دانلود پایان نامه درمورد اختلافات مذهبی

دانلود پایان نامه درمورد اختلافات مذهبی

دانلود پایان نامه

 

به این معنا که آنان دشمنان خود را اولویت بندی کرده‌اند. اولویت جریان‌های سلفی در حوزه درون دینی شیعیان هستند.
به همین سبب، همان گونه که خود سلفیه نیازمند جریان شناسی است و برای موفقیت در مقابله باید انواع سلفیه را شناخت و سپس به مقابله پرداخت، یکی از مهمترین راهبردها در مقابله با سلفیه تعیین مرزهای دقیق کمی و کیفی میان سلفیه و اهل سنت است. عدم وجود چنین مرزهایی تاکنون خسارت‌های بسیاری وارد کرده است. و از یک سو سبب شده است که در تحولات اخیر جهان اسلام، بسیاری جذب جریان‌های سلفی شوند و سلفیه از عدم تبیین چنین مرزهایی، به نفع خود بهره برداری کند و از سوی دیگر، مقابله با سلفیه گاه منجر به مقابله مستقیم و غیر مستقیم با اهل سنت و حساسیت‌ها و واکنش‌های آنان شده است.
به عنوان نمونه برخی از برنامه‌هایی که در شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران تولید و پخش می‌شود، در ظاهر به نام مقابله با وهابیت و سلفیه است، اما آگاهانه و یا ناآگاهانه، حمله به اهل سنت صورت می‌گیرد و چنین وضعیتی را به‌خوبی اهل سنت درک کرده و این ادعا که «جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اهل سنت از پوشش وهابیت و سلفیه تکفیری استفاده می‌کند»، در میان طیف‏های مختلف اهل سنت شیوع دارد. در سال 1389 کلیپی توسط معاندان تهیه شد که در آن رسما به مواردی که با نام وهابیت، با اهل سنت مقابله می‌شود اشاره شده است. در این کلیپ به سخنان برخی از کارشناسان و اساتید فن اشاره می‌شود که وهابیت و اهل سنت را به صورت مترادف به کار می‌برند و یا مسایلی از قبیل نظریه انتخاب و عدالت صحابه را به وهابیت نسبت می‌دهند و سپس به این آموزه‌ها حمله می‌کنند، در حالی که این آموزه‌ها جزء آموزه‌های اهل سنت هستند.
چنین وضعیتی معلول عدم وجود پارامترها و خطوط مشخص در تشخیص اهل سنت از سلفیه است.
در این اوضاع آشفته، سلفیه نیز از شرایط به‌خوبی استفاده کرده و با بزرگ نمایی عدم تمایز شیعه نسبت به اهل سنت و سلفیه، دامن به شیعه هراسی و شیعه ستیزی می‌زند.
اگر نگاهی به شرایط پس از انقلاب‌های عربی بیافکنیم، متوجه می‌شویم که ضریب القائات و همگرایی سلفیه با اهل سنت در برابر شیعه به مراتب افزایش یافته است. ترفند مَدِّ شیعی که توسط جریان‌های افراطی سلفیه مطرح می‌شود، در تلاش است که جهان اسلام را علیه شیعه تحریک کند و در این راستا توفیقاتی نیز داشته است.
1. راهکار تهیه منشور مرزهای میان سلفیه و اهل سنت (راهکار اول)
سلفیه با استفاده از تحولات جهان اسلام، تلاش مضاعفی را برای همگرایی آغاز کرده است. به این ترتیب که حرکت سلفیه و بیداری اسلامی را نوعی بیداری اندیشه سلف که همراه و همگام با اهل سنت است، معرفی می‌کند. در تحولات اخیر سوریه و عراق نیز برای جذب اهل سنت به جریان‌های سلفی تکفیری، از یک سو بر همگرایی و نزدیکی عقاید سلفیه با اهلسنت تأکید می‌شود و از سوی دیگر تضادهای میان اندیشه شیعی و اهل سنت بزرگنمایی می‌گردد.
به نظر می‌رسد نخستین گام در ایجاد تمایز میان سلفیه و وهابیت، تبیین مرزهای مشخص میان سلفیه و اهلسنت است.
به عبارت دیگر از یک طرف باید به اهل سنت نشان داد که دیدگاه‌های سلفی با عقاید آنها چه تفاوت‌ها و تضادهایی دارد و از طرف دیگر دستگاه‌های فعال در مقابله با سلفیه باید مرزها را بشناسند تا در فعالیت‌های خود، اصول و ضوابط را مراعات کنند. این بخش در پی یافتن راهکاری برای بخش دوم است. به این معنا که دستگاه‌ها و نهادها و کلیه کسانی که در حوزه مقابله با سلفیه فعالیت می‌کنند، چه شرایط و ضوابطی را باید مراعات نمایند.
برای مرزبندی میان اهلسنت و سلفیه ناگزیر باید در قالب منشوری که شامل گزاره‌های امری و نهیی باشد، عمل کرد. به عبارت دیگر منشور باید‌ها و نبایدها، حریم‌ها و حوزه‌هایی را نشان می‌دهد که برای همگرایی با اهل سنت و واگرایی اهل سنت از سلفیه باید مراعات شود.
روح حاکم بر این منشور بر اساس مبانی تقریب از یک سو و غیریت سازی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر این منشور از یک سو زمینه‌ها و بسترهای تقریب را تقویت می‌کند و از سوی دیگر با غیریت سازی، سلفیه را از جهان اسلام جدا می‌سازد.
محتوای این منشور حاوی محورهای زیر است:
احترام به مقدسات اهلسنت؛
ممنوعیت اهانت به مقدسات اهل سنت؛
تأکید بر مشترکات میان اهل سنت و شیعه؛
تأکید بر تقابل اعتقادی اهل سنت و سلفیه؛
تأکید بر جنایات سلفیه علیه اهل سنت؛
تأکید بر وحدت و تقریب امت اسلامی؛
این منشور باید خلاصه، دقیق و لازم الاجرا باشد و به عنوان دستور العمل به تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود. برخی از گزاره‌های این منشور می‌تواند موارد زیر باشد:
اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی به هر نحوی ممنوع(حرام) است.
هرگونه بحث پیرامون اختلافات مذهبی باید در چارچوب علمی و به دور از هرگونه تهمت، افترا و بر پایه حکمت، موعظه حسنه و نهایتا جدال احسن باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع خطای معیار

Close Menu