دانلود پایان نامه درباره دانشکده بهداشت

دانلود پایان نامه درباره دانشکده بهداشت

دانلود پایان نامه

مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت لبنان  

مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت لبنان که به صورت رسمی فعالیت داشته و مدرک علمی ارائه دهد بسیار اندک بوده و سایر مدارس و مؤسسات دینی که به صورت غیر رسمی فعالیت دارند، بیش از آن که عنوان مدرسه و حوزه علمیه بر آنها صدق کند، عنوان مؤسسه تبلیغی فرهنگی صادق است. مراکز علمی اهل سنت که در راستای علوم دینی به طور رسمی فعالیت دارند به شرح ذیل می باشد:
2-1- دانشگاه إمام أوزاعی بیروت
دانشگاه امام اوزاعی مرکز علمی آموزشی اهل سنت است که در حوزه علوم اسلامی فعال است و مدیریت آن در اختیار اهل سنت لبنان می باشد و در برخی از کشورهای عربی شعبه هایی دارد. این دانشگاه در رشته معارف اسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد . زبان آموزشی در این دانشگاه عربی و در معدود موارد انگلیسی و فرانسوی را نیز می پذیرد.
مواد درسی این دانشگاه، مجموعه ای از مواد دروس اسلامی است که در حوزه های علمیه اهل سنت تدریس می شود.
طول دوره در این دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
دوره کارشناسی: چهار سال است و در آن دانشجو باید در کنار درس ،تحقیقاتی را به اساتید تحویل دهد.
دوره کارشناسی ارشد: دوره بیش از دو سال است و در سال اول مواد درسی را باید گذراند و در سال دوم چند عنوان تحقیق به دانشجو داده می شود و بعد از تایید این تحقیقات دانشجو باید با تصویب موضوع برای تهیه پایان نامه اقدام کند.
دوره دکتری: دوره دکتری در این دانشگاه، پژوهش محور بوده و دانشجویان آن با تصویب موضوع برای رساله بعد از دو سال از گذشت تاریخ تایید موضوع حق دفاع پیدا می کنند اما اگر دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه دیگری گذرانده باشد باید به عنوان پیش نیاز در سال اول مواد درسی ای را بگذراند و در سال دوم چند عنوان تحقیق به دانشجو داده می شود و بعد از تایید این تحقیقات دانشجو باید با تصویب موضوع برای تهیه اقدام کند بعد از دو سال از گذشت تاریخ تایید موضوع حق دفاع پیدا می کنند.
2-2- دانشگاه الجنان – طرابلس
فتحی محمد عنایه معروف به فتحی یکن که در سال 1933م در طرابلس لبنان به دنیا آمد. وی که نماینده سابق در پارلمان بود و ریاست جبهه العمل الإسلامی را بر عهده داشت، با همکاری همسرش دانشگاه الجنان طرالبس را تأسیس نمود.
دانشگاه الجنان یکی از مراکز علمی و آموزشی لبنان است که در سال 1964م به عنوان یکی از مدارس علمیه شروع به کار کرده و از سال 1999م فعالیت های خود را در قالب یک دانشگاه آمزوش عالی و به صورت رسمی ادامه داده است که سطوح کارشناسی و ارشد و دکتری در دانشکده های ذیل تدریس می شود:
دانشکده آداب و علوم إنسانی
دانشکده کار
دانشکده رسانه
دانشکده بهداشت
دانشکده آموزش و پرورش.
این دانشگاه در طرابلس یکی از شهرهای شمال لبنان واقع شده است ولی طلاب از سراسر لبنان برای تحصیل در این دانشگاه حضور می یابند.
2-3- معهد الدعوه الجامعی للدراسات الإسلامیه – بیروت
این مؤسسه علمی با نام کلیه الدعوه الإسلامیه در سال 1989م در زمانی که جامعه لبنان نیاز به رشد علمی و آموزش دینی داشت با حمایت میشل عون تأسیس شد. رئیس این مؤسسه معتقد است: جنگ در لبنان آثار منفی و زیان باری بر لبنان داشت ولی ما در صدد جبران این خسارت إجتماعی با یک نهضت علمی و إجتماعی علی الخصوص در مسایل دینی بودیم که جامعه لبنان از مرحله حزب گرایی به سوی نظم اجتماعی و علمی پیش برود.
اندیشه تأسیس این مؤسسه از سوی مفتی سوریه مرحوم شیخ محمد کفتارو مطرح شد و با همکاری کلیه الدعوه الإسلامیه در سوریه و لیبی به مرحله عملیاتی رسید.
این مؤسسه إبتدا در منزل کوچکی با سه اتاق در منطقه مصیطبه با مدیریت شیخ عبدالناصر الجبری شروع به کار کرد تا این که با خرید زمینی با مساحت بزرگ و با تأئید وزارت آموزش عالی لبنان با سه دانشکده علوم إسلامی و دانشکده آداب و علوم انسانی و دانشکده مدیریت و اطلاعات ادامه کار داد.
دانشکده علوم إسلامی در سه رشته تفسیر و علوم قرآن و حدیث و علوم حدیثی و فقه و اصول و تبلیغ و اصول دین دردو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد. این مؤسسه با دانشکده دعوت إسلامی لیبی و سوریه همکاری دارد و دو شعبه در آفریقا و لندن دارد.
2-4- دانشکده الشریعه الإسلامیه در بیروت
دانشکده الدعوه الإسلامیه در سال 1982م به دست مفتی اهل سنت شهید شیخ حسن خالد تأسیس شد و در سال 1990م با پیگیری مفتی شیخ محمد رشید القبانی طی توافق نامه ای با جامعه الأزهر مصر، فعالیت علمی آموزشی این دانشکده رسمیت یافت. این دانشکده در سال 1991م شعبه ای برای خواهران طلبه تأسیس نمود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد آیت الله جوادی آملی

بستن منو