دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیالیست

دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیالیست

دانلود پایان نامه

 

جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای إسلامی جایگاه ویژه ای دارد چرا که از حکومت بزرگ و إسلامی و مستقلی برخوردار است و از ابتدای تإسیس تا کنون همواره منادی وحدت إسلامی بین مسلمانان جهان بوده و خود را حامی مستضعفان جهان می داند. یکی از بزرگترین فعالیت های جمهوری إسلامی ایران، آزادی قدس شریف و مسلمانان فلسطین است و موضوع فلسطین یکی از نقاط ارزشی و مشترک جهان إسلام است.
قبل از پیروزی انقلاب إسلامی ایران، عالمان شیعه و سنی خالصانه در راه رسیدن مسلمانان به وحدت تلاش کردند و شایسته نیست تلاش های خالصانه ایشان به فراموشی سپرده شود. چه آنان که با نام تقریب مذاهب إسلامی و یا با نام وحدت إسلامی از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نبودند، کسانی مثل سید جمال الدین أسدآبادی و محمد عبده و کواکبی و رشید رضا و شیخ شلتوت و شیخ قمی و سید بروجردی و بسیاری دیگر از اندیشمندان و عالمان مسلمان که با تأسیس دارالتقریب مصر در این راه قدم گذاشته و اجرشان عند الله محفوظ بوده و أمت إسلام مدیون تلاش های ایشان است ولی پیروزی انقلاب إسلامی به رهبری امام خمینی نقطه عطفی در تحقق وحدت إسلامی و تقریب مذاهب إسلامی بود به گونه ای که حتی مخالفان نظام جمهوری إسلامی نیز بر این مطلب إذعان دارند.
امام خمینی یکی از عالمان تأثیر گذار و بزرگ قرن بیستم ظهور کرد و آثار بزرگ و ماندگاری را در راه رسیدن مسلمانان به وحدت إسلامی از خود بر جای گذاشت. با اینکه اکثریت مردم ایران شیعه هستند و اهل سنت در اقلیت می باشند ولی امام خمینی با تأسیس حکومت إسلامی در ایران، حکومت ایران را حکومتی فرا مذهبی و إسلامی خواندند و مهم ترین هدف از تإسیس حکومت إسلامی را مبارزه با استکبار و یاری مسلمانان و مستضعفان جهان معرفی کردند. امام خمینی اعتقاد داشتند که رسول گرامی اسلام به دنبال تحقق وحدت کلمه در جهان إسلام بودند و به این جهت همواره در سخنانشان به کلمه توحید و توحید کلمه تأکید داشتند. ایشان رهبران سیاسی جهان إسلام و رئسای جمهور کشورهای إسلامی و پادشاهان ممالک إسلامی را به وحدت دعوت می کردند و از ایشان می خواستند که اختلافات ناچیز مذاهب را کنار گذاشته و زیر چتر إسلام جمع شوند.
امام خمینی اولین رهبر یک دولت اسلامی است که ندای وحدت مسلمانان را برای مقابله با دشمن مشترک سر دادند و بر أهمیت و ضرورت وحدت تاکید کردند و امروز نیز حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی این راه قرآنی را ادامه می دهند.
امام خمینی می فرمودند: برادران سنی و شیعه واجب است از هر اختلافی پرهیز کنند چرا که هر اختلافی بین شیعه و سنی به مصلحت کسانی است که نه به شیعه اعتقادی دارند و نه به سنت و نه به هر مذهب دیگری از مذاهب إسلام، ما مسلمان اهل قرآن و قبله و توحید هستیم و باید تلاشمان برای قرآن و قبله و توحید باشد.
