشد. و لکن وجوب تمسک به قرآن و عترت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در میان مردم الی یوم القیامه ماندنی است و هرگز جداشدنی نیست، واین روایت دلالت بر عدم اقتران کتاب و عترت دارد. بر این استدلال اشکال کرده و می‌گویند: اخبار ثقلین تنها بر نفی تحریف در آیات فقهی احکام قرآن دلالت می‌کند نه همه آیات قرآن در صورتی که اخبار ثقلین از مواردی است که مردم به آن تمسک جسته‌اند.»((طاهری خرم آبادی،1389،349) پس وقوع تحریف درآیات دیگری از آن نفی نمی‌شود؟
آیت الله العظمی خویی– رحمت اله علیه – جواب داده است:
«به نظرما این گفتار پایه محکم و اساس ندارد، زیرا خداوند تمام آیات را برای هدایت وراهنمایی بشر فرستاده است، وهمه آیات قرآن انسان را به سوی سعادت جاودانی وکمال انسانی رهبری می‌کند.
ودر این صورت تفاوتی درمیان آیات فقهی و غیرفقهی قرآن وجود ندارد. چنان چه این مسئله رادر بیان فضیلت قرآن گفتیم که ظاهر قرآن گاهی به صورت قصه و داستان است وگاهی باطن آن موعظه و راهنمایی و حکمت بوده و یا حکمی از احکام خدا را بازگو می‌کند.»(خویی، 1375، 95)
ثانیا: قول به تحریف مقتضی سقوط قرآن از حجیت و اعتبار است؟
ثالثا:« از اخبار متواتر ثقلین چنین بر می‌آید که خود قرآن یک حجت و مدرک مستقل و یکی از دو مرجع اصیل اسلامی می‌باشد، یکی قرآن و دیگری اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ که از این هر دو مدرک باید مستقلا پیروی گردد. »(طاهری خرم آبادی،1389،351-349)
باتوجه به تحقیقات نگارنده چنین به نظرمی رسدکه داستان تحریف قرآن و روایات یک داستان بی‌اساس وخیالی بیش نیست وکسی چنین داستانی را قبول نمی‌کند مگر این که پیرامون این موضوع تحقیق و تدبر ننماید.
همه مسلمانان معتقد به عدم تحریف قرآن هستند، و این جواب به طور اطلاق بر شبهات وارده بر مسلمین داده شد. و در حقیقت این اتهام تحریف قرآن به فریقین از ناحیه‌ی علمای یهودو نصارا می‌باشد.
2-12- غلو و بدعت
2-12- 1- معنای لغوی غلو:
درطول تاریخ افراد یاگروه هایی بوده اند که در حق پیامبران و اولیای الهی غلو کرده اند واین انکار ناپذیر است ولی متاسفانه درمواردی درکلمات مغرضان و معاندین وجاهلان را می بینیم که این عنوان را به شیعه نسبت داده اند. به عنوان مثال: «غالیان از شیعه عقاید اصلی شیعه عقاید اصلی تشیع، از قبیل: بداء، رجعت، عصمت و علم لدنی را تاسیس نمودندکه بعدها به عنوان مبادی رسمی برای تشیع شناخته شد… .»(زبیدی، بی تا،8/194)

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان

بستن منو