دانلود پایان نامه درباره ماه مبارک رمضان و عید فطر

دانلود پایان نامه درباره ماه مبارک رمضان و عید فطر

دانلود پایان نامه

یکی از راه کارهای تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی، احترام طرف مقابل در آرا و اندیشه ها و معتقداتش است، احترام موجب انفتاح دل و گوش برای دریافت فهم مشترک در امور و موضوعات مسلمانان است.  

می توان گفت مردم لبنان از جهت فرهنگ اجتماعی، قابل قیاس با کشورهای جهان سوم نیستند، هر چند کشور لبنان از جهت صنعت و تکنولوژی، حرفی برای گفتن ندارد ولی مردم لبنان، از آداب إجتماعی و فرهنگ عمومی بالایی برخوردارند. بر خلاف کشورهای انگشت شماری مثل پاکستان که به نام دین و مذهب، کشتار و جنایت روی می دهد، در لبنان کسی به نام مذهب و دین بر دیگری خرده نگرفته است و کسی از مذهبی بودن خود آسیبی ندیده است. هر کس با حفظ آرمان و ارزشهای مذهبی خود، پیروان سایر مذاهب و ادیان را به دیده احترام می نگرد. مسیحی در کلیسا و شیعه در مسجد و حسینیه و سنی در مسجد پاسدار ارزش های مذهبی خود هستند و چه بسا در روابط إجتماعی و إقتصادی با یکدیگر مراوده و رابطه نیکی داشته باشند.
این ظرفیت بزرگی که در لبنان وجود دارد باید تقویت شود و باید علما و اندیشمندان و صاحب نظران مذهبی برحذر باشند که مبادا مسلمانان تحت تأثیر اندیشه و افکار سلفی گری و وهابیت و جریان های تکفیری قرار بگیرند و جو سالم و آرام لبنان را متشنج کنند. برگزاری مراسمات مشترک دینی برای مسلمانان در مناسبت های مشترک مثل ماه مبارک رمضان و عید فطر و میلاد رسول خدا، تأثیر زیادی در تقویت همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد، هم چنان که مرکز تجمع علمای مسلمین و حزب الله چنین فعالیت هایی دارند ولی به نظر می رسد کافی نباشد و لازم است در مقابل فعالیت ها و إمکانات نابرابر وهابیت، بیش از پیش این نکته مورد أهمیت و تأکید قرار گیرد.
بخش چهارم: چالش های تقریب در لبنان؛
تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی از این جهت که مسأله ای است که سبب پیشرفت جهان إسلام می باشد و می تواند دست استعمار و استکبار را از جهان إسلام کوتاه کند و مسلمانان را از مصرف گرایی و عقب ماندگی به رشد و تعالی دنیوی و أخروی برساند، دشمنان إسلام در داخل و خارج از مرز های کشورهای إسلامی در صدد ایجاد مانع و چالش بر سر راه وحدت أمت إسلام بوده و هستند. دشمنان إسلام به خوبی دریافته اند که إتحاد إسلام به هیچ وجه به مصلحت و منافع آنها نیست و تنها راه علمی کردن سیاست های استکباری و استعماری، در تفرقه و نزاع های مذهبی بین مسلمانان است.
تأسف بسیار در این جاست که عده ای نیز به نام إسلام و قرآن و در کسوت علم و تقوی در این میدان وارد شده اند و بی مزد و منت، سیاست های استکبار و آمریکا و اسرائیل در جهان إسلام عملی می کنند و مسلمانان را بیش از پیش از هم دور نگه می دارند.
لبنان به جهت ترکیب جمعیتی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولوتیک همواره جایگاه ویژه ای در بین کشورهای إسلامی داشته و طمع استکبار در این کشور قابل مشاهده است. اگر مقاومت إسلامی در لبنان و روشنگری انقلاب إسلامی ایران و تأثیر ایران در لبنان نبود اکنون قضیه فلسطین مرزهای فلسطین را تا اعماق لبنان در برگرفته بود.
بر علما و اندیشمندان مسلمان واجب است که با دقت و تدبیر در چالش های وحدت إسلامی در لبنان، برای از بین بردن این موانع و یا برای تبدیل این چالش ها به فرصت های تقریبی تلاش کنند.
فصل اول: استکبار جهانی و اسرائیل
استکبار جهانی به محوریت اسرائیل از طریق برخی سیاستمداران لبنانی و رسانه های قدرتمند خود همواره ایجاد و تعمیق اختلافات مذهبی در لبنان، گام بر داشته است و راه کارهای مرموز و مؤثری برای رسیده به این هدف تدارک دیده است.
اسراییل و آمریکا هستند که همواره علیه مسلمانان توطئه می کنند و عامل بحران در همه کشورهای اسلامی هستند. دشمنان إسلام همواره بیشترین بهره را از تشتت و اختلاف های مسلمانان برده اند و از هیچ فرصتی برای ایجاد و یا تعمیق این اختلاف ها فروگذار نبوده اند. دشمنان إسلام برای سیطره بر منافع سرزمینی و جلوگیری از بیداری مسلمانان، بهترین چاره را در تفرقه بین أمت مسلمان می دانند و از این روی است که هرچقدر بین مسلمانان اختلاف و نزاع شدت می گیرد بر قدرت و شوکت دشمنان إسلام افزوده می شود و ضعف جهان إسلام بیشتر و بیشتر می شود.