ایشان با تدبیر و هوشیاری سفارت دولت اسرائیل را در تهران به سفارت فلسطین تغییر دادند و آزادی قدس را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دادند و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند و میلاد رسول گرامی إسلام را با اختلاف روایی شیعه و سنی که از دهم تا هفدهم ربیع الأول است، را هفته وحدت نامگذاری کردند و این مناسبت ها رنگ و بوی جهانی به خود گرفت و در جهان إسلام همه ساله در هفته وحدت إقدامات مهم و تأثیرگذاری در کشورهای إسلامی با حضور عالمان و اندیشمندان انجام می شود.
امام خمینی وحدت إسلامی را در دو چارچوب دنبال می کردند که هر دو مکمل همدیگرند: وحدت مسلمانان ایران و وحدت مسلمانان جهان؛ ایشان این وحدت را قدرت جهان إسلام می دانستند و اعتقاد داشتند که وحدت می تواند با چالش های فراروی جهان إسلام مبارزه کند. در اندیشه امام خمینی وحدت إسلامی حکم ثانوی إسلامی نبوده بلکه وحدت را اصل اولی إسلام می دیدند.
بعد از رحلت امام خمینی، رهبری انقلاب إسلامی ایران به امام خامنه ای رسید و ایشان بعد از امام خمینی، با انتخاب مجلس خبرگان رهبری، رسالت ولایت فقیه را بر عهده گرفتند. رهبری ایران عوض شد و ولایت فقیه از شخصی به شخص دیگر منتقل شد ولی سیاست های جمهوری إسلامی ایران همان آرمان امام خمینی بود. امام خامنه ای هم چون امام خمینی به أمت واحد إسلام و وحدت مسلمانان ایمان داشتند و از هیچ تلاشی برای تقریب مذاهب و وحدت إسلامی فروگذار نبودند. به تعبیر دیگر فعالیت های تقریبی جمهوری إسلامی ایران بعد از امام خمینی، مضاعف شده و جهان إسلام این فعالیت ها را در إجلاس ها و نشست ها و مواضع و عملکرد های جمهوری إسلامی ایران شاهد بود.
امام خامنه ای در إجلاس کمیته هماهنگی فعالیت های مشترک اسلامی 1998م که در تهران منعقد بود، خطاب به مهمانان اجلاس فرمودند: در خواست من از شما این است که به جهان إسلام به دیده أمت واحد بنگرید، ما أمت واحدی هستیم و این إسلام است که همه ما ایرانی ها و عرب ها و پاکستانی ها و هندی ها را دور خود جمع کرده است.
بزرگترین تأثیرگذاری جمهوری إسلامی ایران در لبنان دفاع از مقاومت إسلامی در راستای آزاد سازی مناطق اشغالی لبنان از دست رژیم اشغالگری اسرائیل می باشد و نطفه مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان که بزرگترین مرکز تقریبی در منطقه خاورنزدیک می باشد، در نیمه شعبان 1982م در تهران منعقد شده و اکنون به همه علمای شیعه و سنی لبنان و حمایت های جمهوری إسلامی ایران این مرکز بیش از 240 نفر عالم و اندیشمند، عضو دارد که ظرفیت بزرگی برای تحقق تقریب مذاهب إسلامی به شمار می رود.
از نظر مرکز تجمع علمای مسلمین، جمهوری إسلامی، دولت إسلامی به تمام معنی است، به همین جهت این مرکز مجری طرح های تقریبی جمهوری إسلامی ایران است و همواره به عهد و پیمانی که با امام خمینی داشت متعهد بود و بعد از رحلت امام خمینی، و بعد از بیعت با امام خامنه ای، همواره بر بیعتشان با ایشان به عنوان ولی فقیه تعهد دارند و ایشان را ولی امر مسلمین جهان می دانند.