دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیال دموکرات

دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیال دموکرات

دانلود پایان نامه

بعد از استقلال لبنان و سپری شدن جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ میلادی، جنگ داخلی لبنان با حمله فالانژیست ها به یک اتومبیل حامل فلسطینی ها در منطقه عین‌الرمانه در سال 1975 میلادی آغاز شد و تا اوایل سال 1990 ادامه داشت. این جنگ داخلی، پانزده سال لبنان را شاهد درگیری های خونین بین طوائف لبنانی کرد.  

از سال 1975 میلادی احزابی که فعالیت آشکار نداشتند به صورت آشکارا توانستند اعلام موجودیت کرده و فعالیت های خود را علنی و آشکار نمایند.
البته شایان ذکر است، با این که برخی احزاب لبنان تا سال 1975م اعلام موجودیت و فعالیت آشکار نداشتند ولی جنگ داخلی لبنان در واقع محصول گرایش های سیاسی و مذهبی این احزاب و طوائف بود.
طی سال های 1943- 1958 دو حزب سیاسی در لبنان پایه گذاری شد: حزب سوسیالیست ترقیخواه و حزب ملی گراهای آزاد.
جنگ داخلی لبنان و اشغال لبنان توسط ارتش اسرائیل، فعالیت احزاب سیاسی لبنان را به اوج خود رساند. چرا که احزاب لبنان فعالیت های خود را متأثر از هجوم اسرائیل و جنگ و نزاع داخلی، در حوزه های سیاسی و نظامی قوت بخشیدند و اقدام به تشکیل گروه ها و احزاب کردند. این وضعیت بخصوص بعد از تأسیس حزب الکتائب و أحرار به وجود آمد.
بسیاری از احزاب مسیحی لبنان متأثر از جنبش مقاومت فلسطین و نگرانی از آینده لبنان شکل گرفتند. در این بین حزب سازمان نیروهای لبنانی تشکیل شده و در مقابل آن جنبش ملی اعلام موجودیت کرد. در کنار سلطه جنبش ملی و سازمان نیروهای لبنانی بر مناقشات سیاسی و نظامی، گروه ها و جمعیت های سیاسی دیگر به وجود آمدند. احزاب تجمع إسلامی و حزب سوسیال دموکرات زیر نظر برخی رهبران إسلامی از این احزاب می باشد.
در این میان برخی احزاب تندرو با گرایش فرقه ای به وجود آمدند که می توان به حزب مرابطون و الجماعۀ الإسلامیۀ و حراس الأرز إشاره کرد. برخی احزاب نیز در گیر و دار اوضاع لبنان، متأثر از انقلاب إسلامی ایران به وجود آمدند که جنبش أمل و حزب الله نمونه بارز آن است.
رسالت این تحقیق تحلیل و بررسی احزاب و گروه های سیاسی اجتماعی لبنان نیست ولی به جهت ارتباط برخی ظرفیت ها و چالش های تقریب با جریانات و احزاب سیاسی لبنان، گزارشی از احزاب و جریانات تاثیرگذار لبنان خواهیم داشت.
2-1- حزب سوری قومی اجتماعی؛
این حزب در دوران استعمار فرانسه، سال 1932م در لبنان به رهبری آنتوان سعادۀ تأسیس شد.
این حزب با ادعای مقابله با طائفه گرایی و فرقه گرایی به وجود آمد و از وجود ادیان مختلف در لبنان استفاده نمود، و به سوی رابطه ای دعوت نمود که تمام ممیزات و جدایی ها را میان مردم لغو می نماید.
دیدگاه های حزب:
جدایی دین از دولت
منع نمودن رجال دین از دخالت در امور سیاسی، قضایی و قومی
دور کردن موانع میان طائفه ها و مذاهب مختلف
لغو نمودن اقطاع و تنظیم اقتصاد قومی بر اساس تولید، انصاف کارگر و حفظ مصلحت ملت و دولت
آماده کردن یک لشکر قومی که در تثبیت مسیر ملت و وطن ارزش بالفعل داشته باشد.
در حال حاضر رهبری این حزب را آنتوان أبو حیدر بر عهده دارد و اسعد حردان در کابینه دولت لبنان به نمایندگی از این جناح عضویت دارد و نمایندگان این حزب در پارلمان کنونی لبنان عبارتند از:
أسعد حردان،
آنتوان حتی،
غسان الأشقر
غسان مطر.
2-2- سازمان حزب بعث عربی در لبنان؛
تأسیس حزب بعث عربی سوسیالیستی به سال 1947م بر می گردد. آرمان حزب بر اساس ملیّت عربی استوار بوده و از احزاب چپ گرای لبنان و از شاخه های حزب بعث سوریه محسوب می شود. در پی تشدید اختلافات سوریه و عراق در سال 1961م، این حزب به دو گروه حامی عراق و حامی سوریه تقسیم شد که گروه حامی سوریه با نام بعث عربی سوسیالیستی شناخته شد. قبل از ورود نیروهای سوری به لبنان در سال 1976م این حزب نقش زیادی در سطوح سیاسی و نظامی لبنان به عهده نداشت؛ ولی بعد از این تاریخ به دنبال گسترش نقش احزاب چپ و ملی، نقش این حزب هم افزایش یافت. به رغم آن که حزب موردنظر از شاخه های حزب بعث سوریه می باشد حمایت و هم پیمانی سوریه با آن بسیار کمتر از سایر احزاب چپ گرا یا راست گرای لبنان می باشد.
این حزب بعدها از سوی عبداللّه الامین، دبیرکل آن، به سازمان حزب بعث مشهور شد تا از این طریق از اشتباه گرفتن آن با حزب بعث طرفدار عراق، پرهیز شود. از سال 1991م عاصم قانصوه به جای عبداللّه الامین به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شده است.

مطلب مرتبط :   عهدنامه مالک اشتر

بستن منو