دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیال دموکرات

دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیال دموکرات

دانلود پایان نامه

2-23- حزب سوسیال دموکرات؛  

این حزب با نام جنبش آگاهی بخش در سال 1960م کار خود را آغاز کرد. رهبر این حزب کامل الأسد در قبال حزب أمل و حزب الله وفادار بود و در انتخابات 1998م شهرداری منطقه نبطیه را به دست آورد.
2-24- حزب دموکراتیک کردستان؛
حزب دموکرات کردستان در 1960م در لبنان تأسیس شد و در جریان جنگ های داخلی لبنان در کنار نیروهای ملی و إسلامی و مقاومت فلسطین شرکت کرد. این حزب اکنون فعالیت چشمگیری ندارد و فقط به زنده نگه داشتن نوروز می پردازد.
2-25- حزب حراس الأرز ؛
این حزب از مسیحیان راست گرای تندرو است که در سال 1975م هم زمان با حمله به اتوبوس های فلسطینی در منطقه عین الرمانه بیروت که منجر به جنگ داخلی 15 ساله لبنان هم شد، توسط ایتان صقر تأسیس شد.
هدف حزب مشخص کردن مفهوم امت لبنانی بود و در این زمینه اعراب و به خصوص سوریه و فلسطین رادشمن لبنان می دانست و با اسرائیل هم پیمان بود. دادستان نظامی لبنان طی درخواستی غیابی در تاریخ 15/01/1996م برای ایتان صقر به جهت همکاری با اسرائیل تقاضای حکم اعدام کرد.
جنبش لیبرال شیعه؛
جنبش لیبرال شیعه یکی از جریانات سیاسی شیعه است که از هم پیمانان گروه 14 مارس می باشد، این حزب در سال 2006 به دست شیخ محمد حاج حسن تأسیس شده است و خود نیز رهبری این حزب را بر عهده دارد و جریان لیبرال شیعه را جریان سوم شیعه در لبنان معرفی می کند و ادعا دارد که این حزب در میان دو حزب شیعی أمل و حزب الله به اعتدال شیعی نزدیک تر است.
این حزب وزن چندانی در بین جریانات سیاسی ندارد و رهبران این حزب جهت مطرح کردن منویات و حزب خود برخی اوقات سخنانی را بر علیه جمهوری إسلامی ایران و حزب الله ارائه می کنند.
فصل سوم: مهم ترین موسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی؛
مدارس و حوزه های علمیه شیعه لبنان
پیشینه مدارس علمیه لبنان به سال 760 ه.ق برمی گردد. اولین حوزه علمیه به دست شیخ إسماعیل جزینی در شهر جزین بنا شد. هر چند این تأسیس به عنوان اولین حوزه علمیه لبنان زود هنگان نبود ولی در لبنان، علمای بزرگی ظهور کردند که به مراحل عالی اجتهاد و فقاهت رسیدند و فقه و کلام و حدیث شیعه را قوت بخشیدند.
امروزه لبنان به عنوان کشوری که شیعیانش از اکثریت نسبی برخوردارند در سطوح علمی و دینی و فرهنگی، همگام با شیعیان ایران یا عراق به فعالیت های مؤثر و مفید اشتغال دارند و حوزه های علمیه لبنان هر چند فعالیت مستمر چشمگیری ندارند ولی همواره در مناطق مختلف لبنان فعال بوده و به تربیت عالمان و مبلغان مکتب أهل بیت مشغول هستند. معرفی حوزه های علمیه معاصر شیعه لبنان نیازمند پژوهش میدانی وسیعی بود که وقت و توان وسیعی می طلبید که با شروع کار میدانی، با کتابی با عنوان «الحوزات الشیعیۀ العاصرۀ بین مدرستی النجف و قم، لبنان نموذجاً» برخوردم. در این فصل از تحقیق، در کنار پژوهش میدانی خود، از این کتاب نیز بهره برده ام. بزرگترین مشکلی که حوزه های علمیه شیعه لبنان از آن رنج می برد عبارت از این است که تأسیس آنها غالباً به صورت فردی توسط علمای از نجف یا قم برگشته صورت می گیرد و مرجع مدیریتی و قانونی و یا مرجع هماهنگ کننده در تأسیس و إداره حوزه های علمیه شیعی وجود ندارد. این در حالی است که در لبنان مجلس أعلای شیعیان لبنان که به تدبیر إمام موسی صدر تأسیس شده است، فعالیت دارد. مشکلاتی که بر نبود مرجع مدیریتی حوزه های علمیه مترتب می شود به شرح ذیل می باشد:
آرا و اندیشه های خاص مؤسس در طلاب مدرسه محل تحصیل تأثیر می گذارد.
اوضاع سیاسی و امنیتی در حوزه های علمیه تأثیر مستقیم دارند که چه بسا به تعطیلی مدارس بینجامد.
تأمین مالی حوزه های علمیه در پرداخت شهریه و سایر أمور مالی، یکسان نیست.
تفاوت در روش های آموزشی وجود دارد که موجب شده است سطح علمی فارغ التحصیلان متفاوت باشد.
حوزه های علمیه لبنان از جهت مناطق جغرافیائی، از پراکندگی نامناسبی برخوردار هستند.
شرایط پذیرش حوزه های علمیه لبنان متفاوت است و این امر موجب آشفتگی در نظام آموزشی می شود.
طلابی که به دلائل مختلف از یک حوزه علمیه إخراج می شوند می توانند در حوزه دیگر بدون علم حوزه دوم به تحصیل إدامه دهند.
فعالیت حوزه های علمیه به وفات و یا إهتمام مؤسس بستگی دارد.
هماهنگی بین حوزه های علمیه لبنان وجود ندارد.
حوزه های علمیه معاصر لبنان که در حال حاضر فعال بوده و در دو سطح برادران و خواهران به تربیت مبلغ و مدرس اشتغال دارد به شرح ذیل است:
حوزه علمیه النجف الأشرف – حاریص جبل عامل (برادران)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد دادگاه نظامی نورنبرگ

بستن منو