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله در مورد تأثیرگذاری حزب الله بر وحدت إسلامی لبنان می گوید: حزب الله لبنان نیز در راستای برنامه های وحدت إسلامی جمهوری إسلامی ایران، برای رسیدن به وحدت اسلامی در تلاش است و این تلاش ها ابتدا در احیای مراسمات اسلامی و دینی که در بین شیعه و سنی عمومیت دارد، صورت می گیرد به صورتی که امت اسلامی را حول یک مساله جمع کرده و ایجاد الفت و مهر در بین اتباع مذاهب بکند، مثل مراسماتی که در ولادت رسول اکرم در لبنان احیا شد در این مراسمات در راستای دعوت امام خمینی به هفته وحدت به جای روز ولادت رسول خدا بود که از دهم ربیع تا هفدهم ربیع طبق اختلاف روایات در روز ولادت رسول خدا وجود دارد. از دیگر تلاش های حزب الله برگزاری نشست های اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی است که در خلال این نشست ها آرای علما و اندیشمندان شیعه و سنی مطرح می شود و همگان با آرا و اندیشه های علمای شیعه و سنی آشنا می شوند و همچنین به رویکردهای سیاسی مشترکی با علمای اهل سنت در مقابله با چالش ها و مشکلات جامعه خصوصا در راستای مقابله و مواجهه با دشمن صهیونیستی می رسیم و در همین راستا ما با بسیاری از علمای اهل سنت دوستی و معاهده های مشترکی داریم و تلاش دیگر حزب الله، از بین بردن هرگونه مساله یا قضیه ای است که به فتنه و تفرقه دام می زند.
معاون سید حسن نصرالله می گوید: حزب الله هیچ مناسبتی را برای معاهده سیاسی با اهل سنت در مواضع مختلف ترک نکرده است به عنوان مثال بعد از ترور رفیق حریری، حزب الله به همراه حرکت أمل با جریان مستقبل و حزب تقدمی اشتراکی (حزب سوسیالیست ترقیخواه) که همه از احزاب اسلامی هستند، معاهده سیاسی بست. تلاش حزب الله بر این بود که با این قوای اسلامی ارتباطات وحدت آمیزی برای رسیدن به نتایج مثبت در انتخابات و مسائل سیاسی و دیگر مسائل مهم جامعه لبنان، داشته باشد. اکنون برنامه دائمی حزب الله همبستگی همیشگی با هر گروه و حزب سیاسی با قطع نظر از مذهب و انتساب طائفه ای آنهاست، که با حزب الله در مسئله محوری مبارزه با اسرائیل و استقلال لبنان مشترک باشد، می باشد.
شیخ نعیم قاسم معتقد است: امروز همه لبنانی ها و مردم عرب منطقه خوب می دانند که حزب الله از داعیان وحدت اسلامی است که از هیچ تلاشی برای رسیدن به وحدت اسلامی دریغ نمی کند و با هرگونه فتنه گری که بر علیه وحدت باشد مقابله می کند.
شیخ نعیم قاسم فعالیت های حزب الله لبنان را در راستای وحدت إسلامی چنین می نویسند: برخی فعالیت های حزب الله در راستای وحدت إسلامی به شرح ذیل است؛
پیمان دوجانبه حزب الله لبنان با حرکت های إسلامی مثل الجماعۀ الإسلامیۀ و حماس و جهاد إسلامی در لبنان و فلسطین.
عضویت فعال در اجلاس های إسلامی در راستای مسائل مورد أهمیت جهان إسلام.
مواضع محکم در برابر تجاوز آمریکا در کشور إسلامی افغانستان و عراق و تجاوز اسرائیل در فلسطین.
استفاده رسانه ای از شبکه المنار و رادیو نور برای فعالیت مؤثر و مفید در راستای تقریب و وحدت إسلامی.
مشارکت در آموزش و پروش دینی و إسلامی و همکاری با دارالإفتا و دارالفتوی و جماعت إسلامی.
اجماع با برادران اهل سنت در انتخابات در قالب جریان وفاء مقاومت.
اعلام آمادگی برای هماهنگی و آموزش در راستای مقاومت با همه مسلمانان در لبنان و فلسطین.
تمرکز و اهتمام بر ارتباط با حرکت إسلامی و شخصیت های دینی.
حمایت از مرکز تجمع علمای مسلمین برای ادای رسالت وحدت إسلامی.
اهتمام برای جلوگیری از تأثیر امور سیاسی و انتخاباتی در مسائل مذهبی.

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار ارشد- قسمت 44

بستن منو