سیاست معروف «تفرقه بینداز حکومت کن» هیچ گاه از میز کار اسرائیل و آمریکا جمع نمی شود و بلکه هر روز با مدل و لباس جدیدی عرضه می شود و در این بین مسلمانان هستند که باید با تدبیر و هوشیاری با تمسک به آیات قرآن و سنت رسول خدا، با حفظ اتحاد خود در جهان إسلام سیاستی در پیش بگیرند که نقشه های دشمنان در استعمار و استثمار جهان إسلام نقش بر آب شده و إسلام قدرت حقیقی خود را باز یابد.
تفرقه و نزاع بین پیروان مذاهب یکی از مهم ترین سیاست های کشورهای غربی و اسرائیل است و استعمار ایمان دارد که حفظ منابع و منافع قدرت هایشان زمانی تامین و تضمین می شود که ابتدا مسلمانان از پیکره اسلامی جدا و گرفتار جنگ و ستیز یا به نوع اختلاف مذاهب شوند، بدین معنی که هر چه مسلمانان با یکدیگر اختلاف بیشتری داشته باشند به همان میزان منافع آنها بهتر تامین می شود.
کشور لبنان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و مرز مشترک با رژیم إشغالی اسرائیل و منافع و منابع سرزمینی خود همواره مورد طمع استکبار و استعمار بوده است و لبنان در طول تاریخ هیچ گاه از دسیسه و سیاست های استعماری غرب و آمریکا در امان نبوده است و چه بسا جنگ های داخلی لبنان نیز از خارج از لبنان هدایت می شده است.
باید دانست که دشمنان اسلام از وحدت مسلمانان در هراسند و این هراس به جهت این است که اگر مسلمانان با دور ماندن از تفرقه و دودستگی، جایی برای استکبار و استعمار در جهان إسلام باقی نخواهد ماند.
شیخ محمد زعبی می گوید: شکی نیست که استعمار و صهیونیست نقش بزرگی را در شعله ور کردن فتنه و اختلاف مذهبی بازی می کنند و این همان کاری است که فرعون انجام می داد هم چنان که خداوند می فرماید: فرعون در زمین برترى جویى کرد، و اهل آن را به گروه هاى مختلفى تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏کشاند. این همان فعالیت های امروز آمریکا و اسرائیل است که برای تعمیق اختلاف مذهبی بین مسلمانان صورت می گیرد.
دکتر عبدالله حلاق در تقسیم بندی أسباب اختلاف مذهبی می نویسد: سعی غرب و در رأس آن آمریکا از طریق فعالیت های فرهنگی و مراکز مطالعات سیاسی و رسانه ها، به دنبال فتنه و اختلاف مذهبی بین مسلمانان است تا از این طریق بر جهان إسلام حاکمیت داشته باشد.
دکتر محسن صالح رسانه های اسرائیلی را بزرگترین فعالیت برای تعمیق اختلاف بین مسلمانان لبنان می داند و می نویسد: در راستای تحریک و تعمیق دوگانگی و شکاف بین لبنانی ها، هر سخنی که به دروغ و بهتان و إفترا از رسانه های صهیونیستی بخش می شود، در رسانه های آمریکایی و روزنامه های عربی و خارجی و مواضع سیاستمداران و عالمان لبنانی منعکس می شود.
مدیر سابق شبکه المنار می گوید: بنا به گفته امام خمینی، اسرائیل در رأس همه مشکلات است. اسرائیل عامل ناآرامی، ترس و تهدید و ترور در منطقه است. اسرائیل نماد و تمثال بدی هاست و همچون یک غده سرطانی است. مداخلات اسرائیل علت اصلی ناامنی کشور ماست و ما بر اساس اندیشه های امام خمینی مقاومت می کنیم.
شیخ عبدالله حلاق اسباب سیاسی اجتماعی، اختلافات مذهبی را این گونه بیان داشته اند:
تلاش غرب و در راس آن آمریکا از طریق موسسات سیاسی و فرهنگی و رسانه های جمعی برای دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی.
پشتابانی رسانه های غربی و اسرائیلی از فتنه مذهبی در کشورهای إسلامی از طریق بزرگ نمایی اختلافات تاریخی و شرعی و فقهی بین شیعه و سنی.
متمرکز شدن ماهواره های بیگانه غربی و عربی بر قضایای اختلافی حساس بین وشیعه و سنی، و دعوت از علمای تندرو شیعه و سنی در گفتگوهای اختلاف افکنانه به ط.ری که آتش فتنه اختلاف را شعله ور کند.
عملکرد برخی کشورهای عربی و برخی سخنان سیاسی رهبران کشورهای عربی مبنی بر شعله ور شدن آتش فتنه مذهبی در جهان إسلام (بر حذر داشتن جهان إسلام از جمهوری إسلامی ایران و شیعه گری ایرانی)
تلاش برخی رسانه های عربی برای ایجاد رعب و خطر نسبت به پیروزی حزب الله بر اسرائیل (به گونه ای که این پیروزی ها را روزنه ای برای گرایش شیعی جهان إسلام و عرب می دانند)

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع عامل بودن به مسائل آموخته شده

بستن منو