دانلود پایان نامه درباره فعالیت های فرهنگی

دانلود پایان نامه درباره فعالیت های فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

حوزه علمیه امام مهدی – برج البراجنه بیروت (برادران)
مدرسه إمام مهدی توسط سید حسن شیرازی در سال 1971م تأسیس شد. این مدرسه در حدود چهل نفر طلبه داشته است و اولین مدرسه ای بود که در بیروت توسط یک غیر لبنانی تأسیس شد. این مدرسه بعد از شهادت مؤسس آن در بیروت در سال 1980م بسته شد.
حوزه علمیه امام مهدی – صدیقین جبل عامل (برادران)
این حوزه علمیه بیشترین تأثیر را در جنگ های داخلی و اوضاع سیاسی أمنیتی لبنان داشته است به طوری که در طول فعالیتش، شدت و ضعف هایی را تجربه کرده و نهایتا از فعالیت بازمانده است.
شیخ عبدالمنعم منها بعد از چند ماه حضور در نجف أشرف به همراه علامه فضل الله در سال 1965م به لبنان باز می گردد و در حوزه علمیه نبعۀ همراه علامه فضل الله بوده است و در سال 1975 که جنگ داخلی لبنان در گرفت شیخ عبدالمنعم منها به روستای خود صدیقین رجوع می کند و آنجا مدرسه علمیه امام مهدی را تأسیس می کند ولی این مدرسه در کمتر از دو سال، به دلیل فعالیت های سازمان های فلسطینی و صدیقین و هجمات نیروهای اسرائیلی به آنها، بسته می شود.
در سال 1982م این مدرسه با حمایت کامل جمهوری إسلامی ایران، تجدید بنا شده و فعالیت خود را از نو شروع می کند و بعد از تأسیس حزب الله در لبنان این مدرسه پناهگاه مجاهدین حزب الله می شود که روزانه به درس و بحث اشتغال داشتند و شب ها همگام مجاهدین بر علیه دشمن اسرائیلی مجاهده می کردند و این مدرسه 33 شهید را در راه مقاومت إسلامی تقدیم کرده است.
حوزه علمیه اهل البیت – بنت جبیل جبل عامل (برادران)
این حوزه، حوزه أهل البیت نا مدارد و از سال 2001م تا 2006م مدیریت این حوزه با شیخ عبدالحسین صادق بود و تعداد 30 طلبه و 7 استاد در این مدرسه به تعلیم و تعلم مشغول بودند که به جهت مسائل سیاسی تعطیل شده است.
حوزه علمیه اهل البیت – بنت جیبل جبل عامل (برادران)
این حوزه با نام معهد أهل البیت در حد فاصل بنت جبیل و مارون الرأس قرار واقع شده است که 30 طلاب دارد. این مدرسه شرایط سختی برای تحصیل ندارد و بعد از جنگ 33 روزه اقبال زیادی از سوی جوانان به تحصیل در این مدرسه دیده می شود. مدیریت این حوزه با شیخ صالح فیاض می باشد.
حوزه علمیه بشیر – تول جبل عامل (برادران)
این حوزه یکی از فعالیت های مجمع البشیر الدینی نبطیۀ است که تأسیس آن به إشاره علامه محمدمهدی شمس الدین در سال 1998م بوده است. این حوزه نیاز به خوابگاهی برای طلاب مجرد دارد و از نظر مالی توان پرداخت شهریه به طلاب را ندارد. تعداد طلاب این حوزه بین 30 تا 50 نفر در نوسان است.
حوزه علمیه ثقلین – حارۀ حریک بیروت (برادران)
این حوزه در سال 1984م توسط سید عبدالکریم فضل الله در حارۀ حریک تأسیس شد و کلیه سطوح حوزوی تدریس می شد. این مدرسه سالانه 25 نفر طلبه داشت ولی از سال 2005م به جهت فشارهای مالی و هم چنین به جهت تدبیر مالی برای تأسیس ساختمان جدیدی در شویفات، از فعالیت بازمانده است. اکنون این حوزه در با فعالیت های درمانی و بهداشتی فعالیت دارد.
حوزه علمیه جبل عامل – شرقیۀ جبل عامل(برادران)
این مدرسه إبتدا در شهر غسانیۀ بوده که بعد به شهر شرقیۀ مقام النبی جلیل انتقال یافته است. این انتقال در اثر خواب یکی از مومنین آنجا بوده است. در بین سال های 1988م و 1987م طلاب و اساتید این مدرسه به جهت جنگ داخلی دو گروه شیعی حزب الله و حرکت أمل به بیروت منتقل شدند و در سال 1990م دوباره به شرقیۀ رجوع کردند. این مدرسه سالانه 100 طلبه داشت که از سوی علامه فضل الله و حجت الإسلام اختری سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، حمایت مالی می شد. این مدرسه از سال 2005م به جهت تغییر سفیر ایران در دمشق و قطع حمایت های مالی از طرف ایشان از فعالیت باز مانده است.
حوزه علمیه حبوش – نبطیۀ جبل عامل (برادران)
سید علی مکی الحبّوشی این مدرسه را در سال 1987م در نبطیۀ تأسیس کرد و مدرسه فعالیتش را با 20 طلبه آغاز نمود. این مدرسه در سال 1995م به حبّوش منتقل شد. این مدرسه در حبّوش علاوه بر تربیت طلاب و علما به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز مشغول است. شرط ورود به این مدرسه دارا بودن مدرک دیپلم می باشد. اکنون این مدرسه نزدیک 60 طلبه دارد.
حوزه علمیه السیدۀ الزهرا – بعلبک (خواهران)
این حوزه، اولین حوزه علمیه خواهران در لبنان است که توسط شهید سید عباس موسوی در سال 1979م تأسیس شد. اهتمام این حوزه به تربیت زن مسلمان نمونه بوده است. وجود خوابگاه خواهران این حوزه را از دیگر حوزه های خواهران متمایز کرده است و از همه مناطق لبنان و حتی از سوریه برای تحصیل به این مدرسه می آیند. تعداد طلبه های این بین 50 و 60 نفر در نوسان است.
حوزه علمیه سیدالشهدا – بئرالسلاسل جبل عامل (برادران)
این حوزه توسط شیخ فادی سعد تأسیس شد. تعداد طلاب این حوزه 50 نفر می باشد که در تمام مراحل حوزوی ا زمقدمات تا بحث خارج در تحصیل هستند. بحث خارج اصول را شیخ فادی سعد و بحث خارج فقه را سید لؤی نورالدین ارائه می دهد. تلاش شیخ فادی سعد بر این است که حوزه سیدالشهدا از نظر علمی متمایز باشد و هر سال به طلبه ممتاز که حضور علمی خوبی داشته باشد جائزه مناسبی در نظر می گیرد و هر سال مدیر حوزه نقاط منفی و مثبت سال تحصیلی گذشته را متذکر می شود.
حوزه علمیه سیده زینب – صیدا (خواهران)
این حوزه از فعالیت های مجمع سیدۀ زهرا علامه عفیف نابلسی است که که در صیدا خواهران طلبه به تحصیل علوم دینی مشغول هستند. فارغ التحصیلان این مدرسه بیش از 500 نفر می باشند.
حوزه علمیه شهید ثانی – بیروت (برادران)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

بستن منو